Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 145-017 5-016 E-231E-231


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 14
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 16
ten westenGrote Kerkstraat 11
ten noordenKleine Kerkstraat 12


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoctor Piphron


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van dr. Piphron


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Piphron


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: kamer of huis


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ600‑00‑00 GGhuis
koperAnne Pytters, gehuwd met
koperTrijn Jans
verpachter grondLambert Hilles 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lambert Hilles
naastligger ten zuiden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende ? Gemeente armen: kamers
verkoperJurrien Hansen c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAeltie Jans


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0123v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Clases hoosbreider


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende nakomelingen van Anne Piers


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067v van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Sjerck Clases


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0155r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Sierk Clases


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ256‑00‑00 GGhuis
koper door niaarTrijntje Annes, weduwe van
koper door niaarwijlen Henne Wybes
geniaarde koperDirk Hendrixmr. schoenmaker
geniaarde koperGeeske Abels
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidends. H. Reneman n.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Pytters
verkoperSjoerd Sierks, broer van te Franeker
verkoperLaas Zierks te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Annes wv Hendrik Wybes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. schoenmaker Dirk Hendrix x Geeske Abels, een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. ds. H Renemans n.u., ten N. wd. en erven Claes Pytters. Geen grondpacht. Gekocht van de gebroeders te Franeker mr. bakker Soerd Sierks en mr. stoeldraaier Laas Zierx, voor 256 GG.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Annes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. Herre Wybrens
gebruikerwed. Herre Wybrens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑08 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. Herre? Wybrandts
gebruikerDirk Beerns
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingbetaeld aen dy executeur
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑08 CG
aansl. grondp. voldaan‑‑
opmerkingaen de boode betaelt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerAbe Rinses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huydekoper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Huydekoper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarvroetsman Huidekoper
gebruikerGerryt Jelles
huurwaarde29‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑10 CG
grondpacht aanerven Harmen Jansen
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarArjen Wassenaar nom. ux.
gebruikerArjen Wassenaar
huurwaarde29‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑05‑06 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erv.
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑08 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat278‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats of tuin daar achter
koperAntje Pytters, gehuwd met
koperJacob Stevens winkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenWildschut c.s.
naastligger ten westenWildschut c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wopke Knoop
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Pytters x Jacob Stevens, winkelier, kopen huis met een ledige plaets of tuin daer agter, in de Kleine Kerkstraet, bij militaire bewoont wordende. Mede eigendom en gebruik van de steeg aan de zijde van des koopers huis in de Groote Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. en W. Wildschut c.s., ten N. erven Wopke Knoop. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x Arjen Wassenaer voor 278 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Pieters


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ [staat: Kerkstraat]1275‑14‑00 GGhuis
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd met
koperJochumke Theunis
huurderHille c.u.portier22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wopke Knoop
verkoperAntje Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevenstrekveerschipper en winkelier


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0156r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ250‑00‑00 GGhuis
koperoud burgerhopman Johannes Schonebeek
huurderRintje Dirks 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHoutsma grutter
naastligger ten westenJelle Wildschut
naastligger ten noordende weduwe van Sydse Drieses van der Zee
verkoperde weleerwaarde en zeergeleerde heer Henricus Brouwerpredikant te Oudwoude


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJarig van der Ley


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ290‑00‑00 CGhuis
koperJan Claasen Roodtje melktapper
huurderde weduwe van Schweitzer kleermaker36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van van der Zee
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen Roodtje, melktapper, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door de wv kleermaker Schweitzer. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten N. wd. Van der Zee, en anderen. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs van der Ley, voor 290 CG.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Roordtje


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Roedtje


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Roedtje


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-016, pag. 104Kleine Kerkstraat 14Jan C Roodtje1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jan Clases Rootje... (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, stalling, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, 1814. (GAH204); id. van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jelle AgemaJ.A. gebruiker van wijk E-231, evenals wed. Jelle Agema; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jelle Ages Agema... geleverde watersteen, kwit. no. 17, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. J.A. en Jelle Agema gebruikers van wijk E-231; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204); ontvangt van de rendant f. 136:0:10 wegens verdiende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14Jan K Roodje wedJelle Agema wed
E-231Kleine Kerkstraat 14Jan K Roodje wedJelle Agema


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 277huis in de Kleine Kerkstraat E-231
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperYpe Rodenhuis


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 258 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-231Kleine Kerkstraat 14Trijntje H. Heerema, overleden op 27 september 1828zuster van Fettje H. Heerema (Kleine Kerkstraat E 231). Saldo fl. 151,55. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 37 van 29 jan 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14koopaktefl. 500huis in de Kleine Kerkstraat E-231
 
verkoperYpe Rodenhuis
koperMarten van Hoften


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1055Kleine Kerkstraat 14Martin van Hoften en mede E.blikslagerHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Anthony Fransen Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Eke van der Veeroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-231; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Marten van Hoften... Veer, (gk), op 27 mrt 1834 HRL, lantaarnopsteker in 1864, blikslager en winkelier in 1851, N.H., ovl wijk E-231, zv Barend vH, en Jantje Oeges (Leeman); BS huw 1820, ovl 1833, huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-231Kleine Kerkstraat 14M B van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-231Kleine KerkstraatMarten van Hoften40 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
E-231Kleine KerkstraatEeke van der Veer28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-231Kleine KerkstraatBarend van Hoften9 jBornem, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatJantie van Hoften19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatTrijntie van Hoften5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatTietje van Hoften2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 319 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-231Kleine Kerkstraat 14Hendrik Andeles de Vries, overleden op 18 december 184429 jr (geboren 16/10/1815), werkman, overleden Kerkstraat E 231, ongehuwd, zoon van Andele Hendriks de Vries, pakhuisknecht en Antje Pieters Debois, broer van Anna en minderjarige Pieter, Trijntje, Jelle, Geertje en Hendrika Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jantje Dijkstra... N.H., baker, A 15 nov 1876 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, wijk B-190, wijk D-179, wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jetske Tjeerds Kooistra... dv Tjeerd Meintes K, en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4028Kl. Kerkstraat E-231Jan Husselmanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat 14 (E-230)Aäron Speijer (te 's-Gravenhage)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Kerkstraat 14 Frans Nagel sr.arbeider S.S.f. 500f. 600


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 14J. (Janke) Faber wv Zijlstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 14beeldbepalend pand5 van 10
  terug