Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 136-044 6-047 E-129E-127
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 136-045 6-047 E-129E-127


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 13
ten oostenhet Poortje
ten zuidenhet Poortje
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 11


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 13't Poortje ten zuiden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0006r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick ijzerkramer


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0137v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick ijzerkramer


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0460v van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendricx, gehuwd metijzerkramer
naastligger ten westenJetske Thoenis


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendricks ijzerkramer


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0035v van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Spijkerboor


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036v van 10 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]2000‑00‑00 GGhuis genaamd De Spijckerboor
koperJuffr. Geertruidt van Brandenburgh de Spijkerboor
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPoortje [staat: de Poort]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Hendricksijzerkramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffr. Geertruydt van Brandenburgh koopt 'de Spijckerboor' aan de oz. van de Bredeplaats. Ten Z. de Poort. Geen grondpacht. Gekocht van isercramer Jan Hendricks voor 2000 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob ijzerkramer


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0213v van 14 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione officii ofwel een protest uit hoofde van zijn ambt. Dat ambt zal meestal het ambt van rentmeester betreffen, de penningmeester van het stadsbestuur. In een enkel geval gaat het om (veronderstelde) te late proclamatie. (Proclamatie dient plaatsgevonden te hebben binnen een jaar en een dag na het tekenen van de koopbrief. De koop is pas 'volmaakt' na drie ongehinderde proclamaties voor het gerecht en evenzovele voor de kerk.) In een ander geval gaat het om verschuldigde grondpacht die -al of niet per vergissing- niet in de proclamatie is vermeld.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de Vijverstraat met een vrije doorgang oostwaarts naar de Poortsteeg]1000‑00‑00 GGhuis
koperJacob Jansen ijzerkramer
protesteert vanwege te late proclamatieTheodori q.q.procureur fiscaal
naastligger ten oostende kamer van Sibrant Feickes
naastligger ten zuidenHans brouwer te Franeker
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenHendricktien Sipckes
verkoperGeertruide Brandenburgh


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0052r van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0034ra van 13 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats naast de Vijverstraat]500‑00‑00 CG1/2 huis
koper provisioneelHendrick Thonis c.u.
bewonerHendrick Thonis c.u.
naastligger ten oostenHendrick Thonis
naastligger ten zuidenPoortje, het [staat: Poortssteeg]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis
verkoperStijntie Ditmers, gehuwd met
verkoperCornelis Reyers, als moeder en voorstanderse over haar twee minderjarige kinderen verwekt bij te Amsterdam
verkoperwijlen Sicke Jacobs


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0221r van 13 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ tegenover de Hondenstraat [staat: Bredeplaats naast de Vijverstraat]500‑00‑00 CG1/2 huis
koperHendrick Thonis c.u.grootschipper
naastligger ten oostenHendrick Thonis c.u.grootschipper
naastligger ten zuidenPoortje, het [staat: Poortssteeg]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis
verkoperJancke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Hans Eeuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Thonis, grootschipper, koopt 1/2 huis op de Bredeplaats, met een vrije doorgang oostwaarts naar de Poortsteeg, zoals het nu door de koper wordt bewoond. Ten O. de koper zelf, ten Z. de Poort, ten W. de straat, ten N. Amarenske Cornelis. Geen grondpacht. Gekocht van Jancke Jacobs wv Hans Eeuwes, voor 500 cg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door Hendrick Thonis c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTake Sioerds
gebruikerTake Sioerds
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-045Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTake Sioerds
gebruikerSioerd Takes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaecke Sioerds
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-045Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaecke Sioerds
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaeke Sjoerds
gebruikerFoeke Jorritsma
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-045Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaeke Sjoerds
gebruikerTjeerd Johannes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Jan Heins


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0243v van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ tegenover de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]700‑00‑00 GGhuis en tuintje
koperJan Heins schoolmeester Diaconie Weeshuis en winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rypema
naastligger ten zuidenPoortje, het
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noorden[de geniaarde] Andris Doedes
verkoper van 1/4Its Jorritsmakoopman te Franeker
verkoper van 1/4Bauckien Dircx Jorritsma, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Symon Bruyningabrouwer te Leeuwarden
verkoper van 1/4Romckien Teekes, weduwe van te Sneek
verkoper van 1/4wijlen Pieter Poppes
verkoper q.q.huisman Jackle Piers, curator over te Boer
verkoper van 1/4de nagelaten kinderen van Sjoerd Teekes, gezamenlijke erfgenamen van
erflaterwijlen Foeke Dircx Jorritsma, weduwnaar van
erflaterwijlen Doutien Teekes Jonas


1734 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 13, HarlingenKleine Bredeplaats 13'Anno 1734'


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heins
gebruikerJan Heins cum soc.
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-045Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heins
gebruikerJan Heins
opmerkingonder t bovenstaande [6-044] beklemt


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-044 Kleine Bredeplaats 13Jan Heyns, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heyns
gebruikerJan Heyns cum soc.
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-045Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heins
gebruikerJan Heins
opmerkingonder t bovenstaande [6-044] beklemt


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van burger-kolonel Benjamin Schaaf


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-047, pag. 129Kleine Bredeplaats 13Claas Heins wed4‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Anna van Aarsen... ged 17 jun 1770 Westerkerk ... (alles)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 1 van 2 jan 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-129Kleine Bredeplaats 13koopaktefr. 2132huis E-129
 
verkoperSjoerd Wiarda
verkoperJudith Heins
verkoperSytske Heins
verkoperKlaas IJzenbeek
verkoperAlida Heins
verkoperRoelof Feenstra
verkoperAnna Heins
verkoperRein Vettevogel
verkoperMaria Heins
koperMinne Lammerts van der Veen (te Almenum)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Minne Lammerts van der Veen... huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1815, huw 1818, ovl 1823, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk E-129, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-138, verfwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-144; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 13 M. van der Veenfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-129Kleine Bredeplaats 13Minne van der Veen Minne van der Veen verwer


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 207 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-129Kleine Bredeplaats 13Akke Jans van der Meulen, overleden op 15 maart 1823laatst vrouw van Minne Lammerts van der Veen, mr. verver (legaat ad fl. 100,-: Kleine Bredeplaats E 129), moeder van Zytske (vrouw van Willem B?hmers, fabrikant) en wijlen Willem Theunis Houtsma (man van Bottje Douwes van der Schaaf, houtzaagmolenaarsche Almenum, vader van minderjarige Theunis Willems Houtsma: toeziend voogd is Ane Hendriks Molenaar, houtzaagmolenaar aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 135 van 24 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-129Kleine Bredeplaats 13boedelscheiding en koopaktefl. 500huis E-129
 
Bottje Douwes van der Schaaf (te Almenum)
Zytske Theunis Houtsma
koperMinne Lammerts van der Veen


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 115 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-129Kleine Bredeplaats 13Minne Lammerts van der Veen, overleden op 15 februari 1825mr. verver/glazenmaker (Kleine Bredeplaats E 129), broer van Jan Lammerts van der Veen, koopman (testamentair erfgenaam). Legaten voor huishoudster Sytske Cornelis van der Meulen (fl. 40,-), dienstmeid Akke Johannes Alkama (fl. 15,-) en Pieter Douwes Siderius (verfwinkel ad fl. 250,-). Saldo fl. 9.578,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1157Kleine Bredeplaats 13Jan Lammerts van der VeenwinkelierHarlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Akke Johannes Alkema... 1826, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 33 jaar, geb Winderweer ?, wonende te HRL. 1839, wijk E-129; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Jetske de Vries... 1851 wijk F-019, 285, wijk G-367, supp wijk F-382; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baker, wijk E-129; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Lammert Heiner... 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-129; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-129Kleine BreedeplaatsLammert Heiner40 jkleermakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsAkke Alkema33 jWinderweergezin 1, v, protestant, gehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsJohannes Heiner11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsHendrik Heiner3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsChristiaan Heiner1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsHenke Heiner8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsGerbrig Heiner6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsJetske F de Vries40 jbakerHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 146 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-129Kleine Bredeplaats 13Maria Christina Lammerts Heiner, overleden op 27 juni 18441 jr (geboren 13/7/1843), overleden Kleine Bredeplaats E 129, dochter van Lammert Heiner, kleermaker en Akke Alkema, zuster van minderjarige Johannes, Hinke, Gerbrig, Hendrik, Christiaan en Lambertus Lammerts Heiner. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1157Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heinervan voren vernieuwd, verbeterd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Antje Sleeper... HRL, ongehuwd, werkster, N.H., dv Dirk S, en Wiebrigje (Sijtses); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk E-129, wijk F-313, 325; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-107; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1157Kleine Breedeplaats E-129Lammert Heinerwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 mei 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-129Kleine Bredeplaats 13Eene welonderhoudene huizinge net ruime plaats en bleek aan de Kleine Breedeplaats. Provisioneel verkocht op 17 mei 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 26 mei 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-129Kleine Bredeplaats 13Eene welonderhoudene huizinge net ruime plaats en bleek aan de Kleine Breedeplaats. Provisioneel verkocht op 31 mei 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2553.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1157Kleine Breedeplaats E-127Hermanus Gerardus Schoonhoffwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1157Kleine Bredeplaats 13 (E-127)Harm Dirk Voogdwoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 13H.D. Voogdjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
kachelmakerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Breedeplaats 13wed Harm D. Voogd geb. E. Steenstrakachelmakerf. 600f. 600
Kl. Breedeplaats 13 Nicolaas Voogdkantoorbediendef. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 13R. Leijenaarvrachtschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 13J. (Johannes) Kuipers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 13rijksmonument 20472


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 13Havenmeester L. Jansen
  terug