Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 16 8-100 8-106 E-114 E-114
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 16
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 18
ten westenVijver 1
ten noordenKleine Bredeplaats 14


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 16naamloze steeg ten zuiden


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Piers


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hillebrandts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0190r van 22 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hillebrants


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1/2 huis en gorthuis daarachter
 
koper provisioneelvroedsman Anske Ypes Zeestra, en362-04-00 GG
rentmeester Edo Winia
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erven van Stoffel Plas
naastligger ten westende kamers van Pier Arckes
naastligger ten westenhet huis bewoond door ds. Gerco Joannis
naastligger ten noordenhet huis bewoond door ds. Gerco Joannis
verkopertwee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga, gehuwd met
Antie Heres


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0156r van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1/2 huis en gorthuis daarachter
 
koperburgemeester Edo Reyns Winia 322-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erven van Stoffel Plas
naastligger ten westende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten westenBruin Geersma
naastligger ten noordende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten noordenBruin Geersma
verkopervroedschap Anske Ypes Seestra


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0157r van 20 sep 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis met een gorthuis daarachter
 
koperJop Dirx, gehuwd metMede stadsmakelaar en mr. gortmaker803-00-00 GG
Hebbeltie Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erven van Stoffel Plas
naastligger ten westende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten westenBruin Geersma
naastligger ten noordende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten noordenBruin Geersma
verkoperburgemeester Edo Reyns Winia


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJop Dirx gortmaker en makelaar


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0131r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis en nieuw gorthuis
 
koperJan Fransen, gehuwd met933-00-00 GG
kopersYdwer Jurjens
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenHylckien Ates
naastligger ten westenGeertie Piebes, weduwe van
wijlen oud hopman Dominicus Cornely
naastligger ten noordenGeertie Piebes, weduwe van
wijlen oud hopman Dominicus Cornely
houdt vrij in- en uitgang aan de steegPierius Auckes
verkoperSymen DouwesmolenaarBerlikum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fransen [Cuik] x Ydwer Jurjens koopt een huis en onlangs nieuw aangebouwd gorthuis, wz. Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. Hylckien Ates, ten W. en N. Geertie Piebes wv oud-hopman Dominicus Cornely. Er is een steeg ten zuiden. Gekocht van meulenaer te Berlikum Symen Douwes, voor 933 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0248r van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaatst WZ [staat: Bredeplaats]2 kamers
 
koperJan Fransen mr. gortmaker82-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBaucke Fockesgardenier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Fransen [Cuik], mr. gortmaker, koopt 2 camers op de Bredeplaats, achter zijn eigen huis. Gekocht van Bauke Fockes, gardenier.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0294r van 20 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0384r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Fransen Cuik mr. gortmaker


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Jan Fransen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-100 Kleine Bredeplaats 16huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerYpe Pieters
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-100 Kleine Bredeplaats 16huis en gorterie
eigenaarJan Fransen
gebruikerYtie Pieters
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-100 Kleine Bredeplaats 16huis
eigenaarJan Fransen erven
gebruikerDirk Berends
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0144r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis en gorterij
 
koperPyter Jansen, gehuwd metmr. gortmaker487-00-00 GG
Aeltie Lubberts
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenJasper Gerrits
naastligger ten noordende weduwe van Fedde van Sloten predikant
naastligger ten westenN. N.
verkoperPyter Fransen Wijngaerdenmr. gortmaker


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0195v van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis en gortmakerij
 
kopervrijgezel Sioerd Bouwes 1200-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten zuidenJasper Gerryts
naastligger ten noordende weduwe van Feddo van Sloten predikant
naastligger ten westenN. N.
Pieter Jansen, gehuwd metverkoper
Aeltie Lubberts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-100 Kleine Bredeplaats 16huis en gorterij
eigenaarSjoerd Bouwes
gebruikerSjoerd Bouwes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-100 Kleine Bredeplaats 16Allardus Westendorp, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0077r van 30 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperAllardus Westendorp, gehuwd metmr. koekbakker1075-00-00 CG
Debora van Dyst
verpachter grondde heer Suiringar 0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha mr. gortmaker
naastligger ten westende weduwe van ds. Feddo van Slooten
naastligger ten noordende weduwe van ds. Feddo van Slooten
verkopervroedsman Sjoerd Bouwes Bosschamr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllardus Westendorp, mr. koekebakker x Debora van Dijst koopt een mooi huis wz. Kleine Bredeplaats. De gortmakerij en de verdere ruimte blijven in eigendom van de verkoper. Ten O. die straat, ten W. en N. wd. Janes Feddes van Slooten en de verkoper. Er is een steeg ten Z. tussen dit huis en de gorterij. Gekocht van Sjoerd Bouwes Bosscha, mr. gortmaker en mede-vroedschap, voor 1075 cg.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAllardus Westendorp
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bosscha


