Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 86-154 6-153 E-118E-118


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 8
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 10
ten westenGrote Bredeplaats 26
ten noordenKleine Bredeplaats 6


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 8, HarlingenKleine Bredeplaats 8tegeltableaus


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0108v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8noordKleine Bredeplaats WZ [staat: stads plaats WZ]450‑00‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelmr. Heere Tyaardts
eerdere bewonerBouue Jacobsgoudsmid
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild op 20 april 1598 1/2 huis wz. van de stadts plaets, waar nu goudsmit Bouwe Jans in woont. Nu onlangs provisioneel gekocht door mr. Heere Tyaerdts voor 415 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0098r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8noordKleine Bredeplaats WZ [staat: op de plaats]0‑00‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerBouue Jacobsgoudsmid
verpachter grondN. N. 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAnna Jarichs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJannicken, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Dirck Lucas
verkoperJan Jansen, legitimus administrator overkoekbakker
verkoperzijn kinderen bij wijlen zijn voorvrouw Gryet Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van koekenbakker Jan Jansen als vader en ligitimus administrator over zijn kinderen bij sijn wl. voorwijff Gryet Jacobs, 1/2 huis op de Plaats, waar nu goudsmid Bouue Jacobs in woont. Ten Z. Anna Jarichs, ten N. Jannicken Dirck Lucas. Grondpacht (1/1) 14 st aan de Stad.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060r van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: stadsplaatse strekkende westwaarts tot aan de scheidsmuur van de steeg tussen het huis van wijlen kuiper Frans en dit huis]760‑00‑00 GGhuis daer den Witten Scheer uuytsteeckt
koperWybrant Reyns, gehuwd metschoenmakerde Witte Schaar
koperPytrick Bientgies
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenmr. Pyter Upckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans kuiper
naastligger ten noordenmr. Hero Tziaerts
verkoper van 1/4Trijn Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Feddrick Jarichs
verkoper van 1/4Gerryt Feddricx ouder dan 25 jaar, gehuwd met
verkoper van 1/4Eelck Beernts
verkoper van 1/4Trijn Feddricx maiores
verkoper van 1/4Jan Feddricx maiores
erflaterwijlen hun grootmoeder Anna Jarichs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Reyns, schoenmaker x Pytrick Buenties kopen een huis wz. van de stads plaats, daar den witten scheer uytsteeckt, streckende westwaerts tot aenden scheydmuyr vanden steigh betusschen wl. Frans cuypers huis en dit huis. Geen grondpacht. Gekocht van Trijn Jans wv Feddrick Jarichs voor een deel, en van Gerryt Feddricx x Gelck Beernts, en van Jan Feddricx en Trijn Feddricx, allen nagelaten kinderen van wl. Feddrick Jarichs x Trijn Jans, voor drie delen, als gezamenlijke erfgenamen van Anna Jarichs hun overleden respective mans moeder en bestemoeder, voor 760 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070r van 5 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Breeplaats]540‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. goudsmid
koperTrijntgie Riencx
toehaakeen zilveren kroes van tien lood, en vier zilveren lepels van twee lood en een varndel
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenmr. Hero Tziaerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArian Arians koperslager
verkoperWybrant Reyns, gehuwd metschoenmaker
verkoperPytrick Bientgies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jans, mr. goudsmid x Trijntgie Riencx kopen een huis wz. Bredeplaats. Ten Z. mr. Hero Tziaerts, ten N. koperslager Arian Arians. Gekocht van schoenmaker Wybrant Reyns x Pytrick Buentgiedr. voor 540 gg en een zilveren kroes van tien lood en vier zilveren lepels van twee lood en een varndel zwaar tot een geschenk.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282v van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Beerns


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206v van 26 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidBredeplaats577‑00‑00 GGhuis
koperDirck Fransen Visscher c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaeycke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems mr. metselaar
verkoperTrijntie Riencx, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Jansengoudsmid


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]680‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Jansen Hengevelt c.u.bakker
huurderN. N. mesmaker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaycke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems metselaar
verkoperDirck Fransen Fisscher c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0201r van 6 dec 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1025‑00‑00 CGhuis
koperJacobus Jansen, gehuwd metmr. metselaar
koperJanneke Gerrits
toehaakvier ducaten
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMayke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems mr. metselaar
verkoperHendrik Jansen Hingevelt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Jansen, mr. mesmaker x Janneke Gerrits kopen een huis op de [Kleine] Bredeplaats. Ten Z. bakster Mayke, ten N. mr. metselaar Jan Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Hendrik Jansen Hingevelt c.u. voor 1025 cg en vier ducatons tot een verering.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Jansen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212r van 19 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Jansen mesmaker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Jan metselaar


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0042v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidBredeplaats500‑00‑00 CGhuis
koperdeken van het Grootveerschippersgilde Pieter Hessels, gehuwd met
koperJanke Jans
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenReyner Wybes
verkoper q.q.vroedsman Gerryt Bouwes Schiere, procuratiehebber van
verkoperJacobus Jans c.u.mr. mesmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarGerrit Sibrens
gebruikerGerrit Sibrens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarGerrit Sybrens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Hessels


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Wybes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0215v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]260‑00‑00 GGhuis
koperReyner Wybes, gehuwd metapotheker
koperJochemke Jochums
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Laes Ekes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman
naastligger ten noordenReyner Wybes, gehuwd met
naastligger ten noordenJochemke Jochums
verkoperJanke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Hessels


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Wybes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-154 Kleine Bredeplaats 8Bente Gerrits, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarBente Gerryts
gebruikerBente Gerryts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8noordKleine Bredeplaats WZ bij de Vismarktspijp762‑00‑00 GGhuis
koperGeertruid Nieuwenhuis, gesterkt met haar man
koperJacob Roorda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenJ. Roorda n.u.
naastligger ten noordenBente Gerrits
verkoper van 1/3Wybe van der Veldechirurgijn te Arum
verkoper van 1/3Meerderjarige vrijster Antje van der Velde
verkoper van 1/3Jogchemke van der Velde, gesterkt met haar man te Makkum
verkoper van 1/3Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licenten te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertruid Nieuwenhuis x Jacob Roorda koopt a)huis bij de Vismarktspijp, wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. Jacob Roorda, ten Z. het volgende perceel, ten N. Bente Gerrits en (b) een huis met ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. de koper, ten Z. Sjoerd Schrik, ten N. perceel a). Gekocht van Wybe v.d. Velde, chirurgijn te A`dam, Aukje v.d. Velde, vrijster te Harlingen en Jochemke v.d. Velde x Rommert Dikland, controleur bij de convooyen en licenten te Makkum, ieder voor 1/3 deel.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ762‑00‑00 GGhuis
koperGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met
koperJacob Roorda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenS. Schrik
naastligger ten westenGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/3Wybe van der Veldechirurgijn te Arum
verkoper van 1/3Meerderjarige vrijster Antje van der Velde
verkoper van 1/3Jogchemke van der Velde, gehuwd met te Makkum
verkoper van 1/3Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licenten te Makkum


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Roorda


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Roorda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-150 , pag. 102Kleine Bredeplaats 8Jacob Roorda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Roorda


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Roorda


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Heer J. Roorda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-153, pag. 140Kleine Bredeplaats 8Simke Alberts2‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-118Kleine Bredeplaats 8J Roorda J Roorda stalling


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 87 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-118Kleine Bredeplaats 8Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 80 en 98 van 16 mrt 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-118Kleine Bredeplaats 8provisionele en finale toewijzingfl. 500a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis op de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperEvert Roorda (voor a en b)
koperWillem van Oppen (voor a en b)


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57, 65 en 68 van 16 feb 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-118Kleine Bredeplaats 8provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 7455a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis aan de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperWillem Pieters Nauta (q.q.)
koperFrits KLases de Vries


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
E-118Kleine Bredeplaats 8Stalling voor 5 paarden, met wagenhuis, voorzien van knechtekamer enz. Enz. op de Kleine Breedeplaats, gebruiker w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8Willem van Oppenkargadoor en kommissionairHarlingenstal en wagenhuis (90 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Aaltje Wopkes van der Stel... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk B-180, wijk D-124, wijk E-118, supp wijk G-402; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-099; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Jan Lieuwes Holstein... wijk C-001; VT1839; geb 2 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Holstein en Hijlkje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1160Kleine Breedeplaats E-118van Oppens zonenkantoor


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1160Kleine Breedeplaats E-118Jan Steensma c.u.woonhuis


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
E-118Kleine Bredeplaats 8Een in 1887 nieuw gebouwd, doelmatig ingericht kantoor c.a. aan de Kleine Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1126.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8 (E-118)Willem Koenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Breedeplaats 8 Rienk Vlietstrahandelaarf. 4000f. 4000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 8J. de Jongschoenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 8M. (Martinus) de Jong


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 8Dependance Albert Heijn
  terug