Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 56-0406-0406-043E-125E-123


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 5
ten oostenVoorstraat 8
ten zuidenKleine Bredeplaats 7
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 3


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 5naamloze steeg ten zuiden


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Jansen hoedenmaker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 5Kleine Bredeplaats OZ [staat: breeplaets]595‑00‑00 cg1/4 huis
koperHendrick Jans
eigenaar van 1/4Hendrick Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTomas Wytses
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenFreerck Jans
verkoperGosse Jansengrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jans koopt 1/4 huis op de Breeplaets, dat van de vader van de verkoper is geweest, en waarvan de koper door erfenis al 1/4 toebehoort. Ten Z. Tomas Wytses, ten N. Freerck Jans. Gekocht van grootschipper Gosse Jansen voor 595 CG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 5Kleine Bredeplaats [staat: de Plaets]1300‑00‑00 cg1/2 huis
koperJan Clasen Bot c.u.timmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTomas Wybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFreerck Jansen zeilmaker
verkoperHendrick Jansenhoedenmaker


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 7rKleine Bredeplaats 5Jan Clasen Bothf. 3000-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0105v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 5Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de plaets bij de Vismerckt]750‑00‑00 gghuis
koperAert Jacobs mr. chirurgijn
naastligger ten oostende kinderen van Foppe Tjerks
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Thomas Wybes
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: op de plaets]
naastligger ten noordenAnne Jans schoenmaker
verkoperHaring Jansen, gehuwd metwijdschipper
verkoperBerber Andries


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Aart Jacobs


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0130r van 30 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 5Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats tegenover de Vismarkt]1200‑00‑00 cgheerlijke huis
koperTomas Jansen IJsenbeek c.u.mr. wolkammer
naastligger ten oostende gemeensman Ripema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Tomas contrarolleur
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Foppes mr. schoenmaker
verkoperburgemeester Aart Jacobides


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-040 , folio 115Kleine Bredeplaats 5huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-040 , folio 75rKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerSwerus Claessen
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg, vrije eigen
naastligger ten noordenThomas Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-040 , folio Kleine Bredeplaats 5huis
eigenaarThomas Jansen
gebruikerwed. Tjepke Sakes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-040 , folio 75vKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarTomas Jansen erven
gebruikerTjeerd Radsma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-040Kleine Bredeplaats 5Joseph Norden, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-040 , folio 75vKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarTomas Jansen erven
gebruikerJoseph Norden
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-040, fol. 104rKleine Bredeplaats 5Joseph van Norden cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenwinkelier40:0:00 cg6:13:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-040 , folio 76vKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarClaas Thomas wed.
gebruikerClaas Thomas wed.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0105r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-040 , folio 76vKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarClaas Thomas wed.
gebruikerClaas Thomas wed.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0099r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 5Kleine Bredeplaats OZ680‑00‑00 gghuis
koperPhilip Oolgaart, gehuwd methovenier
koperTheuntje Barmond
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Rypema
naastligger ten zuidenPhilip Oolgaart, gehuwd methovenier
naastligger ten zuidenTheuntje Barmond
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenTjeerd Ratsma
verkoperJan Harmens Gongrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Oolgaart, hovenier x Teuntje Germens?, koopt huis oz. Kleine Bredeplaats. Ten O. burgemeester Rijpema, ten W. de straat, ten Z. de kopers en de steeg waardoor zij vrij in- en uitgang hebben, ten N. Tjeerd Ratsma. Gekocht van Jan Harmens Gongrijp, mr. kuiper.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 132vKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarPhilip Oolgard
gebruikerC.G. Bentfort
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 132vKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarPh. Oolgaard
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-043 , folio 132vKleine Bredeplaats 5huis
eigenaarPh. Ohlgard
gebruikerDaniel Ohlgard
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-038, pag. 91Kleine Bredeplaats 5D. Oligardt


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098r van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 5Kleine Bredeplaats OZ1200‑00‑00 cghuis
koperDaniel Ohlgard
huurderDaniel Ohlgard
naastligger ten oostende heer D. Zijlstra
naastligger ten zuidenPhilip Ohlgard hovenier
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenMarten Radsma
verkoperPhilip Ohlgard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Ohlgard, destillateur, koopt huis oz. Kleine Bredeplaats. Ten O. C.D. Zijlstra (Voorstraat 8), ten W. de straat, ten Z. Philippus Ohlgard, ten N. Marten Radsma. Er is vrij in- en uitgang door een steeg ten Z, tussen dit huis en dat van verkoper. Gekocht van Philip Ohlgard, hovenier.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kopers Daniel Ohlgaard, gehuwd met
naastligger ten zuidenAntje Reins Akkerboom


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-043 , pag. 129Kleine Bredeplaats 5D. Ohlgard 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-125Kleine Bredeplaats 5Daniel Oolgaard... J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-125, koopman, 1814. (GAH204); D. Ohlgard ende Antje Reins Akkerboom, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-125Kleine Bredeplaats 5Hendrik Reynier Snijder... is Bonne Oolgaard, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, grossier, wijk E-125; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 5D. Oolgaardfl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-125Kleine Bredeplaats 5D OolgaardD Oolgaardkoopman


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 36 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-125Kleine Bredeplaats 5Trijntje Reins Akkerboom, overleden op 1 april 1818bejaarde vrijster, zuster van Antje (enige testamentair erfgenaam, vrouw van Daniel Oolgaard, koopman Kleine Bredeplaats E 125) en wijlen Dirk Reins Akkerboom (vader van niet met name genoemde kinderen, zich buitenlandsbevindende), halfzuster van Grietje Reins Akkerboom, te Amsterdam. Saldo fl. 583,30. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-125Kleine Bredeplaats 5Antje Reins Akkerboom... ... (alles)


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 92 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-125Kleine Bredeplaats 5Antje Reins Akkerboom, overleden op 2 juli 1822vrouw van Daniel Oolgaard, distillateur (Kleine Bredeplaats E 125, erft vruchtgebruik), moeder van Teuntje Daniels Oolgaard (vrouw van Hendrik Reinier Snijders). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1153Kleine Bredeplaats 5Daniel Oolgaard distelateurHarlingenhuis en erf (144 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 172 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-125Kleine Bredeplaats 5Jenne Jans Wijngaarden, overleden op 21 april 1834winkeliersche Nijstraat D 152, wed. Marten Heeres van Dijk, in leven slachtveeprijseerder, moeder van minderjarige Janneke, Jan, Pieter en Hiltje Martens van Dijk (voogd is Hendrik Reinier Snijder, destillateur Kleine Bredeplaats E 125). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-125Kleine Bredeplaats 5Teuntje Oolgaard... en huw 1811, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-125Kleine BreedeplaatsDaniel Oolgaard74 jdistilateurHarlingenm, protestant, weduwnaar
E-125Kleine BreedeplaatsHendrik R Snijder47 jgrossierAmsterdamm, protestant, gehuwd
E-125Kleine BreedeplaatsTeuntie Oolgaard48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-125Kleine BreedeplaatsHendrik Snijder25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-125Kleine BreedeplaatsAdolphus Augustus Snijder10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-125Kleine BreedeplaatsAnna Snijder27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-125Kleine BreedeplaatsDorothea Snijder12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-125Kleine BreedeplaatsSijke Burghout23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-125Kleine BreedeplaatsKlaasje Schenkius20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 414 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-125Kleine Bredeplaats 5Daniel Oolgaard, overleden op 17 augustus 184378 jr (geboren 16/8/1765), koopman/destillateur, overleden Kleine Bredeplaats E 125, weduwnaar, vader van Teuntje Daniels Oolgaard (vrouw van Hendrik Reinier Snijder, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-125Kleine Bredeplaats 5Maaike Eeltjes Nauta... HRL, N.H., dv Eeltje N, en Geertje Watzes; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-125, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1153Kleine Breedeplaats E-125Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1153Kleine Breedeplaats E-123 D. Oolgaard en zoonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1153Kleine Bredeplaats 5 (E-ong)H.R. en J.J. Snijderpakhuis


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2842
Kleine Breedeplaats 5D. v.d. Wal


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 5D. v.d. Wal136Schoenmagazijn


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 5D. v.d. Wal136Schoenmagazijn


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 5Gez. Snijder-


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 5rijksmonument 20468


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9277Kleine Bredeplaats 5


2023
0.12052512168884


  terug