Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKleine Bredeplaats 106-1576-1576-154E-117E-117


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 10
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 12
ten westenGrote Bredeplaats 26
ten noordende Kleine Bredeplaats


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 10naamloze steeg ten zuiden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de plaats]450‑00‑00 gg1/2 huis
kopermr. Heere Tyaards, gehuwd met
koperTrijn* Hermanus
eigenaar van 1/2mr. Heere Tyaards c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansenkoekbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsingamr. Heere Tyaerds x [niet ingevuld] Hermannus kopen 1/2 huis opten plaats staande waarvan zij zelf de andere 1/2 via decreet verkregen hebben. Geen grondpacht. Gekocht van koekebakker Jan Hans voor 450 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060r van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmr. Pyter Upckes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070r van 5 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmr. Hero Tziaerts


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282v van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ [staat: stads oude grote plaats]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Anne Eelckes Harmannus
verkoper (gesuccumbeerde)mr. Heere Tyaerdts
verkoper (gesuccumbeerde)Trijn Harmannus


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0055r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs
naastligger ten noordenhet achterhuis van burgemeester Alema


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie bakster


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206v van 26 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaeycke bakster


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaycke bakster


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0201r van 6 dec 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMayke bakster


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de plaats]1200‑00‑00 gghuis
koperDoetje Piers, weduwe van
koperwijlen Pieter Sybes weesvader
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenmr. Augustinus Siersma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Jansen
verkoperMayke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoetje Piers wd. weesvader Pieter Sybes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028ra van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door wijlen Doedtie Piers
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de heer Junius Alema


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212r van 19 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats bij de Vismarkt]700‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen mr. Augustinus Ziersma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Jansen mesmaker
verkoperde crediteuren van Doedtie Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0042v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Ypes Zeestra


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenjuffr. Foekjen van Alema, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Nauta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-157 , folio 128Kleine Bredeplaats 10huis
eigenaarvroedsman Zeestra
gebruikerLaes Ekes
gebruiker21 0 0
gebruikerGerrit Andries
gebruiker12 0 0
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-157 , folio 83rKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarLaes Ekes
gebruikerLaes Ekes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Plaats]475‑00‑00 cghuis
koperLaes Ekes, gehuwd metschipper
koperMayke Pieters
bewonerLaes Ekes c.u.schipper
protesteert vanwege een hypotheekTitzia Lantingh, weduwe van
protesteertwijlen oud birgemeester Rein Sytses Kimstra
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: plaats en straat]
naastligger ten zuidendr. Henricus Boekholt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman
naastligger ten noordenPieter Hessels
verkopervroedsman Wilhelmus Zeestra


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-157 , folio Kleine Bredeplaats 10huis
eigenaarLaes Ekes
gebruikerLaes Ekes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0215v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Laes Ekes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0069r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkapitein Stapert c.s.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-157 , folio 83vKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarYge Wygers
gebruikerWeltie Pyters cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-157Kleine Bredeplaats 10Pieter Pieters, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-157 , folio 83vKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarYge Wygers
gebruikerPytter Pytters
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-157, fol. 116vKleine Bredeplaats 10Pytter Pytters cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenmatroos op 't Princejagt17:13:00 cg2:19:00 cgbestaet reedelijk


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Stapert kapitein


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0091v van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140r van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBernardus Dreyer


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-157 , folio 84vKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarYege Wiegers erven
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0247v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer E. Nieuwenhuis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-157 , folio 84vKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarYege Wiegers erven
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Schrik


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154 , folio 143vKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarS. Schrik
gebruikerL.H. Tjesma wed.
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154 , folio 143vKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerSimon de Haan
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154 , folio 143vKleine Bredeplaats 10huis
eigenaarSj. Schrik wed.
gebruikerSimon de Haan
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal45‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑05‑06 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ350‑00‑00 cghuis
koper van 1/2Hubert Jans houtvlotter
koper van 1/2Wopke Joerds houtvlotter
huurderZytze Claases varensgezel50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenWiarda oud commies
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoperMaria Schrik, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJ. Spreeoud kapitein infanterie
erflaterwijlen S. Schrik c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans en Wopke Dioerds, beiden houtvlotters, kopen elk voor 1/2 een huis. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Wiarda. Gekocht van erven Sjoerd Schrik.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ405‑00‑00 cghuis
koperJantje Johannes Margadant, en haar moeder
koperTrijntje Sybrens, weduwe van
koperwijlen J. Margadant
huurderSytze Claases varensgezel52‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenM. Wiarda oud commies
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoper van 1/2Huibert Janshoutvlotter
verkoper van 1/2Wopke Djoerdshoutvlotter


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ475‑00‑00 cghuis
koper door niaarJacob Roorda
geniaarde koperPieter Franciscus Tordoirkoopman te Amsterdam
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda schipper
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoperWopke Joerds, gehuwd metbalkvlotter
verkoperJantje Johannes Margadant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Roorda koopt, na niaar, huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Sjoerd Wiarda, schipper. Gekocht van Jantje Johs. Margadant x Wopke Dioerds, balkvlotter. (Proclamant was Pieter Tordoir.)


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ naast stalling en wagenhuis525‑00‑00 cghuis
koperGerryt Ykes Ludinga, gehuwd met te Terschelling
koperLijsbert Ottes Overdijk te Terschelling
eerdere eigenaarPieter Franciscus Tordoir
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda schipper
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoperJacob Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Ykes Ludinga x Lijsbeth Ottes Overdijk van Terschelling, koopt huis Wz. Kleine Bredeplaats naast de stalling en wagenhuis van Jacob Roorda. (Het was indertijd eigendom van Pieter Franciscus Tordoir.). Ten O. de straat, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Sjoerd Wiarda, schipper. Gekocht van Jacob Roorda.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ wijk E-117363‑00‑00 cghuis
koperAndries van Hoek c.u.schoolmeester
huurderWebina Hoftenkamp
huurderwijlen Sybe Visser
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSjoerd P. Wiarda
naastligger ten westende Heer J. Roorda
naastligger ten noordende Heer J. Roorda
verkoper q.q.Taeke S. Stephani, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperGerryt Epkes Ludinga, gehuwd met te Terschelling
verkoperLijsbeth Ottes Overdijk te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries van Hoek, schoolmeester, koopt huis wijk E-117. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Sjoerd P. Wiarda. Gekocht van Gerryt Epkes Ludinga x Lijsbeth Ottes Overdijk op Terschelling.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-154 , pag. 140Kleine Bredeplaats 10Andries van Hoekers 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Andries A. van der Hoek... huw 1813, huw 1816, huw 1817, ovl 1823, ovl 1828, ovl 1876, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk E-117, schoolonderwijzer, medegebruiker Harm. IJskamp, hovenier, 1814. (GAH204); A.A. vd H. ende Attje Johannes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Harmanus Jurjens IJskamp... Harmanus IJ, geb 1766 HRL; DTB N.H. HRL., 1768 BS ovl 1819, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1844; gebruiker wijk E-117, hovenier; eigenaar en medegebruiker is And. van Hoek, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); Claas Jeltes ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-117Kleine Bredeplaats 10Andries van der HoekAndries van der Hoekschoolonderwijzer
E-117Kleine Bredeplaats 10Andries van der HoekHarm IJskamphovenier


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 156 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Eva Hendriks Knipper, overleden op 7 augustus 1822dochter van wijlen Hendrik Knipper en Trijntje Postma, zuster van Antoon Hendriks Knipper, schoenmaker (Bredeplaats E 117). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 219 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Trijntje Andries van der Hoek, overleden op 24 januari 1823dochter van Andries van der Hoek, onderwijzer (Kleine Bredeplaats E 117) en Atje van der Meulen, zuster van Antje (vrouw van Jan Sikkes de Groot, oliemolenaarsknecht Almenum) en minderjarige Anske, Johannes, Janke en Jacobus Andries van der Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 81 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Jacob Lodewijk Scheffer, overleden op 10 januari 1827tuinier Kleine Bredeplaats E 117, gehuwd, vader van Jurjen, idem en Lodewijk Jacobs Scheffer, idem. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1159Kleine Bredeplaats 10Murk Hoek timmermanHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Atje D. de Boeroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-117; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Gerrit R Bleeker... en Japke Gerrits Boersma; BS huw 1837, ovl 1848; oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Japke Boorsma... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-117Kleine BreedeplaatsJapke Boorsma58 jPeinsv, protestant, weduwe
E-117Kleine BreedeplaatsGerrit R Bleeker28 jFranekerm, protestant, gehuwd
E-117Kleine BreedeplaatsItje [Atje] D de Boer28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-117Kleine BreedeplaatsJapke G Bleeker2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-117Kleine BreedeplaatsDouwe R Bleeker23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 203 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Rein Gerrits Bleeker, overleden op 14 juni 18403 mnd, overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Gerrit Bleeker, wafelbakker en Ytje de Boer, broer van minderjarige Japke Gerrits Bleeker. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 183 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Sybrandus Sjoerds Heslinga, overleden op 14 augustus 1842bijna 3 wk, overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Sjoerd Hessels Heslinga, koopman en Hendrika Johannes Beuker, broer van minderjarige Hessel, Johannes, Theodora, Agatha, Jan en Augustinus Sjoerds Heslinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 191 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Hessel Sjoerds Hesseling, overleden op 4 oktober 184616 jr (geboren 12/5/1830), overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Sjoerd Hesseling, groentenkoopman en Henderina Beuker, broer van minderjarige Johannes, Dora, Agatha, Jan, Houkje, Maria en Franciskus Sjoerds Hesseling. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 535 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Franciskus Sjoerds Hesseling, overleden op 4 juni 18471 jr (22/3/1846), overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Sjoerd Hesseling, groentenkoopman & Hendrina Beuker, broer van minderjarige Johannes, Dora, Agatha, Jan, Augustina en Maria Sjoerds Hesseling. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Tetje Harmens Schuitingageb 26 apr 1792 Lemmer, ovl 10 mrt 1858 HRL, huwt met Sjoerd Barteles Schouwmans, N.H., dv Harmen Michielsen en Antje Doekes; BS ovl 1842; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-117, supp wijk H-265


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1159Kleine Breedeplaats E-117wed. W.R. Kleinvogel woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1159Kleine Breedeplaats E-117 Cornelis Knukkel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1159Kleine Bredeplaats 10 (E-117)Teunis Willemstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 10D. Zeinstraventer en winkelier


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsV.I.V.O., Levensm.bedr.696
Kl. BredeplaatsW. Zeinstra696Levensm.bedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsV.I.V.O., Levensm.bedr.696


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 10W. (Wilhelmus) Zeinstra


2023
0.19822192192078


  terug