Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 20 8-102 8-108 E-105 E-112
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 20 8-102 8-108 E-112 E-112
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 20
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 22
ten westenVijver 7
ten noordenKleine Bredeplaats 18


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 20Tabakspijpmakerssteeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0361r van 15 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNeeltgien Beents


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0361v van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNeeltgien Bents


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0374r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNeeltgien Bents


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0376v van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNeeltien Beerns


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122r van 5 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0077v van 13 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neelke Beerns


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0369r van 13 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Berends


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Jan Johannissteeg, strekkende zuidwaarts tot aan de straat daarachterhuis, ledige plaats en loods
 
koperHidtie Annes, weduwe van307-00-00 GG
koperwijlen Anske Alles
naastligger ten oostenhuis en plaats van Griet Ewerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIdts Sibolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperNeeltie Buve, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Feckes


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161v van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGrietie Berents


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Plaets] tot aan de Vijver [staat: Vijverstraat]huis en het huis er recht achter
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenMelis Heyns
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]
naastligger ten noorden voorPiter Janssen
naastligger ten noorden achterFonger Buwes
verkoperde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns


1648 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 20, HarlingenKleine Bredeplaats 20Tjepkes, Ipe;Pieters, JetskeAfbeelding van een vat met een huismerk en de initialen 'I.T.' & 'I.P.'In de boedelinventaris van de overleden Jetske Sybouts, weduwe van Sibren Martens (beschreven 29 december 1682), wordt dit pand als hun eigendom genoemd, op de bredeplaets, alwaer de butterton in de gevel staet.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenIpe Tiercx


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0190r van 22 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis bestaande uit 2 gebouwen met een plaatsje ertussen en een eigen steeg ten zuiden
 
koperSibout Andries, gehuwd metwijdschipper2200-00-00 GG
koperYfk Tymens
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuideneigen steeg naar de Vijverstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Sent
naastligger ten westenHarmannus Sapiedes conrector
naastligger ten westenlege plaats
naastligger ten noordenStoffel Clasens
verkoperJetske Pyters, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Ype Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibout Andries, wydschipper x Yfk Tymens koopt een huis dat gebouwd is in 1648, wz. Bredeplaats, bestaande uit een voor- en achtergebouw, met een plaats er tussen en een eigen steeg ten Z., zo lang als deze beide huizen strekken. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de conrector Harmannus Sapaeides en een ledige plaets, ten Z. wd. Huibert Sents, ten N. Stoffel Clasen. Gekocht van Jetske Pyters wv Ipe Tjepkes te Sneek voor 2200 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0234r van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet nieuwe achterhuis van Sibolt Andries


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024v van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet achterhuis van Siebolt Andries


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenSybout Andries


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0224v van 29 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1682 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 189r van 29 dec 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 20
 
overledeneJetske Sibouts, weduwe (1) van
wijlen Sibren Martens
Jan Pieters Oldaens, geauthoriseerde curator over
Sybout Sybrens kind uit (1)
Marten Sybrens kind uit (1)
Hessel Sybrens kind uit (1)
overledeneJetske Sibouts, gehuwd (2) met
Pieter Pieters Graudakoopman
Grietie Harmensgezworen waardeerster
Dieucke Jansgezworen waardeerster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0189r] Warderinge ende Inventarisatie gedaen ten overstaen van de Praesiderende Burgemeesteren Tjeerd Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer Secretaris, ten huise van Jetske Sibou[t]s weduw van w: Sibren Martens, van alle sodanige goederen, uyt- en inschulden aldaer ten huise bevonden, ten versoecke van Jan Pieters Oldaens als geauthoriseerde curator over de twe segge drie voorkinderen, met namen Sybout, Marten, ende Hessel Sybrens bij haer overleden wijlen man Sibren Martens voornoemt in echt getogen, in dier qualiteit requirant, ende de selve Jetske Sybouts sich ad secunda vota begeven hebbende met de koopman Pieter Pieters Grauda in desen met de selven gesterckt, in dier qualiteit requirerende, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requirerende, de waerderinge door Grietie Harmens en Dieucke Jans beide gesworen wardeersters, die ook den belofte daertoe staende, hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris Asperen, waerop dan tot de warderinge geprocedeert is, als volght. Actum den 29 december 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0200r van 1 mei 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen hopman Swerms


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten zuidensteeg waarin vrij in- en uitgang


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Pieters Grauda


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-102Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarWillem Berents
eigenaarWybe Grauda
gebruikerWybe Grauda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-102Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarWybe Grauda
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarMarten Syberens
gebruikerMarten Syberens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0272v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybe Grauda


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarMarten Sybrens
gebruikerMarten Sybrens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten zuidenAttie Martens


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWijke Martens


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-102 Kleine Bredeplaats 20Wijke en Attje Martens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0038v van 10 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten zuidenAettje Martens


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarerv. Wijke Martens
eigenaarerv. Attie Martens
gebruiker
opmerkingledig


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0150r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLieuwe Sieverds de Bruin


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koper door niaarburgemeester Sjoerd Bosscha, gehuwd metkoopman661-07-00 GG
koper door niaarSipkje Tjalles Fopma
geniaarde koperBeert Brouwer
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenPoppe Salomons Builart
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenburgemeester Bosscha
naastligger ten noordenburgemeester Bosscha
verkoper q.q.ds. Ritsco Ripema, curator
verkoper q.q.Joost Zeeman, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntje Jarigs
verkoper van 1/3Jeltje Dirks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeester
verkoper van 1/3Sybren Jarigs, erfgenamen ex testamentair vanijzersmidWorkum
erflaterwijlen Jarig Sybouts Adema


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0260v van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20achterVijver en de Bredeplaats achter het groot huis van Beert Brouwerhuis
 
koperburgemeester Sjoerd Bosscha koopman220-00-00 GG
huurderHendrik Arjens c.s.36-00-00 CG
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Beert Brouwer
naastligger ten zuidenPoppe Builart
naastligger ten westenLieuwe de Bruin
naastligger ten noordenburgemeester Sjoerd Bosscha
verkoper q.q.ds. Ritsco Ripema, curator
verkoper q.q.Joost Zeeman, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntje Jarigs
verkoper van 1/3Jeltje Dirks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeester
verkoper van 1/3Sybren Jarigs, erfgenamen ex testamentair vanijzersmidWorkum
erflaterwijlen Jarig Sybouts Adema


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0224v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0095r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMigchiel Nauta n.u.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHylkjen Sjouwkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gerlof Wiegers


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0280r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van M. Nauta strandmeester


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20achterVijver OZ [staat: Vijverstraat wijk E-106 achter de Kleine Bredeplaats]huis
 
koperMelchior Schraage, gehuwd metmr. varkensslagerBolsward
koperMaria Josepha Joosten
huurderJacobus Beuker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBauke Thomas
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordende weduwe van Persijn
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelchior Schraage x Maria Josepha Joosten kopen (b) een huis bij de Vijverstraat, wijk E-106. Ten O. perceel (a), ten Z. Bauke Thomas, ten W. Jan Schiere, ten N. wd. Poppe Persijn. Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ wijk E-112huis
 
koperMelchior Schraage, gehuwd met1065-03-00 CG
koperMaria Josepha Joosten Bolsward
huurderLourens Nak mr. varkensslager
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBauke Thomas
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Perzijn
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelchior Schraage x Maria Josepha Joosten kopen (a) een huis wz. Kleine Bredeplaats, wijk E-112. Ten O. die straat, ten Z. Bauke Thomas, ten W. perceel (b), ten N. wd. Poppe Persijn. Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-108 Kleine Bredeplaats 20M Schrage4-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Johannes Bambachgeb 23 sep 1811 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; Vijverstraat wijk E-105, zv Bartholomeus B., en Anna Schoot; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Berend Eelkes... (GAH204); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... 10522">(alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Engbert Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-105, medegebruikers zijn Marten H. van Dijk, wijnwerker, Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes en Jan Douwes, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Jacobus Beuker... 1801 HRL, H. Beuker, geb 1808 HRL; BS ovl 1827; 1830 overlijdens, ovl 1831, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, turfdrager; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk E-090; gebruiker Sietse S. Wyma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-105; gebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Jan Douwes(mogelijk dezelfde als hierboven); gebruiker van wijk E-105; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Marten Heeres van Dijk... HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1830, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, wijnwerker; medegebruikers Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Geertje Abrahams Brouwer... Abrahams; geb 1788 ... , ovl 1 sep 1814 HRL, huwt met Marten Heeres van Dijk op 20 mei 1810 HRL, ovl wijk E-112; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1830; Extract uit het Reg. der ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Schrage... ovl 1878, ovl 1882, VT1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-106, agterhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-112, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Kalkwijk en wonende te HRL. 1839, orgelmaker, wijk E-112; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-105Kleine Bredeplaats 20Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
E-105Kleine Bredeplaats 20Engbert Jans wed
E-105Kleine Bredeplaats 20Jacobus Beuker turfdrager
E-105Kleine Bredeplaats 20Berend Eelkes
E-105Kleine Bredeplaats 20Jan Douwes
E-112Kleine Bredeplaats 20M Schrage M Schrage boendermaker