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0114v van 4 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperAbraham Wijngaarden, gehuwd metmr. knoopmaker970-00-00 CG
Baukjen Oenes
verpachter grondmevrouw Suiringar 0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenburgemeester Bosscha
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe Schrik
naastligger ten noordende weduwe Schrik
verkoperAllardus Westendorp, gehuwd metmr. banketbakker
Debora van Diest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Wijngaarden, mr. knoopmaker x Baukien Oenes koopt een huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. de burgemeester Bosscha, ten W. en N. wd. Schrik. De steeg ten Z. is mandelig. Gekocht van Allardus Westendorp, mr. banketbakker x Debora van Diest, voor 970 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0253r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Brede plaats]huis
 
kopervroedsman Jan Wijngaarden, gehuwd met1125-00-00 CG
Aukjen Lanting
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Brede plaats]
naastligger ten zuidensteeg en huis van burgemeester Sjoerd Bosscha, erven
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenSjoerd Schrik
verkopervroedsman Abraham Wijngaardenknoopmaker


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0257r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koper provisioneelGryttje Piebes, weduwe van620-00-00 GG
wijlen vroedsman Coenraad Bakkerbootsman
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenJan Poppes
naastligger ten westenSjoerd Schrik koopman
naastligger ten noordenSjoerd Schrik koopman
verkoperMarijke Christiaans, weduwe van
wijlen vroedsman Jan Wijngaarden, moeder en wettige voorstanderse van haar soontje
Jan Janzen Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis met woonkelder wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. de straat, ten W. en N. Sjoerd Schrik, ten Z. een mandelige steeg en Jan Poppes. Er is geboden door Grytje Piebes, vrouw van Coenraad Bakker. Gekocht van Marijke Christiaans wv Jan Wijngaarden.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0098r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperPieter Rausen, gehuwd metmr. kleermaker751-21-00 GG
koperJohanna Westendorp
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenPoppe Perzijn
naastligger ten westende heer Sjoerd Schrik
naastligger ten noordende heer Sjoerd Schrik
verkoperGrietje Piebes, weduwe van
wijlen Coenraad Backerbootsman bij de admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Rausen, mr. kleermaker x Johanna Westendorp koopt huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. en N. Sjoerd Schrik, ten Z. Poppe Persijn, met wie de steeg ten Z. mandelig is. Gekocht van Grietje Piebes wv Coenraad Backer, bootsman bij de Admiraliteit van Friesland.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven Rausen


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0314r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Raussen
naastligger ten zuidende weduwe Persijn


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-106 Kleine Bredeplaats 16P Rausen4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-114Kleine Bredeplaats 16Pieter Rausen... hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-114Kleine Bredeplaats 16Willem Brugmeyergebruiker van wijk E-114, koopman; eigenaar is P. Rausen erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-114Kleine Bredeplaats 16P Rausen ervenWillem Brugmeyer koopman


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
E-114Kleine Bredeplaats 16Huizinge c.a. op de Kleine Bredeplaats, huurder Lourens, Nak. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 4 sep 1826
adressoortbedraggebruik
E-114Kleine Bredeplaats 16koopaktehuis op de Kleine Bredeplaats E-114
 
verkoperGerrit Terheyden
koperFrans Terheyden (zv Harmen Henricus Terheyden)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1231Kleine Bredeplaats 16Willem A. PrinsHarlingenkoopmanhuis (112 m²)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 43 en 46 van 18 jun 1852
adressoortbedraggebruik
E-114Kleine Bredeplaats 16provisionele en finale toewijzingfl. 798winkelhuis E-114
 
verkoperCristina Prins (te Amsterdam, gehuwd met Krijn Verheyde)
verkoperWillem Anthony Prins
verkoperAbraham Prins (te Amsterdam)
verkoperElisabeth Maria Prins (te Leeuwarden, gehuwd met Menk Crop)
verkoperClara Prins (te Amsterdam, gehuwd met Hendrik Thomas, verkoper)
koperWopke van der Wouden


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1231E-114 (Kleine Breedeplaats)Wopke S. van der Woudewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3593E-114 (Kleine Breedeplaats)Sijtse Govertswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3593Kleine Bredeplaats 16 (E-114)Sytze L. Goverts


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten- en Vischhandel


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 16 Levie Paiskoopman in groenten
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200
Kl. Breedeplaats 16 Abraham Paiskoopman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 16A.Paisgroentenhandelaar
Kleine Breedeplaats 16L.Paisgroentenhandelaar
Kleine Breedeplaats 16S.Paisgroentenhandelaar


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedepl. 16Levie Pais Jzn.72Gr., fruit en visch


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedepl. 16Levie Pais Jzn.526Gr., fruit en visch


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 16Oud Harlingen Magazine 1994Groentezaak Jan de Vries, daarvoor: fam. Pais, viswinkel Govers


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 16Oud Harlingen Magazine 1994daarna: groentezaak R. Drost


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsJ. de Vries529Groentenh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsJ. de Vries529Groentenh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsJ. Drost254Groentenhand.


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 16D. (Dooye) Breidenbach


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 16Oud Harlingen Magazine 1994Steegstra
  terug