Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 105-019 5-018 E-233E-233


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 10
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 12
ten westenVoorstraat 68
ten noordenKleine Kerkstraat 8


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 10, Harlingen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Meynerts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Tieerds korfmaker


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals gebruiker Claes stoeldraaier


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Schotsman


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ550‑14‑00 GGwoning
koperLijsbeth Jacobs
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenPieter Jurrits wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ450‑00‑00 GGhuis
koperPieter Jacobs mr. timmerman
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Jorrits
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Jacobsuitdraagster


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Pytters wieldraaier


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 5rKleine Kerkstraat 10Jacob Pytters, wieldraaierf. 100-00-00


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ160‑00‑00 GGhuis
koperDirck Jeltes wieldraaier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenClaes Pyters
naastligger ten zuidenals huurder Bouwe Joostes mr. schoenmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperJan Pytershuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jeltes koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. Claes Pyters, ten N. Harmen Hessels. Gekocht van timmerman Jan Pyters.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ256‑00‑00 GGhuis
koperDirk Jeltes, gehuwd metwieldraaier
koperFoukjen Feikes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderBaucke Gauckes c.u.26‑00‑00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHessel Harmens mr. wieldraaier
naastligger ten westende verkoper
naastligger ten noordenHessel Harmens mr. wieldraaier
verkoperJoannes Pytterswieltjer te Midlum


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Jeltes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat367‑00‑00 CGgrondpacht van 0-10-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Jeltes0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingword vergeefs bewoont


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ300‑00‑00 CGhuis
koperTjiekzke Ericks, weduwe van
koperwijlen Sicke Outgers
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende hof van Wopke Claessen
naastligger ten westenLubbe Alles gortmaker
naastligger ten noordenHessel Harmens
verkoperDirk Jelteswieldraaier


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Sicke Outgers


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarGerke? Eriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ328‑03‑00 CGhuis
koperDirk Berents c.u.korfmaker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenWopke Clasen
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenHessel Harmens
verkoperTytske Eerks, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Outgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Berents, korfmaker c.u. kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Wopke Clasen, ten W. Lubbe Alles, ten N. Hessel Harmens. Geen grondpacht. Gekocht van Tytske Eerks wv Sicke Outgers, voor 328 CG 3 st.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Berends
gebruikerDirk Berends
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Beerns korfmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Beerns
gebruikerDirk Beerns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-019 Kleine Kerkstraat 10Dirk Beerns, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Beernts
gebruikerDirk Beernts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Berends* korfmaker


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0050r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ265‑14‑00 CGhuis
koperJelte Douwes, gehuwd metwieldraaier
koperGrietje Taekes
huurderLiskjen Klaases
huurderwijlen Simon Oudeboon
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHuyge Gerryts c.s.
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/2Dirk Beerndskorfmaker
verkoper van 1/4Albert Dirks
verkoper van 1/4Aaltje Hendriks, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Beernd Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Douwes, wieldraaier x Griettje Taekes kopen een huis in de Kleine Kerkstraat, nu bewoond door Liskjen Klaases wv Simon Oudeboon. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Huyge Gerryts c.s., ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Gerryt Gerryts c.s. Geen grondpacht. Gekocht van (de diakenen van de Gereformeerde gemeente als alimenatoris van) korfmaker Dirk Beernds voor 1/2, en timmerman Albert Dirks en Aaltje Hendriks wv Beernt Dirks voor 1/2, voor 265 GG 14 st.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosling Piekes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0202r van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ465‑00‑00 CGhuis
koperGosling Piekes, gehuwd metschoenmaker
koperPhylippijntje Philippus
huurderGosling Piekes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHuige Gerryts c.s.
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.
verkoper q.q.Dirk Jeltes, gelastigde van zijn moederwieldraaier
verkoperGryttjen Taekes, weduwe van
verkoperwijlen Jelte Douweswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekes, schoenmaker x Philippijntje Philippus kopen een huis in de Kerkstraat, nu door de kopers als huurders bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Huige Gerryts c.s., ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Gerryt Gerryts c.s. Geen grondpacht. Gekocht van wieldraaier Dirk Jeltes, als gelastigde van zijn moeder Gryttjen Taekes wv wieldraaier Jelte Douwes, voor 565 CG.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGosling Piekes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0025v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ550‑00‑00 CGhuis
koperJohan Adam Fausma, gehuwd metkok op de Admiraliteits wadlegger
koperAletta Louisa Stamles
huurdermilitairen
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenmajoor Age de Haas
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenBalster J. ten Velde
verkoperGosling Piekes, gehuwd met
verkoperPhilippyntie Philippus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Adam Fausma [Faustman], kok op de Admiraliteits wadlegger x Aletta Louisa Stamles kopen een huis in de Kerkstraat, nu door militairen bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. majoor De Haas, ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Balster J. ten Velde. Geen grondpacht. Gekocht van Gosling Piekes x Philippijntje Philippus, voor 550 CG.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohan A. Faustman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. A. Fautsman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenG. Piekenga