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-105Kleine Bredeplaats 20Aukje Paulus Boone, overleden op 5 november 18314 jr, dochter van Paulus Boone (op de Vijver E 105) en Vroukje Wellinga, zuster van minderjarige Paulus, Anne en Sieske Paulus Boone. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1221Kleine Bredeplaats 20wed. Johannes Hendriks JoostenLeeuwardenkoopvrouwhuis en erf (119 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1221aKleine Bredeplaats 20wed. Johannes Hendriks JoostenLeeuwardenkoopvrouwhuis en erf (49 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1221wed Johannes Hendrikus JoostenLeeuwardende gevel veel vernieuwd (stond eerst: schrage)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-105Kleine Bredeplaats 20Aafke Jans, overleden op 24 maart 1838Vijverstraat E 105, wed. Izaak Zwanenburg. (aangegeven door armvoogden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Aake Jans Kamerling... Kramer; dopen Grote Kerk HRL 1800 BS huw 1828, ovl 1846; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Dirk Rinses Jager... wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Fokeltje Gerbensoud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Frouwkje Paulus Wellinga... bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Hendrik Oostendorp... O, en Riekje Douwes; BS ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk E-105; VT1839; en Mintje Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Maaike Eeltjes... van genoegzaam bewijs 20 apr 1805; ondertrouw HRL; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Trijntie de Vriesoud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Trijntje Faber... en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Gerardus Schragegeb 1810 HRL, ovl 26 aug 1840 HRL, ongehuwd, koopman, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-112; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Maria Josepha Joostengeb 1776 Bronsum, ovl 8 jan 1842 HRL, huwt met Melchior Schrage, dv Jacobus J, en Johanna Cornelia Hanraats; BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb Bronzum, Lb, en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-112; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-112Kleine Bredeplaats 20G Schrage stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-105Op de VijverFroukje Wellinga48 jBolswardgezin 1, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverPaulus Boone26 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
E-105Op de VijverAnna Boone19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverSietske Boone15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverMayke Eeltjes76 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverHendrikus Oostendorp50 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, verwer en glazemak.
E-105Op de VijverJohannes Oostendorp18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverPieter Oostendorp16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverDirk Rinses Jager44 jWorkumgezin 3, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
E-105Op de VijverFokeltie Gerbens45 jWorkumgezin 3, v, protestant, gehuwd
E-105Op de VijverAkke Kamerling39 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverLieuwe de Jong10 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverTrijntie H [de] Okkes [Vries]47 jHindelopengezin 5, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverStoffel [Christoffel] Lijflander20 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAllert [Aldert] Lijflander18 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverCornelis [Kornelis] Lijflander16 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAntje [Anna] Lijflander11 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverJaike [Jeike] Lijflander10 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd
E-112VijverstraatMelchior Schrage67 jKalkwijk in Groningerlandm, rooms katholiek, gehuwd, orgelmaker
E-112VijverstraatMaria Joseph Joosten64 jBronzem Limburgv, rooms katholiek, gehuwd, winkeliersche
E-112VijverstraatGerhardus Schrage29 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-112VijverstraatJoha. Catharina Schrage22 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Gerardus Melchior Schrage, overleden op 26 augustus 184030 jr, koopman, overleden Kleine Bredeplaats E 112, ongehuwd, zoon van Melchior Schrage, orgelmaker en Maria Josefa Joosten, broer van Jacobus, koopman, Johannes, schoenmaker, Hermanus, winkelier, Susanna (vrouw van Martinus Hovenier, franekertrekschipper) en minderjarige Johanna Melchiors Schrage. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Sjoerds Schoonhoff, overleden op 15 april 18478 mnd, overleden Kleine Bredeplaats E 112, zoon van Sjoerd Schoonhoff, timmerman en Johanna-Catarina Schrage, koopvrouw, broer van minderjarige Hermanus-Gerhardus Sjoerds Schoonhoff. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Schrage, overleden op 22 november 184876 jr, geboren Sappemeer 24/7/1772, overleden Kleine Bredeplaats E 112, wednr., vader van Hermanus, kleermaker, Jacobus, koopman, Johannes, schoenmaker, Susanna (vrouw van Martinus Hovenier, schipper) en Johanna Melchiors Schrage (vrouw van Sjoerd Schoonhoff, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Kleine Bredeplaats 20Marten van der Veen... A 31 jul 1852 Medemblik, zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Rinske Halma... H, en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-112, 113, 130, supp wijk G-437; Douwe Jans en R.P.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1221E-112 (Kleine Breedeplaats)Sjoerd Schoonhoffwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3596E-112 (Kleine Breedeplaats)Hermanus Gerardus Schoonhoffwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3596Kleine Bredeplaats 20 (E-112)Lodewijk J. Kruithofwoonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 20, HarlingenKleine Bredeplaats 20L.J. Kruithofdameskleding


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 20, HarlingenKleine Bredeplaats 20L.J. Kruithofketelpakken, jassen, broeken voor werklieden


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 20 Lodewijk J. Kruithofmanufacturier
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 20L.J. Kruithof159In manufacturen, heeren- en kinderconfectie


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 20L.J. Kruithof159In manufacturen, heeren- en kinderconfectie


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 20wed.Kruidhofmanufacturierster
Kleine Breedeplaats 20aG.A.Nijdamkommies r.d.b.


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 20Oud Harlingen Magazine 1994Aannemer Joh. Postma, daarvoor: fam. L.J. Kruithof, J. Dijk, Schoonhof


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 20J.S. (Johannes) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 20rijksmonument 20482


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 20Oud Harlingen Magazine 1994Energiewinkel
  terug