Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 5(niet bekend)(niet bekend)G-360G-371


Naastliggers vanKlaverbladstraat 5
ten oostenWeverstraat 12
ten zuidenKlaverbladstraat 15
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 1


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircks opperman


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircx zoutdrager


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124v van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]215‑00‑00 GGkamer met de ledige plaats
koperJan Jansen, gehuwd met
koperEmma Jans
verpachter grondSibrandus Abeli 2‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMet Hendricx*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue Claessen*
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNidingh Cornelis
verkoperJan Dirckszoutmeter


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircks zoutmeter


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0268r van 10 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]156‑00‑00 GGhuis
koperToenis Wedemeyer
verpachter grondPieter Bauckes 2‑06‑00 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenNanne wever
naastligger ten westen
naastligger ten noordenNidingh Cornelis
verkoperJan Dircksbeedigd zoutmeter


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Carst Lammerts


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0302v van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]100‑00‑00 GGhuis met een tuintje erachter
koperHans Hendrix havencherger
koperJan Gerrits Hemert havencherger
koperDirk Jansen havencherger
koperArrien Hendrix herbergier
naastligger ten oostenerf en hof van Pieter IJsbrands
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenvroedsman Zierk Hylaerda
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendrix, Jan Gerrits van Hemert en Dirk Jansen, allen havencherchers, en Arrien Hendrix, herbergier, kopen een huis met een fraai tuintje erachter, in de Weverstraat. Ten O. het erf en de hof van Pieter IJsbrands, ten W. de straat, ten Z. Hans Michiels?, ten N. de vroedsman Sierk Hylaarda. Gekocht van de diaconen v.d. Geref. Kerk, voor 100 gg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0200v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: bij de Weverstraat]155‑00‑00 CGwoning of kamer
koperAlbert Robberts c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Pytter IJsbrands
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van burgemeester Hylaarda
verkoper van 1/4Mayke Doekes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Hans Hendrix
verkoper van 1/4Arjen Hendrixherbergier
verkoper van 1/4Jan Hemerthavencherger
verkoper van 1/4Dirk Jansenhavencherger


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Weverstraat ZZ achter de zoutketen237‑10‑00 CGhuis
koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier en koopman
koperJanke Claazes
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
huurderAlef Wybes
naastligger ten oostende tuin van Jan Bartels mr. hovenier
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Janzen
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman
verkopervroedsman Abraham Wijngaarden


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenHarke van der Stok


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 5Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-360Klaverbladstraat 5Geertje Cornelis de Vries... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 881Wewerstraat G-325Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3060Klaverbladstraat G-371Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3060Klaverbladstraat 5 (G-371)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug