Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 1 5-011 5-009 E-238 E-238


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 1, Harlingen Kleine Kerkstraat 1, Harlingen
Naastliggers vanKleine Kerkstraat 1
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 3
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenVoorstraat 76


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0082r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Lous
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sippe Poppes
verkoperde nagelaten weeskinderen van Jan Douwes, gehuwd metwieldraaier
verkoperAnna Wybes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0066v van 2 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraathuis
 
koper provisioneelN. N. 324-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Lous
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sippe Poppes
verkoperN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraathuis
 
koperHendrik Jansen bakker603-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-06-00 CG
huurderDirck kleermaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPytter Jelles wieldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJelle Tieerds koopman
verkoperde kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen Hengevelt, bakker, koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. Pytter Jelles, wieldraaier, ten N. Jelle Tieerds. Gekocht van de kinderen van wl. Hylcke Iedes, voor 603 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209r van 25 mei 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperJelle Tieerds c.u.koopman500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTrintie Reins nom. lib.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenJelle Tieerds koopman
verkoperHendrick Jansen Hengevelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Tieerds koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z. Trijntje Reins, ten N. de koper. Gekocht van Hendrick Jansen Hengevelt, voor 500 gg.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0211r van 25 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Henne bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-011Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarWybren Rinnerts
gebruikerEwert Sickes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-011Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarWybren Rinnerts
gebruikerH de Clercq
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-011 Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarRinnert Wybrens erven
gebruikerJoost de Clerq
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-011 Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerPhilippus Levy
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZhuis, noordelijk gedeelte
 
koper door niaarburgemeester Claas Gerrits van Slooten 165-00-00 CG
geniaarde koperUlbo Jansen Menalda, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAefke Gerryts
huurderJacob Gerryts c.u.
huurderWelmoed Feikes
naastligger ten oostenburgemeester Claes Gerryts van Sloten
naastligger ten zuidenhet zuidelijke gedeelte met Trijntie Heins, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Cornelis gleibakker
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenEvert Oosterbaan
verkoperTrijntie Hennes [staat: Heins], gehuwd met
verkoperJan Cornelisgleibakker


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 mrt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-011 Kleine Kerkstraat 1Benjamin Levy, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-011 Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerPhilippus Levi
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211v van 1 jul 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaas Bretton n.u.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0211r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Bretton


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235v van 19 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286av van 17 okt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039v van 27 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Schaaf


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 93v van 1 mrt 1789 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Kleine Kerkstraat 1Thijs Gijsen Kussendrager, koopman, koopt een huis of pakhuis oz. Kleine Kerkstraat, bestaande uit een beneden- en bovenkamer en zolder. Het zuidelijkste gedeelte blijft van Pieter Lanting, het verkochte deel wordt door vroedsman Albert Wimers Bakker gebruikt. Ten O. en Z. koopman Pieter Lanting, ten W. de Kerkstraat, ten N. de koper. Geen grondpacht. Gekocht van Hiltje Schaaf x advocaat voor het Hof van Friesland dr. Henricus Jans Westra voor 300 cg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0093r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZhuis of pakhuis
 
koperThijs Gijsses Kussendrager koopman300-00-00 CG
huurdervroedsman Albert Wiemers Bakker
naastligger ten oostenPieter Lanting
naastligger ten zuidenPieter Lanting
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenThijs Gijsses Kussendrager
verkoperHiltje Schaaf, gehuwd met
verkoperdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Friesland


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-009 Kleine Kerkstraat 1Thijs G Kussendrager5-05-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-238Kleine Kerkstraat 1Thijs Gijssen Kussendrager... 1785 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk E-011, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-238, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-234, gebruiker is Hendr. Bonk wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-238Kleine Kerkstraat 1T G Kussendrager pakhuis


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 420 en 1821-5 van 27 dec 1820
adressoortbedraggebruik
E-238Kleine Kerkstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 150pakhuis in de Kleine Kerkstraat E-238
 
verkoperThijs Gijsses Kussendrager
koperAlbert Bolman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1010Kleine Kerkstraat 1Albert BolmanHarlingenkoopmanpakhuis (30 m²)


1842 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 dec 1842
E-238Kleine Kerkstraat 1Een PAKHUIS met ANNEXEN in de Kleine Kerkstraat. verkocht op 8 dec 1842 door not. Wijma en Goslings..


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 dec 1842
adressoortbedraggebruik
E-238Kleine Kerkstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 85pakhuis Kleine Kerkstraat E-238
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
koperWillem Godhelp


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-238Kleine Kerkstraat 1Grietje Willems... dv Willem Douwes en Grietje Sapes; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1820, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1858 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
E-238Kleine Kerkstraat 1Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, Barend, Olivier e.a.. verkocht op 3 dec 1858 door not. Goslings. Waarop geboden is f. 444..


1858 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
E-238Kleine Kerkstraat 1Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, verhuurd door Barend, Olivier e.a.. Publiek verkocht op 15 dec 1858 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 444..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1010E-238 (Kleine Kerkstraat)Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1010E-238 (Kl. Kerkstraat)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1010Kleine Kerkstraat 1 (E-238)Geertje Houtsmawoonhuis


1938 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 1Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 1beeldbepalend pand8 van 10


2003 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug