Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Ossenmarkt 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Ossenmarkt 4(niet bekend)(niet bekend)F-235F-231


Naastliggers vanKleine Ossenmarkt 4
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidenKleine Ossenmarkt 6
ten westenPothondjessteeg 8
ten noordende Pothondjessteeg


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Ossenmarkt 4Pothondjessteeg ten noorden


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: bij de Knechtskamer]147‑00‑00 GGhuis
koperBernt Willem, gehuwd met
koperJel Eelckes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: steeg]
naastligger ten zuidenhet schaaphuis van Hendrick Waatzes
naastligger ten westenGriedt Everts
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: steeg]
verkoperClaes Auckes, gehuwd met
verkoperAeltgien Jans, dochter van
verkoperJan Broers


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0053v van 10 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Baernt Willems


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0289r van 2 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Jelis


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058r van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: bredestraat bij burgemeester Cent Huyberts]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: bredestraat]
naastligger ten zuidende schuur van Hendrick Watzes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: steeg]
verkoperJel Eelckes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Berent Willems


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0062r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: bredeplaats]383‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: bredeplaats]
naastligger ten zuidende schuur van Hendrick Watzes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPothondjessteeg [niet vermeld]
verkoperN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166v van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaerdt Abbes
naastligger ten oostende schuur van wijlen Hendrick Watses


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0035r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Pothontiessteeg]689‑08‑00 GGdoorgaande huis en erf
koperSybrant Feyckes te Franeker
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuiden*Hendrik slager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPothondjessteeg [niet vermeld]
verkoperJan Hendricksijzerkramer


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0164r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Knechtsstraat of Pothontjessteeg]536‑00‑00 GGdoorgaand huis en erf
koperSymen Piekes c.u.
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuiden*de schuur van wijlen Hendrik slager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPothonjessteeg [niet vermeld]
verkoperSybrant Feikes te Franeker


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Pieckes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0116v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: oude plaats]800‑00‑00 GGhuis
koperTrijntie Sybrens, weduwe van
koperwijlen Pybe Alewijns
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: oude plaats]
naastligger ten zuidenHendrick Watses
naastligger ten westenGriet Everts
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: steeg]
verkoperTieerd Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie Sibrens wv Pybe Alewijns koopt een huis op de Oude Plaets. Ten O. de Bredeplaats, ten W. Griet Everts, ten Z. Hendrik Watzes, ten N. een steeg. Gekocht van Tieerd Abbes, voor 800 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0218r van 7 aug 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimen Pieckes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJanke Jacobs


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen de Ossenmarkt en Vijverstraat]495‑00‑00 GGhuis
koperSydske Keimpes Vlasbloem, gehuwd met
koperTjerk van Benthem boekdrukker
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJanke Jacobs
naastligger ten westenSydske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenPothondjesteeg [staat: steeg]
verkoperJanke Jacobs, gehuwd met
verkoperPieter Jurjensmr. schoenmaker
verkoperTeuntje Jacobs, meerderjarige vrijster
verkoperArie Pieters Dreyersnikschipper te Ferwerd
verkoperArjen Pieters Dreyer, allen erfgenamen vanarbeider te Blija
erflaterwijlen Symon Jacobs, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Aris Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSydske Keimpes Vlasbloem x boekdrukker Tjerk van Benthem kopen (a) een huis op de Kleine Bredeplaats, tussen Ossenmarkt en Vijverstraat, laatst bewoond door Trijntje Aris Dreyer wv Timen Jacobs. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. de kopers, ten Z. perceel (b), ten N. een steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Janke Jacobs x mr. schoenmaker Pieter Jurjens, vrijster Teuntje Jacobs, snikschipper te Ferwerd Aris- en arbeider te Blija Arjen Pieters Dreyer, als erven van Tymen Jacobs x Trijntje Aris Dreyer te Harlingen, voor (a+b) 495 GG.


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 20 van 26 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-235Kleine Ossenmarkt 4koopaktefl. 425huis op de Kleine Bredeplaats tussen Ossenmarkt en Vijverstraat F-235
 
verkopervrouwe Sydske Keimpes Vlasbloem (gehuwd met)
verkoperTjerk van Benthem
huurderMatthijs Pieters (c.u.)
ten oostende Kleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
ten zuidenhuis F-234
ten westende verkoperse Sydske Keimpes Vlasbloem
ten noordende Pothontjessteeg
kopermr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKoert Lambertus van Beyma thoe Kingma


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen Ossenmarkt en Vijverstraat] wijk F-235425‑00‑00 CGhuis
kopermr. Koert Lambertus van Beyma thoe Kingma fiscaal des konings
huurderMatthijs Pieters c.u.
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZydske Vlasbloem
naastligger ten noordenPothondtjesteeg
verkoperZydske Vlasbloem, gehuwd met
verkoperT. van Benthem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, fiscaal bij de convooyen en licenten, koopt (a) huis tussen Grote Ossenmarkt en Vijverstraat wijk F-235. Ten O. de Kleine Bredeplaats., ten W. de verkoper, ten Z. het perceel b), ten N. de Pothondjessteeg. Gekocht van Sytske Vlasbloem x T. van Benthem.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Berend Jansovl voor 1815; wed. (Wytske Jans), gebruiker van wijk F-235, wafelbakster, medegebruiker Johannes Berends de Vries, wafelbakker, (zoon), eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Coert Lambertus van Beyma... kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is Jan Blom wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-235; gebruikers Berend Jans wed., wafelbakster, en Johannes Berends de Vries, (zv Berend Jans wed. ), ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Johannes Berends de Vries... broeder bruid. 1815, zv Berend Jans dV, en Wytske Jans; BS huw 1815, huw 1821; gebruiker wijk F-235, wafelbakker; medegebruiker Berend Jans wed., wafelbakster; eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-235Kleine Ossenmarkt 4C L van Beijma Berend Jans wedwafelbakster
F-235Kleine Ossenmarkt 4C L van Beijma Johannes Berends de Vries wafelbakker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1405Kleine Ossenmarkt 4Julius Matthijs van Beyma thoe KingmagrietmanKingmatillehuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Anna Nak... Rooms Katholiek, dv Jan N, en Lina Hulshof; BS huw 1823, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Fredrik Dominicus Benning... Hendrikus Berends B., en Geertruida Eerenthuis; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259, 301; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-135; VT1839; F.H.B. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Pierkje Hendricus Kleemans... 1819, ovl 1844, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-308; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-235; VT1839; geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Hendricus Kleman en Meintje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Wybe Faber... huw 1819, huw 1820, ovl 1844; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wieldraayer en stoelmaker, wijk F-235; VT1839; W.F. eigenaar van perceel nr. 1241 te HRL, stoelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 208, huis, 32 ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-235Kleine Ossenmarkt 4W Faber stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 105 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Aaltje Wybes Faber, overleden op 11 oktober 183912 jr, overleden Kleine Ossenmarkt F 235, dochter van Wiebe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Henderikus, Walles, Bartle, Jelle en Sybren Wiebes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 106 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Sybren Wiebes Faber, overleden op 23 oktober 18394 mnd, overleden Ossenmarkt F 235, zoon van Wiebe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Henderikus, Walles, Bartle en Jelle Wiebes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-235OssemarkWybe Faber47 jwieldrayer en stoelmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-235OssemarkPierkje Klemans39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-235OssemarkRommert Faber16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkHenderikus Faber14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkWalles Faber10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkBartle Faber6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkJelle Faber3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkAukje Faber20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 130 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Bartle Wybes Faber, overleden op 20 februari 18408 jr, overleden Kleine Ossenmarkt F 235, zoon van Wybe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Hendricus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 299 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Jelle Wiebes Faber, overleden op 15 juli 18414 1/2 jr (geboren 12/11/1836), overleden Ossenmarkt F 235, zoon van Wiebe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Hendricus en Walles Wiebes Faber. (in tafel met voornaam 'Jan') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 212 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Wybe Faber, overleden op 6 augustus 184452 jr, wieldraaier, overleden Ossenmarkt E. (moet zijn: F) 235, man van Pierkje Hendrikus Klemans (mede testamentair erfgenaam), vader van Aukje (vrouw van Johannes C. Zijlstra, strandmeester) en minderjarige Rommert, Hendricus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Willem Annes Hovenier... zv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1825, huw 1832, ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-235; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-186; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1405kleine Ossenmarkt F-235erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1405Kl. Ossenmarkt F-231Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1405Kleine Ossenmarkt 4 (F-231)Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker)woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Ossenmarkt 4rijksmonument 20485
  terug