Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kleine Bredeplaats 256-054 6-055 E-135E-133


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 25
ten oostenLanen 1
ten zuidende Lanen
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 23


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0041v van 10 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats [staat: op de zuiderhoek van de grote stadsplaats]691‑14‑00 GGhuis
koperSipcke Frieses, gehuwd met
koperGriet Aesges
verpachter grondClaes Folckerts 1‑05‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPyerkuiper0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenLambert Warners
eerdere eigenaarHendrick Allerts
eerdere eigenaarYmen Wynerts
verkoperInte Pyeters, gehuwd met te Stiens
verkoperBrecht Claesen te Stiens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Frieses x Griet Aesges kopen een huis op de zuiderhoek van de grote stads plaats. Ten Z. de straat, ten N. Lambert Warners. Grondpacht 25 st aan Claes Folckerts, waarentegen zij weer 6 st. krijgen uit het huis van Pyer kuiper. De kopers zullen ten eeuwigen dage gerechtigd zijn hun kelder op Pyer's grond of onder zijn woning te hebben met twee ovens, mits daarop een halve voet zand of aarde ligt. Verder met alle gerechtigheden zoals ze die ook van Hendrick Allerts en Ymen Wynerts hebben gekregen. Gekocht van Inte Pyeters x Brecht Claesen te Stiens voor 691 gg 14 st.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0095v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipcke Friesses


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0096r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipcke Friesses


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0174v van 16 sep 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de hoek van de stads olde groete plaets]586‑00‑00 GGhuis
kopermr. Jelis de Fortuune, gehuwd met
koperAeffke Johannes
verpachter grondClaes Folckerts 1‑05‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelgrondpacht uit het huis van Pyer Pyers0‑06‑00 CG
protesteert vanwege een vorderingAerent Boudewijnslakenkoper te Amsterdam
protesteert vanwege een niet aangegeven redenCornelis Willems te Utrecht
naastligger ten oostenPyer Pyers
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat naar de Laenen]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: stads groete olde plaets]
naastligger ten noordenJoucke Jansen
verkoperSipcke Vrieses, gehuwd met
verkoperGriedt Aesge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jelis de Fortuna x Aeffke Johannes kopen een huis op de hoek van de stads grote oude plaats. Ten O. Pyer Pyers, ten Z. de straat naar de Lanen, ten W. de plaats, ten N. Joucke Jans. Grondpacht 25 st aan Claes Folckerts, waarentegen zij 6 st. grondpacht krijgen uit Pyer Pyers huisstede. Gekocht van Sipcke Vrieses x Griedt Aesges voor 586 gg


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelis Fortuin chirurgijn


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanen [staat: op de hoek van de plaats]1225‑00‑00 GGhoekhuis
koperAndries Claessen, gehuwd metlakenkoper
koperAntie Reiners
huurder voor 10 jarenN. N. 50‑00‑00 GG
naastligger ten oostenRigst Hayes
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe Jancke Joukes
verkoperN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndrys Claessen


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0175r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de hoek van de Brede Plaats]160‑20‑00 GGhuis
koperHeere Andries
huurderJan Ellerts blauwverver
naastligger ten oostenals huurder Sioerdt Ofkes mr. kleermaker
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten noordende weduwe van Reyner Lolkes
verkoperde crediteuren van Claes Andries


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0034v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHero Andries e.a.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats [staat: op de hoek van de plaats]500‑00‑00 CGhuis
koperEwert Louwrens, gehuwd met
koperBerberke Jacobs
naastligger ten oostenburgemeester Rinnert Anis Wijnsma
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: de plaats of straat]
naastligger ten noordenTomas Gongrijp c.u.
verkoperAntje Heeres, gehuwd met
verkoperLieuue Pierskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerwed. Doje Haitzes
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerwed. Doje Haitzes
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLieuwe Piers koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerwed. Doeye Haytzes
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0115r van 20 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0031v van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerJacob Symons cum soc.
huurwaarde46‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑13‑06 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Lanen hoek Kleine Bredeplaats518‑00‑00 GGhuis
koperAntje Tjeerds, weduwe van
koperwijlen Lieuwe Piers koopman
huurderWatze c.s.mr. scheepstimmerman49‑00‑00 CG
huurder opkamerMarten Ates
naastligger ten oostenJacob Johannis schuitvaarder
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenObbe Ypes mr. hoedenmaker
verkoperAnne Eelkesmr. bakker
verkoperPier Eelkesmr. bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-054 Kleine Bredeplaats 25Albert Beuwes, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054Kleine Bredeplaats 25huis
eigenaarwed. Lieuwe Piers
gebruikerAlbert Bouwes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0051v van 12 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRutger Goslings c.s.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0165r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanen [staat: Bredeplaats]286‑00‑00 GGhuis
koper door niaarClaas Sybrens Hoedtje huistimmerman
geniaarde koperPier Rutgers, gehuwd metmetselaar
geniaarde koperRinske Ruirds
huurder huisTjerk Ennes de Vries
huurder van de potkastBauke Martens
naastligger ten oostenWybe Nammens c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenEelke Jelles
verkoperAntje Tjeerds, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Piers


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0187v van 6 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanen522‑10‑00 CGhuis
koper door niaarSeerp Sybrens Hoedtje huistimmerman
geniaarde koperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperRixtje Hendriks
huurder potkastBauke Martens 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenWybe Nammens n.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenEelke Jelles
verkoperClaas Sybrens Hoedtjetimmerman te Zaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Sybrens Hoedtje, huistimmerman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen scheepstimmerman Jan Minnes x Rixtje Hendriks, een huis op de hoek van de Bredeplaats en Lanen, laatst bewoond door Claas Sybrens Hoedtje. De kelder en potkast worden nu gebruikt door Bauke Martens voor 8 st. per week. Geen grondpacht. Ten O. Wybe Nammes n.u., ten Z. de straat of Lanen, ten W. de Bredeplaats, ten N. Eelke Jelles. Gekocht van (Hendrik Sybrens Hoedtje, mr. timmerman, als gelastigde van zijn broer) Claas Sybrens Hoedtje, timmerman te Zaandam, voor 522 cg 10 st.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0127v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanen700‑00‑00 CGhuis
koperSara Jans, jongedochter van
koperJan Lammerts winkelier
naastligger ten oostenWybe Nammes n.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenEelke Jelles
verkoperSeerp Sybrens Hoedtjehuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSara Jans, jongedochter gesterkt met haar vader winkelier Jan Lammerts, koopt een huis op de hoek van de Bredeplaats en Lanen, bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Wybe Nammes n.u., ten Z. de straat of Lanen, ten W. de bredeplaats, ten N. Eelke Jelles. Gekocht van huistimmerman Seerp Sybrens Hoedtje voor 700 cg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0041v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Jans


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0239r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Jans


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0230v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBarend Vissser


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0020r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 25Kleine Bredeplaats OZ hoek Lanen650‑00‑00 CGhuis
koperRomke Butter, gehuwd met
koperGriettje Jelles
naastligger ten oostende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Jans
verkoperSara Jans, gehuwd met
verkoperBarend Visserkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Butter x Grietje Jelles kopen een huis op de hoek van de Bredeplaats en Lanen, nu door de kopers bewoond. Geen grondpacht. Ten O. wd. Wybe Nammerts, ten Z. de Lanen, ten W. de Bredeplaats, ten N. wd. Dirk Jans. Gekocht van Sara Jans x koopman Barend Visser voor 650 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-053 , pag. 93Kleine Bredeplaats 25Romke Ypes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-055, pag. 130Kleine Bredeplaats 25Romke Butter3‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Romke Romkes Buttergeb 26 sep 1806 HRL, ged 12 okt 1806 HRL, in doopreg. ingeschreven als Bakker, N.H., ovl 8 feb 1813 HRL; wijk E-135, zv Romke Ippes B, en Grietje Jilles (de Jong); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Romke Eppes Butter... HRL 1800, 1802, 1806, BS ovl 1813, huw 1814, ovl 1826 1845 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk E-135, schipper, 1814. (GAH204); kind: IJde, geb 5 okt 1799 HRL, ged 15 okt 1799 HRL, zv Romke Ippes; Butter en ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 25 Romke Butterfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-135Kleine Bredeplaats 25Romke Butter Romke Butter schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1239Kleine Bredeplaats 25Frederik Hendriks BenningkleermakerHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Anna Nak... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Catharina Altringa... HRL 1851 wijk G-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Fredrik Dominicus Benning... HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259, 301; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-135; VT1839; F.H.B. eigenaar van perceel nr. 1239 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 47, huis, 42 ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-135Kleine Bredeplaats 25F Benning stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-135Kleine BreedeplaatsFrederik Benning40 jkleermakerHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-135Kleine BreedeplaatsAnna Nak39 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-135Kleine BreedeplaatsGeertruida Benning14 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-135Kleine BreedeplaatsCatharina Altringa40 jFranekergezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 320 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-135Kleine Bredeplaats 25Aaltje Karstens de Kok, overleden op 3 oktober 184465 jr, geboren Tjerkgaast 16/6/1779, overleden Kleine Bredeplaats E 135, gehuwd, moeder van Klaaske Hayes Bruinsma (vrouw van Jan Lykles de Boer, loods). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-135Kleine Bredeplaats 25Geertruida Helmer... sep 1830 HRL, Rooms Katholiek, dv Hendrik G.H., en Antje Jans Bretel; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk E-135; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1239de Lanen E-135Frederik H. Benningwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1239Kleine Breedeplaats E-133Albertus van der Tamboezerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1239Kleine Bredeplaats 25 (E-133)Pieter Faber (Ezn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 25P. Faberjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
goudsmid


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Breedeplaats 25 Pieter Faberzonderf. 1000f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 25G. v/d Gaastwinkelier


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 25, HarlingenKleine Bredeplaats 25G. van der GaastHoekje, 'tsigarenmagazijn


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. Plaats 25G. v.d. Gaast318Gross. in rookart.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. Plaats 25G. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1945 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 25Fam. Klein-Pennewaard


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31839
Kleine Bredeplaats 25Fa. G. van der Gaast


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. PlaatsG. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. PlaatsG. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. PlaatsG. v.d. Gaast972Gross. In rookart.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 25P. (Piet) v.d. Molen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 25rijksmonument 20477
  terug