Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Ossenmarkt 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kleine Ossenmarkt 10 8-121 8-132 F-232 F-116
Naastliggers vanKleine Ossenmarkt 10
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidenGrote Ossenmarkt 27
ten westenGrote Ossenmarkt 25
ten noordenKleine Ossenmarkt 8


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0156v van 23 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Ossenmarkt 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSipke Reins gortmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 10huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 10huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Kleine Ossenmarkt 10huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
8-121 Kleine Ossenmarkt 10huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Kleine Ossenmarkt 10huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-121 Kleine Ossenmarkt 10Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-132 Kleine Ossenmarkt 10T van Benthem3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-232Kleine Ossenmarkt 10Jan Sipkes Galama... 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem wed, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-239, gebruiker is Weltje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-232Kleine Ossenmarkt 10Tjerk van Benthem... rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-232Kleine Ossenmarkt 10T van Benthem wedJan Galama pakhuis


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-232Kleine Ossenmarkt 10finale toewijzingfl. 17pakhuis F-232
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperJohannes Kuipers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1408Kleine Ossenmarkt 10Johannes Alberts KuipersHarlingenkuiperpakhuis of werkpl. (80 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408F-232 (kleine Ossenmarkt)Jelte Egberts de Wildewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408F-116 (Gr. Ossenmarkt)Simon Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4739Kleine Ossenmarkt 10 (F-228)Rein Leijen (en Cons.)woonhuis en hok


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Ossenmarkt 10C.Dijkstratransportarbeider


1985 - variaadresbronbericht
Kleine Ossenmarkt 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985
  terug