Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 125-018 5-017 E-232E-232


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 12
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 14
ten westenVoorstraat 68
ten noordenKleine Kerkstraat 10


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 12, HarlingenKleine Kerkstraat 12, Harlingen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ? Gemeente armen: kamers


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jurrits wijdschipper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jorrits


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ600‑00‑00 GGhuis
koperSierk Sioerds, gehuwd met
koperGretsk Lases
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenAeltie Jans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Pytters wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Anne Pytters c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 5vKleine Kerkstraat 12Sierck Sioerdtsf. 1200-00-00


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Pyters
naastligger ten zuidenals huurder Bouwe Joostes mr. schoenmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHessel Harmens mr. wieldraaier


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Pytters


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarWopke Clases cum soc.
gebruikerAge Dirks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Wopke Claessen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarWopke Clases
gebruikerAge Dirx
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWopke Clasen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarClaes Pyters erven
gebruikerAge Dirks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarerven Claas Pyters
gebruikerJelle Hayes
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarClaas Pyters erv.
gebruikerJelle Hayes
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wopke Knoop


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat228‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2majoor Age de Haas
koper van 1/2Huige Gerryts winkelier
huurderburgervaandrig Wagenaer c.u.0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenAntie Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Alle Lubbes c.s.
naastligger ten noordenDirk Berends* korfmaker
verkoperde erfgenamen van wijlen Klaaske Wopkes te Bolsward


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wopke Knoop


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0050r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuyge Gerryts c.s.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0202r van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuige Gerryts c.s.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ71‑21‑00 GG1/2 huis
kopermajoor en executeur Age de Haas
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten noordenGosling Piekes
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris
verkoperHuge Gerryts
verkoperSybrigje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor en executeur, koopt 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. die straat, ten W. en Z. erven Claas Doedes, ten N. Gosling Piekes. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Huige Gerrits x Siebrigje Pieters.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0025v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmajoor Age de Haas


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ161‑07‑00 GGhuis
koperEkko Frieseman, gehuwd met
koperBerbera de Haas
huurderHendrik Hoog c.u.20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenJohan A. Faustman
verkoper q.q.vroedsman Albertus de Haas, curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, curatoren overkoopman
verkoperde minderjarige Beatrix de Haas
verkoperde minderjarige Berber de Haas
verkoperde minderjarige Simon de Haas
verkoperde minderjarige Janke de Haas
erflaterwijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
erflaterwijlen Dirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEkko Frieseman x Berbera de Haas kopen een huis wz. Kleine Kerkstraat, verhuurd aan Hendrik Hoog c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z.en W. erven Claas Doedes, ten N. Johan A. Faustman. Gekocht van (mede-vroedschap Albertus de Haas en koopman Ekko Frieseman, als curatoren over) Beatrix, Berber, Simon en Janke de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van stads-majoor Age de Haas en Dirkje Sopingius, voor 161 GG 7 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ219‑00‑00 GGhuis
koperSytze Drieses van der Zee, gehuwd met
koperEke IJsenbeek
huurderBenjamyn Levy 30‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*Kleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*J. A. Fautsman
verkoper q.q.Schelte Wybinga, geauthoriseerde executeurkoopman
verkoper q.q.J. J. van der Ley, geauthoriseerde executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Ecco Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytze Drieses v.d. Zee x Eke IJsenbeek kopen een huis oz. Kleine Kerkstraat, gehuurd door Benjamin Levy. Naastliggers zijn de Kleine Kerkstraat, J.A. Faustman en anderen. Geen grondpacht. Gekocht van (de executeurs-testamentair van Ecco Frieseman, voor 219 GG.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0156r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sydse Drieses van der Zee


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-018 4, pag. 71Kleine Kerkstraat 12wed. Sweitzer


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van van der Zee


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0176r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van S. van der Zee


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-017, pag. 104Kleine Kerkstraat 12S van der Zee wed1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-232Kleine Kerkstraat 12Jan Sweitser... Jans Sweitser, geb 10 jul 1791, ged 24 jul 1791 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12S van der Zee wedJan Sweitzer wed
E-232Kleine Kerkstraat 12S van der Zee wedJan L de Boer varensgesel


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 16 van 15 jan 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12koopaktefl. 200huis E-232
 
verkoperEeke Bentes IJzenbeek (wv Sytse Drieses van der Zee)
koperJan Lykles de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1056Kleine Kerkstraat 12Jan Lykles de BoerlootsHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-232Kleine Kerkstraat 12Jan Lykles de Boer... van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. S. van der Zee, 1814. (GAH204); oud 47 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-232Kleine KerkstraatAdriaan jr. van der Vliet33 jkargadoorRotterdamm, protestant, gehuwd
E-232Kleine KerkstraatGeertruida de Boer24 jhoedemaaksterHarlingenv, protestant, gehuwd
E-232Kleine KerkstraatCornelia van der Vliet7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-232Kleine KerkstraatAnna de Boer22 jhoedemaaksterHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-232Kleine KerkstraatFietje Postma23 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 333 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-232Kleine Kerkstraat 12Johannes Egberts Godthelp, overleden op 17 juli 18417 1/2 mnd (geboren 30/11/1840), overleden Kerkstraat E 232, zoon van Egbert Godthelp, kantoorbediende en reeds overleden Anna Jans de Boer (dochter van Jan Lykles de Boer, loods, zuster van Geertruida Jans de Boer, winkeliersche, vrouw van Adriaan A. van der Vliet, cargadoor, halfzuster van minderjarige Aafke, Lykele, Rinske, Wilhelmina en Adriaan Jans de Boer) (erfgenamen van zijn moeder doen ook aangifte). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 339 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-232Kleine Kerkstraat 12Anna de Boer, overleden op 10 augustus 184123 jr (geboren aug. 1818), hoedenmaakster/winkeliersche, overleden Kleine Bredeplaats E 232, vrouw van Egbert Godthelp, kantoorbediende, geen kinderen, dochter van Jan Lykles de Boer, loods, zuster van Geertruida Jans de Boer, winkeliersche (vrouw van Adriaan A. van der Vliet, cargadoor), halfzuster van minderjarige Aafke, Lykle, Rinske, Wilhelmina en Adriaan Jans de Boer (zie ook 333). Saldo fl. 240,07. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 656huis E-232 en E-233
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperReinder Jans Steeksma


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 474 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-232Kleine Kerkstraat 12Geertruida de Boer, overleden op 1 augustus 184631 jr (geboren 17/3/1815), winkeliersche, overleden Kerkstraat E 232, wed. Adriaan van der Vliet junior (wednr. Anna-Magdalena Hilarius), geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is haar stiefdochter Cornelia Adriaans van der Vliet. Saldo fl. 180,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-232Kleine Kerkstraat 12Jetske Hendriks Leensma... L, en Jenne Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 41057 (notaris ) repertoire nr. 174 en 181 van 9 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 1394huizen Kleine Kerkstraat E-232 en E-233
 
verkoper q.q.Jan Hubertus van Droge
koperMurk Riemers Lamminga


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1056Kleine Kerkstraat E-232Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borgerwoonhuis


1863 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 20 nov 1863
vermeld alsgeschat adresbericht
E-232Kleine Kerkstraat 12Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij A., Oostendorp. Provisioneel verkocht op 25 nov 1863 in de Korenbeurs bij J.S. de Groot door notaris J.A. Zaal Stroband.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-232Kleine Kerkstraat 12Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-232Kleine Kerkstraat 12Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 787.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1056Kl. Kerkstraat E-232Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4028Kleine Kerkstraat 12 (E-231)Jan Husselman (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 12G. Zijlstraexportslager
  terug