Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 5 5-013 5-011 E-255 (niet bekend)


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 5, Harlingen
Naastliggers vanKleine Kerkstraat 5
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 7
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenKleine Kerkstraat 3


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenwijlen Steven Beerns


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0090v van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperHenne Wybrens, gehuwd metmr. bakker160-14-00 GG
Trijntie Annes
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderRixtie Sickes boekverkoperse
naastligger ten oostenburgemeester Tjeerdt Bouwens
naastligger ten zuidenMarike Egberts
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenHenne Wybrens c.u.mr. bakker
verkoperHeyne Tjeerts, gehuwd metOosterlittens
Aefke Stevens


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Henne Wybrens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-013 Kleine Kerkstraat 5huis
eigenaarwed. Herre Wybrens
gebruikerwed. Sicke Outgers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-013 Kleine Kerkstraat 5huis
eigenaarwed. Herre? Wybrens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-013 Kleine Kerkstraat 5huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerwed. Henne Wybrens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-013 Kleine Kerkstraat 5huis
eigenaarwed. Trijntje Annes
gebruikerBerber Joukes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0153r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperHilbrant Dirks mr. schoenmaker en koster van de Westerkerk255-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderBerber Joukes
naastligger ten oostenburgemeester Claas Gerryts van Sloten
naastligger ten zuidenDirk Annes koster van de Vermaning
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenUlbe Jans mr. bakker
verkoperTrijntie Annes, gehuwd met
Taeke Stephanuswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrand Dirks, mr. schoenmaker en koster van de Westerkerk, koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Berber Joukes. Ten O. burgemeester Claas Gerryts van Sloten, ten Z. koster van de vermaning Dirk Annes, ten W. de [Kleine] Kerkstraat, ten N. mr. bakker Ulbe Jans. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Trijntje Annes x winkelier Taeke Stephanus, voor 255 GG 7 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-013 Kleine Kerkstraat 5Marijke Davids, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Claes van Slooten
naastligger ten noordenHilbrand Dirks


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0053v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperBauke Baukes mr. metselaar128-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderAaltje Jans
naastligger ten oostenburgemeester Cleis Lanting
naastligger ten zuidende weduwe van Tjeerd Cornelis
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenburgemeester Cleis Lanting
verkoperHilbrand Dirks Koster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Baukes, mr. metselaar, koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat, nu bewoond door Aaltje Jans. Ten O. en N. Cleis Lanting, ten Z. wd. Tjeerd Cornelis, ten W. de Kleine Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Hilbrand Dirks Koster, voor 128 GG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0260r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperSytze Drieses van der Zee koopman145-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderPhilippus Ysaacs 26-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van burgemeester C. Lanting
naastligger ten zuidende weduwe van Tjeerd Cornelis
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordende erven van burgemeester C. Lanting
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lanting, koopman, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen koopman Sytze Drieses van der Zee, een huis in de Kleine Kerkstraat, thans bewoond door Philippus Ysaacs voor 26 cg. Ten O. en N. erven burgemeester C. Lanting, ten Z. wd. Tjeerd Cornelis, ten W. de Kleine Kerkstraat. Er is een acte van precario van 30 dec 1673, betreffende de vensters en glazen. Grondpacht 14 st aan de stad. Gekocht van mr. metselaar Bauke Baukes, voor 145 GG 14 st.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester J. Tamboeser


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0054v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Tamboezer


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0192r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Tamboeser


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0226r van 12 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. Leers


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-011 Kleine Kerkstraat 5Coenraad Leers1-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1012Kleine Kerkstraat 5Geeltje FerwerdaHarlingenwinkelierschepakhuis (24 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-255Kleine Kerkstraat 5Oeke Johannes van der Werf... vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1012E-255 (Kleine Kerkstraat)Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1012E-239 (Kl. Kerkstraat)Simon Wiardawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1012Kleine Kerkstraat 5 (E-239)Bart Posthuma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 5L.Bogaardsopperman
Kleine Kerkstraat 5P.Bogaardssigarenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Kerkstraat 5P. (Pieter) Bogards


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 5beeldbepalend pand5 van 10


2003 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 5Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug