Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kleine Kerkstraat 185-0165-0165-014E-230E-230


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGrietie Pieters
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarRenemans
gebruikerAlbert Jansen cum soc.
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaards. Reneman erven
gebruikerLeentje Bockes
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerKeimpe Bouwes cum soc.
aanslag huurwaarde10‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarKeimpe Bouwes
gebruikerKeimpe Bouwes cum soc.
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-016, fol. 81rKleine Kerkstraat 18Keimpe Bouwes , bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderencoordewerker13:5:00 cg2:4:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarKeimpe Bouwes
gebruikerKeimpe Bouwes c.s.
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg
opmerking[Aanslag gebaseerd op huurwaarde
opmerkingvan 64-00-00 cg, niet 46-00-00 cg]
opmerking[Huurwaarde is waarschijnlijk 64-00-00 cg
opmerkingaanslagbedrag is dan correct]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarCeimpe Bouwes
gebruikerCeimpe Bouwes c.s.
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarYede Tjeerds
gebruikermilitairen
huurwaarde16‑10‑00 cg
gebruikerJan de Jong
huurwaarde14‑06‑00 cg
gebruikerEvert Wijnalda wed.
huurwaarde34‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑16‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑08‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarEvert Wijnalda wed.
gebruikerLieuwe Douwes
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerJan Beekman wed.
huurwaarde15‑04‑00 cg
gebruikerJan de Jong
huurwaarde15‑04‑00 cg
huurwaarde totaal80‑08‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑05‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-014 , pag. 104Kleine Kerkstraat 18E. Wijnalda erven2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 18Hans Hanses Rost/Ros... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, BS huw 1831 1835 huwelijken, ovl 1856; vrouw H.R. gebruiker wijk E-230; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 18Taeke Stephanus Stephani... van wijk E-128; gebruikers Johannes de Graaf, kapper, Klaas Oosterbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk E-230; gebruiker Hans Ros vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-162; gebruiker H. Tamboezer, commies, en Jan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-230Kleine Kerkstraat 18erven Stephanyvrouw Hans Ros


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat 18wed. Rein Zijlstra winkelierscheHarlingenhuis en erf (88 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 18Gerben Jans Fluitman... BS huw 1829 1847 overlijdens, ovl 1850; oud 35 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk E-230; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 18Sietske Eeltjes Rispens... 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat 18 Arend JansenHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-230Kleine KerkstraatGerben J Fluitman35 jpannebakkerGaastm, rooms katholiek, gehuwd
E-230Kleine KerkstraatSietske Rispens35 jHerenveenv, rooms katholiek, gehuwd
E-230Kleine KerkstraatAaltie Fluitman9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatSetske Fluitman6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatGeertje Fluitman4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatJanna Fluitman2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 18Jetske Tjeerds Kooistra... en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1853 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 28-05-1853
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 18, HarlingenKleine Kerkstraat 18Jan van der Heidepuike grutterswaren


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat E-229erv. Douwe Tuinstra woonhuis


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-230Kleine Kerkstraat 18Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-230Kleine Kerkstraat 18Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 385,5.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1051Kl. Kerkstraat E-229 Trijntje Paulus Panbakker woonhuis


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-02-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 18, HarlingenKleine Kerkstraat 18M. Koopmansslagerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr. 16M. Koopmans71Slagerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr. 18Joh. Koopmans486Slager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr.Joh. Koopmans486Slager


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr.Joh. Koopmans486Slager


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr.Joh. Koopmans486Slager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 18F.J. (Folkert) Ettema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 18beeldbepalend pand7 van 10  terug