Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 96-042 6-045 E-127E-125


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 9
ten oostenKleine Bredeplaats 7
ten zuidenKleine Bredeplaats 11
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 7


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Tiedts


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAriaen Juriaens


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]1770‑00‑00 GGhuis daar de Drie Roemers uithangen
koperGerrit Sickes c.u.de Drie Roemers
naastligger ten oostende verkoper Pyter Evert
naastligger ten zuidenPiecke Wybes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: voors. plaats]
naastligger ten noordenTonis Wybes
verkoperPyter Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Sickes [Orsinga] koopt een huis op de [Kleine] Bredeplaats, waar de 3 roemers uithangen. Ten O. de verkoper, ten Z. Piecke Wybes, ten W. de [Kleine] Bredeplaats, ten N. Tonis Wybes. Het huis heeft een groot voorhuis met een grote camer en bierkelder en een opcamer en is omtrent 54 voeten lang etc. Geen grondpacht. Gekocht van Pyter Everts voor 1770 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieucke Gerryt Orsinga


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan Deket
gebruikerJan Deket
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan Deket
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Dekett] n.f.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0296v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]660‑00‑00 GGhuis en tuin
koperYdtje Johans Crommedijk, weduwe van te Midlum
koperwijlen Taekle Zierx Tolsma ontvanger
naastligger ten oostenoud burgemeester Livius Rypema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenFoeke Jorritsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenvroedsman Henricus Schaeff
verkoperFredericus de Keth, zoon van
erflaterwijlen Janneke Stapert


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0062r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats OZ [staat: Breedeplaats]501‑21‑00 GGhuis en erf
koper door niaarburgemeester Pier Jarigs Bretton
geniaarde koperAdriaen Teunis Blokkoopman
huurderFranciscus Marcus mr. pruikenmaker53‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester L. Rypema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenF. Jorritsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman Schaef
verkoperYtje Johans Krommedijk, weduwe van te Midlum
verkoperwijlen Fokle Sjerk Tolsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton koopt, na niaar, een huis op de Bredeplaats. Ten O. wd. Livius Rijpema [Voorstraat 8], ten W. de straat, ten Z. Jorritsma, ten N. de vroedsman Schaaff. Gekocht van wd. Jakle Sjerk Tolsma.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Tjerxen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan Tjerks
gebruikerJan Tjerks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-042 Kleine Bredeplaats 9burgemr. Bretton, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarburgemr. Bretton
gebruikerburgemr. Bretton
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRein H. Brouwer


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0105r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Reinalda n.u.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0020r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats OZ760‑00‑00 GGhuis
koperKlaas Hendriks, gehuwd met
koperAukje Reins Heremit
huurderBauer c.u.kunstschilder
naastligger ten oostenC. Zijlstra havenmeester
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenburgemeester H. de Waard n.u.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPh. Oolgard
verkoper van 1/2Gouke Hengst, erfgenaamkoopman
verkoper van 1/2Martje Nauta, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sybrand Feitema, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Martje Meiles, weduwe van te Grettingabuurt
erflaterwijlen Age Reinaldakoopman te Grettingabuurt


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-040, pag. 91Kleine Bredeplaats 9Claas Henderiks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-045, pag. 129Kleine Bredeplaats 9Claas Hendriks4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Claas Hendriks van Wielen... van wijk C-090; gebruiker Bauke Bernardus, boerearbeider, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk E-127, horlogiemaker, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 9 K. van Wielenfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-127Kleine Bredeplaats 9Claas H van Wielen Claas H van Wielen horlogiemaker


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 21 en 27 van 16 feb 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-127Kleine Bredeplaats 9provisionele en finale toewijzingfl. 617huis E-127
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJan van Eeken
koperTheodorus Repko


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1155Kleine Bredeplaats 9Theodorus Jans RepkouurwerkmakerHarlingenhuis en erf (150 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 143 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-127Kleine Bredeplaats 9Jan Freerk Theodorus Repko, overleden op 16 september 1833zoon van Theodorus Jans Repko, horlogemaker (Kleine Bredeplaats E 127) en Ibeltje Hendrikus Oswald. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 180 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-127Kleine Bredeplaats 9Ybeltje Hendriks Oswald, overleden op 7 juni 1837vrouw van Theodorus Johan Repko, uurwerkmaker Kleine Bredeplaats E 127, moeder van minderjarige Pieternella, Theodora, Hendrika en Johanna Theodorus Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-127Kleine Bredeplaats 9T Repko stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-127Kleine BreedeplaatsTheodorus Repko44 jhorologiemakerHarlingenm, protestant, weduwnaar
E-127Kleine BreedeplaatsPietje Repko20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-127Kleine BreedeplaatsDorothea Repko17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-127Kleine BreedeplaatsHendrika Repko15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-127Kleine BreedeplaatsJohanna Repko12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Jantje Hanses de Vries... 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Rinze Wiebes Koster... zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Theodorus Jans Repko... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-156; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk E-127; VT 1839; T.J.R. eigenaar van perceel nr. 1155 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr, . 573, ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2429 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-127Kleine Bredeplaats 9Theodorus Repko, overleden op 29 februari 1852horlogemaker (Kleine Bredeplaats E 127), vader van Dorothea (vrouw van Hendrik de Windt, kantoorbediende), Pietje, Hendrica en Johanna Theodorus Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1155Kleine Breedeplaats E-127erv. Th.J. Repkowoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2491Kleine Breedeplaats E-125Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4761Kleine Bredeplaats 9 (E-125)Hendrikus Faberwoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 9H. Faberjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1916 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-09-1916
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9H. Faberslager


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 14-12-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9H. Faberslagerij


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 9H. Faber94Rund-, kalfs- en varkensslachterij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Breedeplaats 9 Hendrikus Faberslagerf. 1500f. 1500
Kl. Breedeplaats 9wed R. Faber geb. v. Getzenzonderf. 900f. 900


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9H. Faber94Rund-, kalfs- en varkensslachterij


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9H. Faber94Rund-, kalfs- en varkensslachterij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9H. Faber94Rund- en varkenssl.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9J. Yntema94Slager


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9J. Yntema94Slager


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9J. Yntema94Slager


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9Johs. IJntemaslagerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede Plaats 9J. Yntema94Slager


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede Plaats 9J. Yntema582Slager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJ. Yntema582Slager


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJ. Yntema582Slager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 9H. (Heribertus) Weitenberg


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9G. DijkstraRiethuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 9rijksmonument 20470


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 9Pizzeria Roma
  terug