Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 15 6-048 6-050 E-130 E-128
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 15 6-049 6-050 E-130 E-128
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 15
ten oosten 't Poortje
ten zuidenKleine Bredeplaats 17
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noorden 't Poortje


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 15't Poortje ten noorden


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] hoek het Poortjegrondpacht
 
koperJelte Ruierdts burger630-00-00 CG
eigenaarhet huis van Joannes Sjouckes0-14-00 CG
verkoperde weduwe en de erven van de heer Hesselus Wringer


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15achterPoortje achter het pand van Joannes Sjouckes, in hetgrondpacht
 
koperJelte Ruierdts burger630-00-00 CG
eigenaarde kamer van Rintk Poppes0-07-00 CG
verkoperde weduwe en de erven van de heer Hesselus Wringer


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15twee_aPoortje achter het pand van Joannes Sjouckes, in hetgrondpacht
 
koperJelte Ruierdts burger630-00-00 CG
eigenaarde kamer van Bartel Douwes0-07-00 CG
verkoperde weduwe en de erven van de heer Hesselus Wringer


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172r van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] op de hoek van het Poortje [staat: de Poort]huis
 
koperGerben Fongers, gehuwd met593-00-00 GG
Ricxt Janties
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenRienck Poppes
naastligger ten zuidenTrijn Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenPoortje, het [staat: de Poort]
verkoperJoannes Siouckes c.u.huismanDongjum


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040v van 12 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Batel schoenmaker


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0109v van 1 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] op de hoek van het Poortjehuis
 
koperAnthoni Oesters mr. kleermaker500-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenRinck Poppes
naastligger ten zuidenTrijn Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperRixtie Janties, weduwe van
wijlen Gerben Fongers


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0138r van 4 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacobus Barrity


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0107v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] op de hoek van t Poortjehuis
 
koperPoppe Tieerds, gehuwd metschipper (schuit-)366-00-00 GG
Antie Hessels
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende woning van Knierke Dirks
naastligger ten zuidenObbe Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoper van 1/4Fokeltie Jacobs, huisvrouw van
Dirk Sytses
verkoper van 1/2Marike Jacobs, huisvrouw van
Jan Minnesmr. bakker
verkoper van 1/4Geertie Jacobs, weduwe van
wijlen Ruirdt Tieerdts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-048 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarFaas Olpherts
gebruikerwed. Michiel Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
6-049 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tieerds
gebruikerPoppe Tieerds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Ruird Pieters kinderen
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-048 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarFaas Olpherts
gebruikerwed. Michiel Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720
 
6-049 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tiaerds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720
grondpacht aan Ruird Pieters erven
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG
aansl. grondp. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-048 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPhaes Olpherts
gebruikerwed. Willem backer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
6-049 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tjeerds
gebruikerHelena de Vries
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan Jelte Ruirds
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-12,8 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-048 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarJan Kuik
gebruikerwed. Cornelis Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
 
6-049 Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarFoppe Tjeerds
gebruikerFoppe Tjeerds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan Jelte Ruerds
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-12 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0286v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15achterPoortje ZZ bij de Bredeplaats, hetkamer
 
koper door niaarJan Jacobs 270-00-00 CG
geniaarde koperPoppe Tieerdsschipper op Amsterdam (beurt-)
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Rypema
naastligger ten zuidenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier
naastligger ten westenPoppe Tieerds schipper op Amsterdam (beurt-)
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperSake Jacobsvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs koopt, na nieaar ratione sanguinis tegen Poppe Tieerds, meede ordinaris beurtschipper van Harlingen op Amsterdam, een kamer in het poortje.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045v van 6 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0277v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15achterPoortje ZZ, in het bij de Kleine Bredeplaatswoning
 
kopervroedsman Stiddert Jetses Bontekoe 210-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Rijpema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPoppe Tjeerds schipper
naastligger ten noordenPoortje
verkoperJan Jacobsvarensgezel


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-048 Kleine Bredeplaats 15Jan Ellerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0164av van 22 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15twee_aPoortjehuis of kamer
 
koperYske Claases timmerman80-00-00 CG
verpachter grondJetse Ruirds Nauta 0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSybren Jansen*
naastligger ten westenvroedsman Stittert Bontekoe
naastligger ten noordensteeg
verkopervrouw Trijntje Kuyk, weduwe van
wijlen burgemeester Livius Rypma


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0212r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15twee_aPoortjewoning of kamer
 
koperWytse Jansen Vettevoogel mr. wolkammer75-00-00 CG
verpachter grondJelte Ruirds Nauta 0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSybren Jans
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Bontekoe
naastligger ten noordensteeg
verkoperYske Klaasesmr. timmerman


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0222v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15achterPoortje bij de Brede Plaatswoning
 
koperJan Poppes, gehuwd metschipper185-00-00 CG
Fettje Bouwes
naastligger ten oostenWytse Jansen Vettevogel
naastligger ten zuidenSybren Jans
naastligger ten westenJan Poppes schipper
naastligger ten noordenPoortje
verkoperTrijntie Claeses, weduwe van
wijlen vroedsman Stittert Bontekoe


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0223v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15twee_aPoortje op de Brede Plaatswoning of kamer
 
koperJan Poppes, gehuwd metschipper136-00-00 CG
Fettje Bouwes
verpachter grondJelte Ruurds Nauta 0-07-00 CG
naastligger ten oostenPoortje
naastligger ten zuidenSybren Jans
naastligger ten westenJan Poppes schipper
naastligger ten noordenPoortje
verkoperWytse Jansen Vettevogelmr. wolkammer


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0096r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZhuis en reede ?
 
koperSaske Jans Persijn, gesterkt door974-19-03 CG
Seerp IJsbrandi
huurderPier Akkringa mr. metselaar
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidende weduwe van Sybren Jans
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperLijsbeth Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt door
Rinke Bakker
verkoperGrietie Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt door
Sybe Salverda
verkoperAnna Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt door
Corn. Zytses
verkoperPoppe Jans Persijn, erfgenamen van
de weduwe van Jan Poppes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0195r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSeerp IJsbrandi


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0007r van 8 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperJetze Rinses, gehuwd met868-00-00 GG
koperAafke Hendriks
huurderPieters
naastligger ten oostenPoortje, het [staat: achtersteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperSaske Perzijn, gehuwd met
Seerp IJsbrandikoopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001ra van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJetze Rinses


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0037v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Jetze Rinses


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0296r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJetze Rinzes


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0111r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZhuis en bakkerij
 
koperHarke Jurjens van der Stok, gehuwd metmr. metselaar806-21-00 GG
Dieuwke Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Johan Jansen
naastligger ten zuidenJacob Sibrandus koopman
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperJetze Rinsesmr. bakker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0183v van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ wijk E-130huis
 
koperJohannes Norel mr. loodgieter1400-00-00 CG
huurderTrijntje de Roos
wijlen Harke van der Stokmr. metselaar
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidende weduwe van Reinsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperJurjen van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
Rienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
wijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-050 Kleine Bredeplaats 15Johannes Norel3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Georgius Lem(b)ke... Grote Kerk HRL; kind: Duconia Micha?la Lemke, ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL; wed. G.L. gebruiker van wijk E-130, eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); ovl 17 feb 1792 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Johannis Klaases Norel... eigenaar van wijk D-141, met comp. ; gebruiker Lolle Pieters, arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-130Kleine Bredeplaats 15Johannes Norel G Lemke wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1234Kleine Bredeplaats 15Hendrik Johannus GodthelpHarlingenslagersknegthuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Aukje Bernardus Proost... Bernardus P, en Saakje Proost; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-130, wijk F-319, 320, wijk G-067; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Aukje Jans van Mantgum... Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1822, ovl 1842; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Hendrik Godthelp... 1820, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-130; VT1839; H.J.G. eigenaar van perceel nr. 1234 te HRL, slagersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 242, huis ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-130Kleine BreedeplaatsHendrik Godthelp41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
E-130Kleine BreedeplaatsAntie H IJlstra44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-130Kleine BreedeplaatsAukje van Mantgum76 jHarlingenv, protestant, weduwe


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-130Kleine Bredeplaats 15Johannes Melchers Godthelp, overleden op 13 oktober 184676 jr, geboren Bergen op Zoom 10/12/1769, overleden Kleine Bredeplaats E 130, man van Sytske Hendriks Advocaat (erft vruchtgebruik), vader van Sophia (vrouw van Uilke van Leeuwen, verver), Metje (vrouw van Meindert Tigchelaar, timmerman), Hendrik, slager, Johannes, slagersknecht, Egbert, kantoorbediende, Willem, timmerman, Klaas, slager, Catharina en Albert Johannes Godthelp, slagersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-130Kleine Bredeplaats 15Sytske Hendriks Advocaat, overleden op 19 juni 184874 jr (geboren 19/2/1774), overleden Kleine Bredeplaats E 130, weduwe, moeder van Sophia (wed. Uilke van Leeuwen), Metje (vrouw van Meinte H. Tigchelaar, timmerman), Hendrik, slager, Johannes, slagersknecht, Egbert, kantoorbediende, Catharina, Willem, timmerman, Klaas, slager en Albert J. Godthelp, slagersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Antje Hennings IJlstra... ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Rinske Halma... wijk E-094; VT1839; geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Grietje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1234E-130 (Kleine Breedeplaats)Gerrit H. Smitwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1234E-128 (Kleine Breedeplaats)Marinus Gerardus de Jonghwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1234Kleine Bredeplaats 15 (E-128)Marinus G. de Jongh


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 15 Jelle Hardorffkantoorbediende
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 15D.Lambershulpkeurmeester


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 15Oud Harlingen Magazine 1994Keurmeester Lambers, daarvoor: hr. Hardorff, hr. De Jongh leraars HBS


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 15W.A.M. (Willem) Bouma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 15rijksmonument 20473


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 15Oud Harlingen Magazine 1994Fam. J. Krol
  terug