Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 116-0436-0436-046E-128E-126


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 11
ten oostenVoorstraat 8
ten zuidenKleine Bredeplaats 13
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 9


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0006r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0137v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0460v van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de olde plaats]760‑00‑00 cghuis
koperPiecke Wybes, weduwe van
koperwijlen Elingh Wibes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jans
naastligger ten zuidenJan Hendricks ijzerkramer
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Tiedts
verkoper van 1/2Trijn Willems, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirck Lambertsbakker te Leeuwarden
verkoper van 1/2de curatoren over het weeskind van Lijsbeth Willems, gehuwd met
verkoper van 1/2Sicke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiecke Wybes wv Elingh Wibrens, koopt een huis met de hele inboedel, op de Oude Plaets. Ten O. Jan Jans, ten Z. isercramer Jan Hendricks, ten N. Teedts? huis. Gekocht van Trijn Willems x bakker Sierk Lamberts te Leeuwarden voor 1/2 en de curatoren over het weeskind van Lijsbeth Willems x Dirk Jans voor 1/2, voor 761 CG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0035v van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036v van 10 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPiecke Wybes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats [staat: oude plaats]3250‑00‑00 cghuis
koperRinck Sipckes, weduwe van
koperwijlen Cornelis Dircxsen brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurder voor 6 jarenN. N. 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJaques Lijbert
naastligger ten zuidenJacob ijzerkramer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouue Elings
verkoperYdtie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinck Sipkes wv Cornelis Dircxen brouwer koopt een huis op de Oude Plaets. Ten O. Jaques Lijbert, ten Z. Jacob isercramer. Grondpacht 10 st. Gekocht van Douue Elings en Ydtie Jacobs voor 3250 cg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0213v van 14 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendricktien Sipckes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0052r van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0034ra van 13 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0221r van 13 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats [staat: op de Bredeplaats]1400‑00‑00 gghuis alwaer de Drie Groene Ackers uythangen
koperHendrick Thonis c.u.de Drie Groene Akkers
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderDirck Heeres c.soc.mr. kistmaker
naastligger ten oostenhet achterhuis bewoond door Saecke Claessen
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door Hendrick Thonis c.u.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenDieucke Gerryt Orsinga
verkoperAmerenske Cornelis, gehuwd met
verkoperEye Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Thonis c.u. kopen een huis op de Bredeplaats, alwaer de drie groene ackers uithangen. Ten O. het door Saeckle Claessen bewoonde achterhuis, ten Z. het door de koper bewoonde huis, ten W. die straat, ten N. Dieucke Gerryts Orsinga. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Amerenske Cornelis x Eye Jelles, voor 1400 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 115Kleine Bredeplaats 11huis
eigenaarTake Sioerds
gebruikerFoecke Jorritsma
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 75rKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarFoecke Jorritsma
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio Kleine Bredeplaats 11huis
eigenaarFoeke Jorrytsma
gebruikerGabe Sybisma
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0296v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenFoeke Jorritsma


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0062r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenF. Jorritsma


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0243v van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[de geniaarde] Andris Doedes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats OZ700‑00‑00 gghuis en tuintje
koper door niaarJan Tjerx koopman
geniaarde koperAnderys Doedesbootsgezel op het admiraliteitsjacht
huurderde weduwe van wijlen Jan Geerts 52‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rypema
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Jan Heins
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJan Tjerxen
verkoper van 1/4Its Jorritsmakoopman te Franeker
verkoper van 1/4Bauckien Jorritsma, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Symon Bruyningamr. brouwer te Leeuwarden
verkoper van 1/4Romckien Teekes, weduwe van te Sneek
verkoper van 1/4wijlen Pieter Poppes
verkoper q.q.huisman Jackle Piers, curator over te Boer
verkoper van 1/4de nagelaten kinderen van wijlen Sioerd Teekes
erflaterwijlen Foeke Dirx Jorritsma, weduwnaar van
erflaterwijlen Doutien Jonas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnderys Doedes OF Jan Tjerx. koopt een huis en tuin oz. Bredeplaats, bestaande uit een groot voorhuis, 2 camers, opkamertje, loodsje, kelder, zolder etc. Ten O. wd. Rijpema, ten W. de straat, ten Z. het nieuw gekochte huis van Jan Heyns, ten N. Jan Tjerx. Gekocht van Ate Jorritsma te Franeker, ...kjen Jorritsma x Symon D...ninga, Procureur te Leeuwarden, Romckjen Foekes wv ... Foppes te Sneek en Jackle Piers? huisman te Boer?, als curator over de kinderen van wl. Sioerd Foekes en zijn wl. vrouw, samen als erfgenamen van wl. Foeke Dirx Jorritsma x Doutien Jonas ..., volgens reciproque testamentaire dispositie de dato 14 dec 1724...., voor 700 gg. N.B. Jan Tjerx niaart ratione vicinitatis tegen deze verkoop.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 75vKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarFoecke Joritsma
gebruikerJan Geerts wed.
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-043Kleine Bredeplaats 11wed. Sybeda, bestaande uit 1 persoon05‑00‑00 cg0
6-043Kleine Bredeplaats 11wed. Jan Geerts, bestaande uit 1 persoon06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 75vKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarJan Bretton
gebruikerwed. Jan Geerts
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerwed. dr. Sybeda
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 11Kleine Bredeplaats OZ1275‑00‑00 cghuis en erf
koperAafke Sjoerds, weduwe van
koperwijlen Meile Ruirds doopsgezind predikant
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester L. Rypema
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgerkolonel Benjamin Schaaf
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenRein H. Brouwer
verkoperburgervaandrig Jan Tjerks Bretton
verkoperHiltje Bretton, weduwe van
verkoperwijlen burgerkolonel Benjamin Schaaf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAafke Sjoerds wv Meile Ruirds, leraar der Doopsgezinden. Geen grondpacht.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 76vKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarStephanus Taekes nom.ux.
gebruikerStephanus Taekes nom.ux.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1763 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 11, HarlingenKleine Bredeplaats 11'Anno' en '1763'


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 76vKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarStephanus Taekes nom.ux.
gebruikerStephanus Taekes nom.ux.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-046 , folio 133rKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarThomas IJsenbeek nom.ux.
gebruikerJelte Tadsma
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0020r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenburgemeester H. de Waard n.u.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-046 , folio 133rKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarTh. IJsenbeek wed.
gebruikerMayke Stapert
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-046 , folio 133rKleine Bredeplaats 11huis
eigenaarT. Stephany
gebruikerTeunis Norbruis
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-041, pag. 91Kleine Bredeplaats 11Harmanus Tamboezer, 28 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-046 , pag. 129Kleine Bredeplaats 11T.S. Stephany 4‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Matias de Graafgeb 1811 HRL, ovl 23 okt 1813 HRL; wijk E-128, zv Johannes dG, en Maria Kool; BS geb 1811, ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Johannes de Graaf... Feddema, meester paruikmaker, wonende te HRL. 1816; BS geb 1811, ovl 1813, huw 1816; gebruiker van wijk E-128, kapper, medegebruiker is Klaas Oosterbaan, eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Klaas Everts Oosterbaan... zv Evert Klases O, en Jetske Steensma; BS geb 1811, BS Franeker huw 1825, ovl 1826; gebruiker van wijk E-128; medegebruiker Johannes de Graaf, kapper; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204); C.E.O. ende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Taeke Stephanus Stephani... Hinke Taekes Stephani, geb 2 jan 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; erven T.S.S. eigenaar van wijk E-128; gebruikers Johannes de Graaf, kapper, Klaas Oosterbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk E-230; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-128Kleine Bredeplaats 11erven T S StephanyJohannes de Graafkapper
E-128Kleine Bredeplaats 11erven T S StephanyKlaas Osterbaan


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 245 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-128Kleine Bredeplaats 11Jan Cornelis Schaafsma, overleden op 15 mei 1828zoon van Cornelis Schaafsma, boekdrukker Kleine Bredeplaats E 128 en wijlen Catharina Jacobs Cuipers (overleden 1827), broer van minderjarige Aaltje, Neeltje en Jacob Cornelis Schaafsma. Saldo fl. 176,21. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1156Kleine Bredeplaats 11Pieter Bekius Harlingenhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Hendrina Beuckeroud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-128; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Jose F Ortneroud 45 jaar, geb Brussel, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, rijksambtenaar wijk E-128; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Jurjen Huizelmanoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk E-128; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-128Kleine Bredeplaats 11Sjoerd Hesling... bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-147; oud 38 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-128; VT ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-128Kleine Bredeplaats 11S Heslinga stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 96 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-128Kleine Bredeplaats 11Frans Sjoerds Hesling, overleden op 15 juli 18391 mnd, overleden Kleine Bredeplaats E 128, zoon van Sjoerd H. Hesling, winkelier en Henderina Beuker, broer van minderjarige Hessel, Johannes, Dorothea, Agatha en Jan Sjoerds Hesling. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-128Kleine BreedeplaatsSjoerd Hesling38 jkoopmanWorkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsHendrina Beucker31 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsHessel Hesling9 jWorkumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsJohannes Hesling7 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsJan Hesling2 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsTheodora Hesling5 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsAketa Hesling3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsGeertruida Rezenberg20 jBolswardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsJose Francois Ortner45 js rijks ambtenaarBrusselgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsJurjen Huizelman28 jbakkersknegtHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsCarolina Scherm22 jLemmergezin 3, v, protestant, gehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsAdriaantie Huizelman8 mHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
E-128Kleine BreedeplaatsTjietske Stalstra11 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-128Kleine Bredeplaats 11Maria Hillebrands, overleden op 28 december 1844(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Franeker aug. 1792, overleden Kerkstraat E 128, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1156Kleine Breedeplaats E-128Albertina A. Sluik en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1156Kleine Breedeplaats E-126 Hendrik en Adolphus Augustus Snijder pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1156Kleine Bredeplaats 11 (E-126)H.R. en J.J. Snijderpakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 11rijksmonument 20471


2023
0.077343940734863


  terug