Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 148-0988-0988-105E-115E-115
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 148-0998-0998-105E-115E-115


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 14
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 16
ten westenHondenstraat 14
ten noordende Hondenstraat


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0496v van 2 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Reyners zeilmaker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0056v van 24 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14twee_achterHondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]550‑00‑00 gghuis
koperJuke Dircx te Bolsward
naastligger ten oosteneen dicht steegje
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wouter Aerians
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOege Cornelis
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Hiddes, gehuwd met
verkoperTrijntie Hoytes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0284v van 20 aug 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14twee_achterHonsenstraat ZZ [staat: de oude Vijverstraat]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarRobijn Wybes, gehuwd metgrootschipper
aanhandelaarMaria Tyaerdts
naastligger ten oostenHans Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oege Cornelis
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verwandelaarJucke Diercx, gehuwd met te Bolsward
verwandelaarJelcke Diercx te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Wybes, grootschipper x Maria Tyaerdts wandelen een huis in de oude Vijverstraat. Ten O. Hans Harmens [de Vries], ten W. erven Oege Cornelis. Geen grondpacht. Door wandel verkregen van Jucke Diercx x Jelcke Diercx te Bolsward.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0310v van 21 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0144v van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendricks


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0109v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Geersma


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0098r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Geersma


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166v van 14 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis bewoond door ds. Gerco Joannis


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 9rKleine Bredeplaats 14ds. Gerco Johannes, predikantf. 10000-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0156r van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten noordenBruin Geersma


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0157r van 20 sep 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten noordenBruin Geersma


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1590‑00‑00 cghuis
koperburgerhopman Dominicus Cornely, gehuwd meteerste klerk Admiraliteit in Friesland
koperGeertie Pybes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten oostenJop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten zuidenJop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten westende gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten westende keuken van Bartel
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2de heer Bruno van Viersen voor zich, en als gelastigde van zijn broerkapitein van een compagnie infanterie
verkoper van 1/2de heer Cornelis Meunixraadsheer raad van Vlaanderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Cornelii, hopman en premier klerk bij de Admiraliteit x Geertie Pybes kopen een mooi huis wz. Bredeplaats. Ten O. de Bredeplaats, ten O. en Z. gortmaker en makelaar Jop Dircx, ten W. diens gortmakerij en bostelkeuken, ten N. de openbare straat. Gekocht van capitein van een compagnie infanterie Bruno van Viersen voor 1/2, en als gelastigde van raadsheer in de Raad van Vlaanderen zijn zwager Cornelis Meunix voor een 1/2, voor 1590 CG.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036va van 29 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Dominicus Cornely


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0131r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeertie Piebes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen oud burgerhopman Dominicus Cornely


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0248r van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14een_achterHondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]153‑00‑00 gghuis
koperLambert de Gavere landmeter en wijnrooier
naastligger ten oostende weduwe van wijlen hopman Dominicus Cornely
naastligger ten zuidenwijlen Jan Fransen gortmaker
naastligger ten westenkinderen van Ruyrdt Hiddes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperClaes Bartelsschuitvaarder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Gavere, landmeter en wijnrojer koopt een huis met een steeg tot aan het huis ten zuiden, in de Vijverstraat. Ten O. de wv hopman Dominicus Corneli, ten Z. gortmaker Jan Fransen [Cuik], ten W. erven Ruurdt Hiddes, ten N. de Vijverstraat [Hondenstraat]. Gekocht van schuitvoerder Claes Bartels voor 153 GG.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0294r van 20 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1350‑00‑00 cghuis
koperburgerhopman Theodorus Theodori Posthumus, gehuwd meteerste gezworen klerk
koperClaaske Alberts
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker
naastligger ten westenLammert de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnrooier
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/2Geertje Pybes van Tallum, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgerhopman Dominicus Cornelygezworen klerk Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/6Cornelius Walrichklerk Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/6Dieuwercke Dominicy, gehuwd met
verkoper van 1/6Taeco Sibeliuspredikant te Weidum
verkoper q.q.Cornelius Walrich, voor zijn broerklerk Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/6Pibo Walrighstudiosus te Franeker
erflaterwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyeerste gezworen klerk Admiraliteit in Friesland


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0384r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]930‑00‑00 gghuis
koperTeunis Geerts Westeroven, gehuwd metmr. chirurgijn
koperHylkjen Dirks Sjaarda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJan Fransen Cuik mr. gortmaker
naastligger ten westenvroedsman Lambert de Gavere
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.burgerhopman Theodorus Posthumus, curator en vadernotaris en hypodidascalus
verkoper q.q.ds. Georghius Munckerus, curator over, en oom van
verkoperminderjarige Johannes Posthumus, en zijn broer
verkoperminderjarige Thomas Posthumus
erflaterwijlen Femmetie Munckerus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Geerts Westeroven, mr. chirurgijn x Hylkjen Dirks Sjaarda koopt een huis wz. Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. mr. gortmaker Jan Fransen Cuik, ten W. Lammert de Gavere, ten N. de Vijverstraat (Hondenstraat), met vrij in- en uitgang in die straat. Interessante beschrijving. Gekocht van Theodorus Posthumus, not. publ., hopman en hypodidascatus? en ds. Georgius Munckerus te Schingen, als volle oom en curator over Johannes- en Tomas Posthumus, de kinderen van Theodorus Posthumus x Femmetie Munckerus.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074r van 7 jul 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14twee_achterHondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]80‑00‑00 cg1/3 huis
koperBaukje Jilderens, weduwe van
koperwijlen Robijn Ruurdts
eigenaar van 2/3Baukje Jilderens, weduwe van
eigenaar van 2/3wijlen Robijn Ruurdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperYetie Dirks


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0227r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14een_achterHondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]130‑00‑00 gghuis
koperJohannes Schuttenius notaris
naastligger ten oostenTeunis Geerts Westeroven koopman
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker
naastligger ten westenVijver [staat: steeg]
naastligger ten westenBaukjen Jilderens c.soc.
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkopergemeensman Lambert de Gavere, gehuwd met
verkoperNieske Hauckes


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Brdeplaats hoek Vijverstraat]776‑07‑00 gghuis
koperds. Fedde van Slooten c.u.predikant te Midlum
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Fransen
naastligger ten westenSchuttenius notaris
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperTomas Posthumus in zijn qlt.als in de coopbrieff vermeldmr. chirurgijn te Koudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Fedde van Slooten te Midlum koopt een huis wz. Bredeplaats, hoek Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. en N. die straten, ten Z. erven Jan Fransen [Cuik], ten W. notaris Schuttenius. Vrij opslag van turf en brandhout in de steeg van Jan Fransen [Cuik]. De verfketel en de weefgetouwen worden niet meeverkocht. Gekocht van chirurgijn te Koudum Tomas Posthumus q.q., voor 776 gg.?


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114v van 9 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14een_achterVijverstraat130‑00‑00 gghuis
koperds. Fedde van Sloten c.u.predikant te Midlum
naastligger ten oostends. Fedde van Sloten c.u.
naastligger ten zuidenPieter Fransen
naastligger ten westenBauckjen Jilderts c.s.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJ. A. Schuttenusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Feddo van Slooten predikant te Midlum c.u. kopen een huis c.a., maar niet met de losse goederen en de haardplaat, in de Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. de koper, ten Z. Pieter Fransen, ten W. Bauckjen Jilderens, ten N. de straat. Vrij op- en ingang door de eigen steeg ten W., tot de scheidsmuur daarin etc. etc. Geen grondpacht. Gekocht van notaris J.A. Schuttenius, voor 130 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-098 , folio 155Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarRobijn Ruirds erven
gebruikerCornelis Cornelis c.soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-099 , folio 156Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerburgemeester Kimstra wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-098 , folio 102vKleine Bredeplaats 14huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerB. Kimstra wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-099 , folio 102vKleine Bredeplaats 14huis
eigenaarRobijn Ruirds
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑9‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0213v van 17 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14twee_achterVijverstraat ZZ205‑00‑00 cghuis
koperTrijntie Wybes Munnekehuys, weduwe van
koperwijlen ds. Fedde van Sloten
naastligger ten oostenTrijntie Wybes Munnekehuys, gehuwd met
naastligger ten oostenFedde van Sloten
naastligger ten zuidenPieter Fransen Wijngaarden c.s.
naastligger ten westenJetse Pyters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSieuwke Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Martens
verkoperRuurd Robijns mede voor zich, mede voor zijn broerzeilmaker
verkoperJilderen Robijns tegenwoordig uitlandig
verkoperHylkje Robijns, gehuwd met
verkoperCornelis Cornelisvarenspersoon


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-098 , folio Kleine Bredeplaats 14huis en hof
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruiker
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-099 , folio Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruikerwed. ds. van Sloten
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0144r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Fedde van Sloten predikant


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0195v van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Feddo van Sloten predikant


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-098 , folio 103rKleine Bredeplaats 14hoff
eigenaards. van Slooten wed.
gebruikerds. van Slooten wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-099 , folio 103rKleine Bredeplaats 14huis
eigenaards. van Slooten wed.
gebruikerds. van Slooten wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-099Kleine Bredeplaats 14wed. ds. van der Slooten, bestaande uit 2 personen25‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0077r van 30 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen ds. Feddo van Slooten


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraat2175‑00‑00 cghuis en tuin
koperTaeke Schrik, gehuwd met
koperMettjen Hendriks
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenAllardus Westendorp
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bosscha
naastligger ten westenburgemeester Claes van der Brugh
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/4Sibbeltie van Slooten, gehuwd met
verkoper van 1/4burgemeester Claes van der Brugh
verkoper van 1/4Wybius van Slootenpredikant te Tzummarum
verkoper van 1/4Adrianus van Slootenpredikant te Aalsum
verkoper van 1/4Elske van Slooten, gehuwd met
verkoper van 1/4Johannes Bruiningpredikant te Roordahuizum
erflaterhun wijlen moeder Catharina Munnikhuys, weduwe van
erflaterwijlen ds. Feddo van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Schrik x Mettje Hendriks koopt huis en tuin, Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraat. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten Z. de vroedsman Sjoerd [Bouwes] Bosscha en Allardus Westendorp, ten W. de verkopers, ten N. de Vijverstraat [Hondenstraat]. Er is een steeg ten Z. met vrij in- en uitgang. Gekocht van de kinderen van Catharina Munnikhuys wd. ds. Fedde van Slooten. Dat waren Sibbeltje van Slooten x burgemeester Claas v.d. Brugh voor 1/4, ds. te Tzummarum Wybius van Slooten voor 1/4, ds. te Aalsum Adrianus van Slooten voor 1/4, en Elske van Slooten x ds. te Roordahuizum Johannes Bruining voor 1/4.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-098 , folio 103rKleine Bredeplaats 14hof
eigenaarwed. erv. ds. van Slooten
gebruikerwed. erv. ds. van Slooten
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-099 , folio 103rKleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. erv. ds. van Slooten
gebruikerwed. erv. ds. van Slooten
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0114v van 4 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Schrik


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0162v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Schrik


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-098 , folio 104rKleine Bredeplaats 14hof
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerSjoerd Schrik
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-099 , folio 104rKleine Bredeplaats 14huis
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerSjoerd Schrik
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0253r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Schrik


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0090v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Schrik koopman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-098 , folio 104rKleine Bredeplaats 14hof
eigenaarS. Schrik
gebruikerS. Schrik
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-099 , folio 104rKleine Bredeplaats 14huis
eigenaarS. Schrik
gebruikerS. Schrik
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0257r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Schrik koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-105 , folio 174rKleine Bredeplaats 14huis, tuin, ververij en stal
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerSjoerd Schrik
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0098r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Sjoerd Schrik


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-105 , folio 174rKleine Bredeplaats 14huis en ververij
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerSjoerd Schrik
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-105 , folio 174rKleine Bredeplaats 14huis en ververij
eigenaarS. Schrik wed.
gebruikerS. Schrik wed.
huurwaarde70‑00‑00 cg
gebruikerJacob Nauta
huurwaarde36‑00‑00 cg
huurwaarde totaal106‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑05‑06 cg
grondpacht vanS. Schrik wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraat3000‑00‑00 cghuis en achterwoning
koperWillem Rudolf koopman te Embden
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurder achterwoningDouwe Quest c.u.schipper34‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen Rausen
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperMaria Schrik, gehuwd met
verkoperJ. Spree, erfgenamen vanoud kapitein infanterie
erflaterwijlen Sjoerd Schrik, gehuwd met
erflaterwijlen Hinke Cl. IJsenbeek


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-111, pag. 128Kleine Bredeplaats 14D.C. Zijlstra, 29 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0314r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ op de hoek van de Vijverstraat3985‑00‑00 cghuis en tuin
koperCoert Lambertus van Beyma
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurdervoorhuisTjalling Tjallingii
huurderachterhuisArjen Entes schipper
huurderF. Pfeiffer commies ter recherche Admiraliteit in Friesland60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Raussen
naastligger ten zuidende weduwe Persijn
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperWillem Rudolf te Embden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lambertus van Beyma koopt huis en tuin, hoek Bredeplaats en Vijverstraat en een stalling voor 2 paarden, wagenhuis en achterhuis, hoek Vijver/Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O., N. en W. de straten, ten Z. erven Pieter Rausen en wd. Persijn. Gekocht van Willem Rudolf?


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0116v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraat4500‑00‑00 cghuis en tuin
koperFredrik de Keth [staat: Deketh]
koperCatharina de Keth [staat: Deketh]
koperGovert de Keth [staat: Deketh]
koperTettje de Keth [staat: Deketh]
koperAnna de Keth [staat: Deketh]
koperJanneke de Keth [staat: Deketh]
koperPetrus Everhardus de Keth [staat: Deketh], nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen vrouwe Ymkje Witteveen, gehuwd geweest met vooroverleden
erflaterwijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]lid Nationale Rekenkamer
koper q.q.mr. Meinardus Siderius, curatorbaljuw te Heerenveen
koper q.q.mr. Petrus de Keth [staat: Deketh], curatorontvanger
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Raussen
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Persijn
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkopermr. Coert Lambertus van Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCuratoren over de 7 weeskinderen van Ymkjen Witteveen x mr. Jan de Keth, lid van de Nationale Rekenkamer, kopen huis en tuin wijk E-115 hoek Vijverstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. erven Pieter Raussen en wd. Persijn. Tevens wordt gekocht wijk E-101, Hondenstraat 12 en 14, stalling voor 2 paarden en wagenhuis, en wijk E-102 een achterhuis, Vijver 1. Er is een steeg ten Z.. Gekocht van mr. Coert Lambertus van Beyma, voor 3500 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-105 , pag. 169Kleine Bredeplaats 14Jan de Keth erven8‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Adam Terwocht/Tervocht... Anthonij Posthuma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-101, school, 1814. (GAH204); id. van wijk E-115, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); A.T. en Elisabeth T. Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 14A. Terwochtfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-115Kleine Bredeplaats 14A TerwochtA Terwochtschoolonderwijzer


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 59 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Gezina Dirks Nieubuur, overleden op 26 augustus 1821dochter van Dirk Nieubuur, med. dr. (Kleine Bredeplaats E 115) en Margje Zijlstra, zuster van minderjarige Anna-Jacoba en Jacobus-Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1230Kleine Bredeplaats 14Dirk Nieuwbuur med. doctorHarlingenhuis en tuin (198 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 279 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Dirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Anna Nieuwbuurgeb 25 dec 1806 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, dv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1807; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Geertje Sierks Dijkstra... wijk G-173, N.H., dv Sierk Harmens D, en Wietske Gerbens; BS huw 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1861 wijk E-115; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Marichjen Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1840; oud 65 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839; kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-115Kleine BreedeplaatsMarrichen Zijlstra65 jgeenHerenveenv, protestant, weduwe
E-115Kleine BreedeplaatsMartinus Nieubuur16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-115Kleine BreedeplaatsAnna Jacoba Nieubuur32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-115Kleine BreedeplaatsJantie H Bloem23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 231 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Marichjen Zijlstra, overleden op 15 november 184064 jr, geboren Heerenveen, overleden Kleine Bredeplaats E 115, wed. Dr. Dirk Nieubuur (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan kinderen), moeder van Anna-Jacoba, Jacobus-Martinus, med. Dr. Rinsumageest en minderjarige Martinus-Jacobus Dirks Nieubuur (voogd is Mr. Albartus Jelting, Secretaris Franeker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1158 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Pieter Crans Nauta, overleden op 8 augustus 184861 jr, geboren Leeuwarden 14/4/1787, overleden Kleine Bredeplaats E 115, belastingvisiteur, man van Grietje Ruyl, vader van Jeltje Pieters Nauta (vrouw van Johan Friedrich Gunther, zaakwaarnemer Leer/Oost-Friesland). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1230Kleine Breedeplaats E-115Albertina A. Sluik en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3592Kleine Breedeplaats E-115 Hendrik en Adolphus Augustus Snijder woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3592Kleine Bredeplaats 14 (E-115)Adolphus A. Snijderwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 14D. Heerescommies gemeente secretarie


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsZiekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg.829


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 14rijksmonument 20480


2023
0.12283802032471


  terug