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0176r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ202‑00‑00 CGhuis
koperGosling Piekenga koopman
huurderSyno Vink
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van S. van der Zee
naastligger ten westenD. U. Houtsma
naastligger ten noordenJacob Ried
verkoperAletta Louisa Stamles, weduwe van te Wijckel
verkoperwijlen Johan Adam Fausma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-018, pag. 104Kleine Kerkstraat 10G Piekinga1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Bartle Bartles Postma... HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1826; gebruiker van wijk E-233, schoenmaker; eigenaar is G. Piekinga, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Gosling Piekes Pieckinga... van wijk C-053, uitdrager; medegebruiker P. Piekinga, zilversmid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-233; gebruiker Bartle B. Postma, schoenmaker, 1814. (GAH204); sterfhuis wijk E-233/Kleine Kerkstraat 8, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Joukje Christiaans Spelkerswaarschijnlijk een zuster van Jurjen Christiaans Spellekes; geb 1760 ... , ovl 21 mei 1814 HRL, huwt met Sino Vink, ovl wijk E-233; BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10G Piekinga Bartle B Postma schoenmaker


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 95 en 96 van 23 apr 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 282huis in de Kleine Kerkstraat E-233
 
Jelle Agema (q.q.)


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 306 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-233Kleine Kerkstraat 10Aaltje Jacobs Koolstra, overleden op 30 oktober 1826winkeliersche Kleine Kerkstraat E 233, zuster van Kornelis, huisman Herbayum, Jarig, arbeider Franeker, Antje (wed. Sybe Cornelis), arbeidster Witmarsum, wijlen Jaaike (vrouw van wijlen Job Hendriks Plekker, arbeider Midlum, moeder van Jacob, arbeider, Geertje, dienstmeid en Hendrik Jobs Plekker, arbeider Midlum), wijlen Corneliske, in leven werkvrouw (vrouw van wijlen Herke Ruurds, arbeider Tzum, moeder van Ruurd, boerenknecht Lollum, Trijntje, dienstmeid Welsrijp, Jetske, werkvrouw Hichtum en Japke Herkes Herkema, dienstmeid Tzum)en wijlen Jetske Jacobs Koolstra, in leven arbeidster (vrouw van Adrianus Jellema, mr. schoenmaker Veenhuizen, moeder van Jacob, fuselier Coevorden en Elisabeth Adrianus Jellema, dienstmaagd Leeuwarden). Saldo fl. 222,32. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat 10Jan Lykles de BoerlootsHarlingenhuis (40 m²)


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 656huis E-232 en E-233
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperReinder Jans Steeksma


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Marten van Hoften... zv Barend vH, en Jantje Oeges (Leeman); BS huw 1820, ovl 1833, huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk E-233, 266; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk E-231; VT1839; M. v. H. en mede eigenaars ... (alles)


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 41057 (notaris ) repertoire nr. 174 en 181 van 9 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 1394huizen Kleine Kerkstraat E-232 en E-233
 
verkoper q.q.Jan Hubertus van Droge
koperMurk Riemers Lamminga


1860 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 01-02-1860
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 10, HarlingenKleine Kerkstraat 10G. Radsmagoud- en zilverwerken


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat E-233Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borgerwoonhuis


1863 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 20 nov 1863
vermeld alsgeschat adresbericht
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij A., Oostendorp. Provisioneel verkocht op 25 nov 1863 in de Korenbeurs bij J.S. de Groot door notaris J.A. Zaal Stroband.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 787.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1057Kl. Kerkstraat E-233Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1056Kleine Kerkstraat 10 (E-232)Elkan A. Speijerwoonhuis
  terug