Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 10 6-157 6-154 E-117 E-117
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 10
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 12
ten westenGrote Bredeplaats 26
ten noordenKleine Bredeplaats 8


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 10naamloze steeg ten zuiden


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenjuffr. Foekjen van Alema, weduwe van


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-157 Kleine Bredeplaats 10huis
eigenaarvroedsman Zeestra
gebruikerLaes Ekes (voor 21-00-00 CG)
gebruikerGerrit Andries (voor 12-00-00 CG)
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-157 Kleine Bredeplaats 10huis
eigenaarLaes Ekes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Plaats]huis
 
koperLaes Ekes, gehuwd metschipper545-00-00 CG
Mayke Pieters
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: de plaats en straat]
naastligger ten zuidendr. Henricus Boekholt
naastligger ten westende erven van Botsma koopman
naastligger ten noordenPieter Hessels
verkopervroedsman Wilhelmus Zeestra


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-157 Kleine Bredeplaats 10huis
eigenaarLaes Ekes
gebruikerLaes Ekes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0069r van 16 dec 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenkapitein Stapert c.s.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0334v van 26 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-157 Kleine Bredeplaats 10huis
eigenaarYge Wygers
gebruikerWeltie Pyters c.s.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-157 Kleine Bredeplaats 10Pieter Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175v van 28 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Stapert kapitein


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0091v van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.gerechts fiscaal


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140r van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBernardus Dreyer


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0247v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer E. Nieuwenhuis


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koper van 1/2Hubert Jans houtvlotter350-00-00 CG
koper van 1/2Wopke Joerds houtvlotter
huurderZytze Claases varensgezel50-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenWiarda oud commies
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoperMaria Schrik, gehuwd met
erfgenamen vanJ. Spreeoud kapitein infanterie
wijlen S. Schrik c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans en Wopke Dioerds, beiden houtvlotters, kopen elk voor 1/2 een huis. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Wiarda. Gekocht van erven Sjoerd Schrik.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperJantje Johannes Margadant, en haar moeder405-00-00 CG
Trijntje Sybrens, weduwe van
wijlen J. Margadant
huurderSytze Claases varensgezel52-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenM. Wiarda oud commies
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoper van 1/2Huibert Janshoutvlotter
verkoper van 1/2Wopke Djoerdshoutvlotter


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZhuis
 
Pieter Franciscus Tordoirkoopman475-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda schipper
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoperWopke Joerds, gehuwd metbalkvlotter
verkoperJantje Johannes Margadant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Roorda koopt, na niaar, huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Sjoerd Wiarda, schipper. Gekocht van Jantje Johs. Margadant x Wopke Dioerds, balkvlotter. (Proclamant was Pieter Tordoir.)


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ naast stalling en wagenhuishuis
 
koperGerryt Ykes Ludinga, gehuwd met525-00-00 CG
Lijsbert Ottes OverdijkTerschelling
voormalig eigenaarPieter Franciscus Tordoir
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda schipper
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenJacob Roorda
verkoperJacob Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Ykes Ludinga x Lijsbeth Ottes Overdijk van Terschelling, koopt huis Wz. Kleine Bredeplaats naast de stalling en wagenhuis van Jacob Roorda. (Het was indertijd eigendom van Pieter Franciscus Tordoir.). Ten O. de straat, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Sjoerd Wiarda, schipper. Gekocht van Jacob Roorda.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 10Kleine Bredeplaats WZ wijk E-117huis
 
koperAndries van Hoek c.u.schoolmeester363-00-00 CG
huurderWebina Hoftenkamp
wijlen Sybe Visser
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSjoerd P. Wiarda
naastligger ten westende Heer J. Roorda
naastligger ten noordende Heer J. Roorda
verkoperTaeke S. Stephani, last en procuratie vanprocureur fiscaal
Gerryt Epkes Ludinga, man en voogd van zijn vrouwTerschelling
Lijsbeth Ottes OverdijkTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries van Hoek, schoolmeester, koopt huis wijk E-117. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. en N. Jacob Roorda, ten Z. Sjoerd P. Wiarda. Gekocht van Gerryt Epkes Ludinga x Lijsbeth Ottes Overdijk op Terschelling.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-154 Kleine Bredeplaats 10Andries van Hoekers2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Andries A. van der Hoek... huw 1813, huw 1816, huw 1817, ovl 1823, ovl 1828, ovl 1876, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk E-117, schoolonderwijzer, medegebruiker Harm. IJskamp, hovenier, 1814. (GAH204); A.A. vd H. ende Attje Johannes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Harmanus Jurjens IJskamp... Harmanus IJ, geb 1766 HRL; DTB N.H. HRL., 1768 BS ovl 1819, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1844; gebruiker wijk E-117, hovenier; eigenaar en medegebruiker is And. van Hoek, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); Claas Jeltes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-117Kleine Bredeplaats 10Andries van der Hoek Andries van der Hoek schoolonderwijzer
E-117Kleine Bredeplaats 10Harm IJskamp hovenier


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Eva Hendriks Knipper, overleden op 7 augustus 1822dochter van wijlen Hendrik Knipper en Trijntje Postma, zuster van Antoon Hendriks Knipper, schoenmaker (Bredeplaats E 117). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Trijntje Andries van der Hoek, overleden op 24 januari 1823dochter van Andries van der Hoek, onderwijzer (Kleine Bredeplaats E 117) en Atje van der Meulen, zuster van Antje (vrouw van Jan Sikkes de Groot, oliemolenaarsknecht Almenum) en minderjarige Anske, Johannes, Janke en Jacobus Andries van der Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Jacob Lodewijk Scheffer, overleden op 10 januari 1827tuinier Kleine Bredeplaats E 117, gehuwd, vader van Jurjen, idem en Lodewijk Jacobs Scheffer, idem. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1159Kleine Bredeplaats 10Murk Jacobs HoekHarlingentimmermanhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Atje D. de Boeroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-117; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Gerrit R Bleeker... en Japke Gerrits Boersma; BS huw 1837, ovl 1848; oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Japke Boorsma... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-117Kleine BreedeplaatsJapke Boorsma58 jPeinsv, protestant, weduwe
E-117Kleine BreedeplaatsGerrit R Bleeker28 jFranekerm, protestant, gehuwd
E-117Kleine BreedeplaatsItje [Atje] D de Boer28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-117Kleine BreedeplaatsJapke G Bleeker2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-117Kleine BreedeplaatsDouwe R Bleeker23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Rein Gerrits Bleeker, overleden op 14 juni 18403 mnd, overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Gerrit Bleeker, wafelbakker en Ytje de Boer, broer van minderjarige Japke Gerrits Bleeker. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Sybrandus Sjoerds Heslinga, overleden op 14 augustus 1842bijna 3 wk, overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Sjoerd Hessels Heslinga, koopman en Hendrika Johannes Beuker, broer van minderjarige Hessel, Johannes, Theodora, Agatha, Jan en Augustinus Sjoerds Heslinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Hessel Sjoerds Hesseling, overleden op 4 oktober 184616 jr (geboren 12/5/1830), overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Sjoerd Hesseling, groentenkoopman en Henderina Beuker, broer van minderjarige Johannes, Dora, Agatha, Jan, Houkje, Maria en Franciskus Sjoerds Hesseling. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-117Kleine Bredeplaats 10Franciskus Sjoerds Hesseling, overleden op 4 juni 18471 jr (22/3/1846), overleden Kleine Bredeplaats E 117, zoon van Sjoerd Hesseling, groentenkoopman & Hendrina Beuker, broer van minderjarige Johannes, Dora, Agatha, Jan, Augustina en Maria Sjoerds Hesseling. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-117Kleine Bredeplaats 10Tetje Harmens Schuitingageb 26 apr 1792 Lemmer, ovl 10 mrt 1858 HRL, huwt met Sjoerd Barteles Schouwmans, N.H., dv Harmen Michielsen en Antje Doekes; BS ovl 1842; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-117, supp wijk H-265


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1159E-117 (Kleine Breedeplaats)Cornelis Knukkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1159E-117 (Kleine Breedeplaats)Cornelis Knukkelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1159Kleine Bredeplaats 10 (E-117)Teunis Willemstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 10D.Zeinstraventer en winkelier


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 10Oud Harlingen Magazine 1994kruidenier W. Zeinstra (met ouders), daarvoor: Kuipers, Buikhuizen Knukkel


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsV.I.V.O., Levensm.bedr.696


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsW. Zeinstra696Levensm.bedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsV.I.V.O., Levensm.bedr.696


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 10W. (Wilhelmus) Zeinstra


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 10Oud Harlingen Magazine 1994Dependance Albert Heijn
  terug