Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 4 5-022 5-021 E-236 E-236


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 4, Harlingen
Naastliggers vanKleine Kerkstraat 4
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 6
ten westenVoorstraat 72
ten noordenKleine Kerkstraat 2


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Jelles wieldraaier


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 4Kleine Kerkstraathuis
 
koperDouwe Rienks 800-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Meelkers
verkoperJan Jansenmr. kleermaker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0132r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 4Kleine Kerkstraat WZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperHarmen Hessels wieldraaier250-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jelles wieldraaier
naastligger ten westenhuis genaamd Blind Esel van de weduwe van Jan Claeses
naastligger ten noordenCornelis Taevis mr. bakker
naastligger ten noordenals bewoner Jan Gerrits Speckman
verkoperFreerck Tjeerdtsmr. korfmaker


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336r van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Hessels


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Hessels c.s.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-022Kleine Kerkstraat 4huis
eigenaarHessel Harmens
gebruikerHessel Harmens
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-022Kleine Kerkstraat 4huis
eigenaarHessel Harmens
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMaertie Jans


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-022 Kleine Kerkstraat 4huis
eigenaarHessel Harmens
gebruikerHessel Harmens
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-00 CG
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Harmens wieldraaier


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-022 Kleine Kerkstraat 4huis
eigenaarHessel Harmens
gebruikerHessel Harmens
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0072v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 4Kleine Kerkstraathuis
 
koperJelte Douwes, gehuwd metmr. wieldraaier416-07-00 GG
koperGrietie Taekes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jelles
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten noordende weduwe van Reinder Pieters
verkoperAart Hessels, gehuwd metmr. wieldraaier
verkoperAntie Ringers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Douwes, mr. wieldraaier x Grietie Taekes kopen een huis in de Kleine Kerkstraat, nu bewoond door de verkopers. Beneden is een grote ruimte die als wieldraaierswinkel gebruikt wordt, daaronder een woonkelder met twee bedsteden, en over het gehele huis een bovenkamer met ook twee bedsteden, daarboven twee zolders, etc. Ten O. de straat, ten Z. erven Dirk Jeltes, ten W. koopman Dirk Huigens, ten N. de wv Reinder Pieters. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van mr. wieldraaier Aart Hessels x Antie Ringers, voor 416 GG 7 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-022 Kleine Kerkstraat 4Jelte Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-022 Kleine Kerkstraat 4huis
eigenaarJelte Douwes
gebruikerJelte Douwes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes erven
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0115v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Dirks


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0201v van 24 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDurk Jeltes mr. wieldraaier


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0057r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 4Kleine Kerkstraat WZhuis
 
kopervroedsman Albert Wymers Bakker, gehuwd met537-00-00 CG
koperJetske Jans
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenWillem Hendriks
naastligger ten westenAlbert Wymers Bakker c.u.
naastligger ten noordenGerarus Althuizius
verkoperDirk Jeltesmr. wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wymers Bakker, mede-raadsman x Jetske Kans kopen een huis in de Kleine Kerkstraat, nu bewoond door de verkoper, die nog een jaar vrije huur van de vooropkamer bedingt. Ten O. de Kerkstraat, ten Z. Willem Hendriks, ten W. de kopers, ten N. Gerardus Althuizius. Geen grondpacht. Gekocht van mr. wieldraaier Dirk Jeltes, voor 537 CG.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0040v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan A. Bakker koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-021 Kleine Kerkstraat 4Jan A Bakker1-10-00 CGstond: a w bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-236Kleine Kerkstraat 4Jan Alberts Bakker... id. van wijk E-235; gebruikers Jetse Lens wed. en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-236Kleine Kerkstraat 4Jan A Bakker pakhuis


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
E-236Kleine Kerkstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 28pakhuis E-236
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperAlbert Bolman


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 88 van 30 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
E-236Kleine Kerkstraat 4koopaktefl. 281pakhuis Kleine Kerkstraat E-236
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGooitje Hingst
verkoperMartinus Pettinga
koperJan Galama


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1060Kleine Kerkstraat 4Lammert Barends van GeldingHarlingenblikslagerhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-236Kleine Kerkstraat 4Antie D Basoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-236; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-236Kleine Kerkstraat 4Hendrik Ligtendaaloud 32 jaar, geb Wezel, Dld, en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-236; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-236Kleine Kerkstraat 4Antje Lichtendahl, overleden op 13 juli 18398 jr, overleden Kleine Kerkstraat E 236. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-236Kleine KerkstraatHendrik Lichtendahl [Ligtendaal]32 jWezelm, protestant, gehuwd, schoenmaker
E-236Kleine KerkstraatAntie Dirks Ras38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-236Kleine KerkstraatWillem Lichtendahl [Ligtendaal]12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-236Kleine KerkstraatBerendina Lichtendahl [Ligtendaal]7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-236Kleine Kerkstraat 4Anna Catharina Ras, overleden op 14 september 184848 jr (geboren oktober 1799), overleden Kerkstraat E 236, vrouw van Hendrik Ligtendahl, visser, moeder van minderjarige Willem en Berendtje Hendriks Ligtendahl, dochter van wijlen Lammert van Gelding en wijlen Antje Davids. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1060E-236 (Kleine Kerkstraat)Willem Lichtendahl en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1060E-236 (Kl. Kerkstraat)Hendrik Lichtendahlwoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 okt 1895
E-236Kleine Kerkstraat 4Een huis met bovenwoning in de Kleine Kerkstraat, beneden in eigen gebruik bij de wed. H. Lichtendahl en , Hannema. Provisioneel verkocht op 16 okt 1895 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 okt 1895
E-236Kleine Kerkstraat 4Een huis met bovenwoning in de Kleine Kerkstraat, beneden in eigen gebruik bij de wed. H. Lichtendahl en , Hannema. Finaal verkocht op 30 okt 1895 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 582..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1060Kleine Kerkstraat 4 (E-236)Lammert Buismanwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 4aH.Leijenaarolieman


1940 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 4Raadsvergadering 28 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug