Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 35-0125-012/25-010E-239E-238


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 3
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 5
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenKleine Kerkstraat 1


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 3, Harlingen


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat400‑00‑00 cg1/2 huis of aparte woning
koperTrijntie Reins voor haar kinderen, weduwe van
koperwijlen Cornelis Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
bewonerIedtie Andries*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Tijssen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Jelliswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Reins wv Cornelis Gerrits koopt 1/2 huis of aparte woning in de Kleine Kerkstraat. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles. Er staan verder geen gegevens in de acte.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat340‑00‑00 gg1/2 huis
koperTrijntie Reins* voor haar kinderen, weduwe van
koperwijlen Cornelis Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
bewonerYdtie Andries*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Tijssen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Jelleswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie [Reins] wv Cornelis Gerrits als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen koopt 1/2 huis in de Kleine Kerkstraat, waarvan ze de andere 1/2 onlangs heeft gekocht, nu bewoond door Ydtie wd. Jan Tijssens. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles, voor 340 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarHenne Wybrens wed.
gebruikerTaeke Fopkes wed.
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarHenne Wybrens wed.
gebruikerJan Cornelis cum soc.
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerJohannes Lodewijks
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat OZ265‑00‑00 cghuis
koperUlbe Jans Menalda, gehuwd metmr. bakker
koperAefke Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Hinnes, gehuwd met
verkoperJan Cornelisgleibakker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012/2Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarUlbe Jansen
gebruikerHendrik Jansen
aanslag huurwaarde01‑18‑02 cg
opmerkingeen kamer leedigh [vermeld als 5-013]


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat OZ100‑00‑00 cgwoning
koperKleis Lanting, gehuwd metwinkelier
koperNeeltje Hibma winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
toehaakeen gouden ducaat
huurderN. N. c.u.mr. bontwever0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenEvert Oosterbaan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAafke Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Ulbe Janz Menalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKleis Lanting x Neeltje Hibma, winkeliers, kopen een woning in de Kleine Kerkstraat, bewoond door mr. bontwever [niet ingevuld] c.u. Naastliggers zijn Evert Oosterbaan en het erf dat de kopers zelf bewonen. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Aafke Gerbens wv Ulbe Jans Menalda, voor 100 CG en een gouden ducaat.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012/2Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarUlbe Jansz wed.
gebruikerJan Cornelis c.soc.
opmerking1 kamer ledig
aanslag huurwaarde01‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012/2Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarUlbe Jans wed.
gebruikerHendrik Jansen
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg
opmerking1 kamer ledig


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-010Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarburgemeester Schaaf
gebruikerDouwe Luitjens wed.
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerReinder Jansz
huurwaarde12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
af: lasten00‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-010Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarb[urgemeeste]r Syds Schaaff
gebruikerA.W. Bakker
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑15‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-010 , pag. 103Kleine Kerkstraat 3Thijs G. Kussendrager 0‑15‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-239Kleine Kerkstraat 3G.C. /Johan Georg Coenraad Leers... Francisca L, (gk); BS geb en huw 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-239, pakhuis, 1814. (GAH204); Georg Coenraad L. en Elisabeth F. Leemkoel, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3G C Leerspakhuis


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 en 139 van 19 jun 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 2600huis en pakhuis etc. E-010 en E-239
 
verkoperGeorg Coenraad Leers
koperHermanus Tamboezer


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 151 van 26 jul 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3koopaktefl. 2600huis en pakuis E-010 en E-239
 
verkoperGerard Arnold Leers
koperHermanus Tamboezer


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 en 244 van 13 okt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 2270huis, de tuinen en pakhuis E-010 en E-239
 
verkoperJacob van Leeuwen (te Leeuwarden)
Willem Vaartjes
Elizabeth Berting


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat 3 Geeltje Ferwerda winkelierscheHarlingenpakhuis (20 m²)


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
E-239Kleine Kerkstraat 3Eene uitmuntende, van ouds zeer beklante KOOPMANS HUIZINGE wijk E-010, met TUIN en PAKHUIS wijk E-239 cum annexis aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, in eigendom van W., Vaartjes. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in het Heeren Logement door not. Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-239Kleine Kerkstraat 3Klaaske Wax... HRL, N.H., ongehuwd, dv Folkert W, en Hendrikje Jans; DTB N.H. HRL, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1011Voorstraat E-010Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat E-239Elisabeth Joustra wed. Kl.A. Werf woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1011Voorstraat E-009 Laas Houtsma achterhuis


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-239Kleine Kerkstraat 3Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-239Kleine Kerkstraat 3Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Finaal verkocht op 6 feb 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 468.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat 3 (E-ong)Geertje Houtsmapakhuis


2003 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kleine Kerkstraat 3Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003  terug