Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 3 6-037 6-040 E-124 E-123
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 3
ten oostenVoorstraat 8
ten zuidenKleine Bredeplaats 5
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 1


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0239v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105v van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerck Jans


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerck Jansen zeilmaker


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241v van 9 jul 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFreerck Jansen zeilmaker


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFreerck Jans zeilmaker


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0105v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnne Jans schoenmaker


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Freercks


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de vismarkt]1/5 huis
 
koperTjerk Feddrix, gehuwd met100-00-00 GG
koperSiouckjen Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenLivius Ripema c.s.
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jorna
verkoperFreerk Jansen, gehuwd met
verkoperGrietie Jaerichs


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] bij de Vismarktspijphuis
 
koperJan Foppes, gehuwd metmr. schoenmaker500-00-00 GG
koperSjoukjen Claases
verpachter grondde stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenLivius Ripema apotheker
naastligger ten zuidenvroedsman Aart Jacobs
naastligger ten westenBredeplaats
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Jorna
verkoper van 2/5Tierk Feddrik, samen met
verkoper van 2/5Sioukjen Jans
verkoper van 1/5Esge Seerps, samen met
verkoper van 1/5Altie Jans
verkoper van 1/5Anne Jansen, samen met
verkoper van 1/5Hinke Pieters
verkoper van 1/5Jan Rinties, samen met
verkoper van 1/5Claeske Jans


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0130r van 30 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Foppes mr. schoenmaker


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Foppes schoenmaker


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Foppes


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-037Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarvroedsman Zeestra
gebruikervroedsman Zeestra
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-037Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarYdverke Nauta
gebruikerJanke
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-037 Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarBroer Hoytes
gebruikervroedsman Harmen Jacobs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFoppe Jansen mr. schoenmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-037 Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerObbe Hendriks
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperJacob Harmens Ratsma c.u.mr. slotmaker662-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Rypama
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Meinert van Hoek mr. blikslager
verkoper van 1/5Claas Jansgortmaker en koopmanLeeuwarden
verkoper van 1/5Folkert Jans van der Plaatsboekverkoper
verkoper van 1/5Froukjen Jans, gehuwd met
verkoper van 1/5Foppe Dirkskoopman
verkoper van 1/5Lyke Jans, gehuwd metop het Vliet bij Leeuwarden
verkoper van 1/5Douwe Clasenmr. zeilmakerop het Vliet bij Leeuwarden
verkoper van 1/5Douwe Jansmr. glasmaker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0199v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjeerd Ratsma horlogemaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-037 Kleine Bredeplaats 3wed. Johannes Baltus, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-037 Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerwed. Johannes Baltus (voor 18-00-00 CG)
gebruikerMarten Jansen (voor 12-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjeerd Radsma


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0099r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjeerd Ratsma


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0098r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenF. Radsma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0021r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0168v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Radsma


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0054v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Radsma


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Radsma


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-037 Kleine Bredeplaats 3Marten Radsma


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098r van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarten Radsma


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0128r van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Radsma


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld] wijk E-124huis
 
koperDaniel Ohlgaard, gehuwd met1100-00-00 CG
koperAntje Reins Akkerboom
verpachter grondde stad Harlingen0-18-00 CG
huurderJan B. van der Brug c.u.
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende kopers Daniel Ohlgaard, gehuwd met
naastligger ten zuidenAntje Reins Akkerboom
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenWatze Hilarius
verkoperMarten Radsmamr. horlogemaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Oolgaard x Antje Reins Akkerboom koopt huis wijk E-124, verhuurd aan Jan B. v.d. Brug. Ten O. C.D. Zijlstra (Voorstraat 8), ten W. de Kleine Bredplaats, ten Z. de koper, ten N. Watze Hilarius. Gekocht van Marten Radsma, mr. horlogemaker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-040 Kleine Bredeplaats 3Jacob Reinhart2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Daniel Oolgaard... van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-125, koopman, 1814. (GAH204); D. Ohlgard ende Antje Reins ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-124Kleine Bredeplaats 3D Oolgaard D Oolgaard pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1152Kleine Bredeplaats 3Daniel OolgaardHarlingendistelateurpakhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Ritske Eeltjes van der Vorm... in 1851, N.H., zv Eeltje Everts en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Trijntje Klazes van der Zee... Rooms Katholiek, dv Klaas Simkes vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1152E-124 Daniel OolgaardHarlingenhet pakhuis naast zijne woning geheel vernieuwd en het bovenste gedeelte tot een kantoor ingerigt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Frouwkje Paulus Wellinga... Paulus W, en Sijtske Jans Faber; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1823, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124; Paulus Boone en F.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1152E-124 (Kleine Breedeplaats)Daniël Oolgaardpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3154E-123 (Kleine Breedeplaats)D. Oolgaard & Zoonkantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3154Kleine Bredeplaats 3 (E-ong)H.R. en J.J. Snijderpakhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 3firma Oolgaard en Co.jongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
wijnhandel


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73voorh. Oolgaard en Co.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73voorh. Oolgaard en Co.


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73Voorh. Oolgaard en Co.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurstokerij en distilleerderij d'Olijfboom


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurstokerij en distilleerderij d'Olijfboom


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 3, HarlingenKleine Bredeplaats 3 Olijfboom, d'likeurstokerij en distilleerderij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Lik. en distill.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 3Oud Harlingen Magazine 1994Pakhuis Oolgaard


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 3Oud Harlingen Magazine 1994daarna: Rode Kruis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 3rijksmonument 20467


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 3Oud Harlingen Magazine 1994Kodak Express
  terug