Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 35-012 5-010 E-239E-239
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 35-012 1/25-010 E-239E-239


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 3
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 5
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenKleine Kerkstraat 1


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 3, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0133r van 14 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJantien Louws


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045v van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Lous


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Lous


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0066v van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Lous


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0027v van 17 nov 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Lous


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Jelles wieldraaier


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0002r van 3 okt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Lous


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat400‑00‑00 CG1/2 huis of aparte woning
koperTrijntie Reins voor haar kinderen, weduwe van
koperwijlen Cornelis Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
bewonerIedtie Andries*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Tijssen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Jelliswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Reins wv Cornelis Gerrits koopt 1/2 huis of aparte woning in de Kleine Kerkstraat. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles. Er staan verder geen gegevens in de acte.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat340‑00‑00 GG1/2 huis
koperTrijntie Reins* voor haar kinderen, weduwe van
koperwijlen Cornelis Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
bewonerYdtie Andries*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Tijssen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Jelleswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie [Reins] wv Cornelis Gerrits als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen koopt 1/2 huis in de Kleine Kerkstraat, waarvan ze de andere 1/2 onlangs heeft gekocht, nu bewoond door Ydtie wd. Jan Tijssens. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles, voor 340 GG.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209r van 25 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrintie Reins nom. lib.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0221r van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Trui Willems


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0090v van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHenne Wybrens c.u.mr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. Herre Wybrens
gebruikerwed. Taeke Fopkes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. Herre? Wybrens
gebruikerJan Cornelis cum soc.
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerJohannes Lodewijks
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarerven wed. Henne Wybrens
eigenaar van 1/2burgemeester van Slooten
eigenaar van 1/2Ulbe Jansen
gebruiker[doorgehaald] Johannes Lodewijks cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet zuidelijke gedeelte met Trijntie Heins, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Cornelis gleibakker


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat OZ265‑00‑00 CGhuis
koperUlbe Jans Menalda, gehuwd metmr. bakker
koperAefke Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Hinnes, gehuwd met
verkoperJan Cornelisgleibakker


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0153r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUlbe Jans mr. bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-012 Kleine Kerkstraat 3Wytse Heins, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
5-012 Kleine Kerkstraat 3Jan Martens, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. burgemr. van Slooten
gebruikerWytse Heyns 17-00-00
gebruikerJan Martens 15-00-00
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑06 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat OZ100‑00‑00 CGwoning
koperKleis Lanting, gehuwd metwinkelier
koperNeeltje Hibma winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
toehaakeen gouden ducaat
huurderN. N. c.u.mr. bontwever0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenEvert Oosterbaan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAafke Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Ulbe Janz Menalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKleis Lanting x Neeltje Hibma, winkeliers, kopen een woning in de Kleine Kerkstraat, bewoond door mr. bontwever [niet ingevuld] c.u. Naastliggers zijn Evert Oosterbaan en het erf dat de kopers zelf bewonen. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Aafke Gerbens wv Ulbe Jans Menalda, voor 100 CG en een gouden ducaat.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0053v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Cleis Lanting


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0260r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0093r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Lanting


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-010, pag. 103Kleine Kerkstraat 3Thijs G Kussendrager0‑15‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-239Kleine Kerkstraat 3G.C. /Johan Georg Coenraad Leers... Francisca L, (gk); BS geb en huw 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-239, pakhuis, 1814. (GAH204); Georg Coenraad L. en Elisabeth F. Leemkoel, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3G C Leers pakhuis


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 en 139 van 19 jun 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 2600huis en pakhuis etc. E-010 en E-239
 
verkoperGeorg Coenraad Leers
koperHermanus Tamboezer


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 151 van 26 jul 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3koopaktefl. 2600huis en pakuis E-010 en E-239
 
verkoperGerard Arnold Leers
koperHermanus Tamboezer


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 en 244 van 13 okt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 2270huis, de tuinen en pakhuis E-010 en E-239
 
verkoperJacob van Leeuwen (te Leeuwarden)
Willem Vaartjes
Elizabeth Berting


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat 3Geeltje FerwerdawinkelierscheHarlingenpakhuis (20 m²)


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
E-239Kleine Kerkstraat 3Eene uitmuntende, van ouds zeer beklante KOOPMANS HUIZINGE wijk E-010, met TUIN en PAKHUIS wijk E-239 cum annexis aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, in eigendom van W., Vaartjes. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in het Heeren Logement door not. Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-239Kleine Kerkstraat 3Klaaske Wax... HRL, N.H., ongehuwd, dv Folkert W, en Hendrikje Jans; DTB N.H. HRL, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1011Voorstraat E-010Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsmawoonhuis
Sectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat E-239Simon Wiardawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1011Voorstraat E-009Laas Houtsmaachterhuis


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-239Kleine Kerkstraat 3Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-239Kleine Kerkstraat 3Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Finaal verkocht op 6 feb 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 468.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat 3 (E-ong)Geertje Houtsmapakhuis


1906 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2644 van 12 feb 1906
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3koopaktefl. 1200pakhuis met woning aan de Kleine Kerkstraat
 
verkoperBartele Pothuma
koperTunnis Buursema


2003 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kleine Kerkstraat 3Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug