Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Ossenmarkt 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Ossenmarkt 68-119 8-131 F-234F-230
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Ossenmarkt 68-120 8-131 F-234F-230


Naastliggers vanKleine Ossenmarkt 6
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidenKleine Ossenmarkt 8
ten westenPothondjessteeg 8
ten noordenKleine Ossenmarkt 4


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet schaaphuis van Hendrick Waatzes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058r van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur van Hendrick Watzes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0062r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur van Hendrick Watzes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiaerd Abbes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0035r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik slager


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0164r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur van wijlen Hendrik slager


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0116v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Watses


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0156v van 23 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[niet ingevuld] Sipkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerWouter Jetses
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerHendrik Eiberts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarEelke Lieuwes erven
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 6kaemer
eigenaarEelke Lieuwes
gebruikerHendrik Eylerts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarLaes Piers
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarLaes Piers erven
gebruikerHendrik Eyberts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarLaas Piers
gebruikerwed. Steven Swerms
huurwaarde13‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑05‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarLaas Piers
gebruikerWalte Hayes
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-119 Kleine Ossenmarkt 6Boote Okkes, bestaande uit 2 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarLaas Piers
gebruikerOkke Bootes Swerms
huurwaarde13‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarLaas Piers
gebruikerDieuke Jelles
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJanke Jacobs


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 6Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen de Ossenmarkt en Vijverstraat]495‑00‑00 GGhuis
koperSydske Keimpes Vlasbloem, gehuwd met
koperTjerk van Benthem boekdrukker
huurderAaltje Fransen 20‑00‑00 GG
huurderwijlen Lourens Ruurds
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenSydske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten westenSydske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenJanke Jacobs
verkoperJanke Jacobs, gehuwd met
verkoperPieter Jurjensmr. schoenmaker
verkoperTeuntje Jacobs, meerderjarige vrijster
verkoperArie Pieters Dreyersnikschipper te Ferwerd
verkoperArjen Pieters Dreyer, allen erfgenamen vanarbeider te Blija
erflaterwijlen Tymon Jacobs, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Aris Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSydske Keimpes Vlasbloem x boekdrukker Tjerk van Benthem kopen (b) een woning op de Kleine Bredeplaats, tussen Ossenmarkt en Vijverstraat, nu bewoond door Aaltje Fransen wv Lourens Ruurds. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. en Z. de kopers, ten N. perceel (a). Gekocht van Janke Jacobs x mr. schoenmaker Pieter Jurjens, vrijster Teuntje Jacobs, snikschipper te Ferwerd Aris- en arbeider te Blija Arjen Pieters Dreyer, als erven van Tymen Jacobs x Trijntje Aris Dreyer te Harlingen, voor (a+b) 495 GG.


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 20 van 26 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-234Kleine Ossenmarkt 6koopaktefl. 425huis op de Kleine Bredeplaats tussen Ossenmarkt en Vijverstraat F-235
 
verkopervrouwe Sydske Keimpes Vlasbloem (gehuwd met)
verkoperTjerk van Benthem
huurderJan Tabes
ten oostende Kleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
ten zuidende verkoperse Sydske Keimpes Vlasbloem
ten westende verkoperse Sydske Keimpes Vlasbloem
ten noordenhuis F-235
kopermr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 6Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen Ossenmarkt en Vijverstraat] wijk F-234425‑00‑00 CGwoning
koperKoert Lambertus van Beyma thoe Kingma fiscaal des konings
huurderJan Tabes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenZydske Vlasbloem
naastligger ten westenZydske Vlasbloem
naastligger ten noordenKoert Lambertus van Beyma thoe Kingma
verkoperZydske Vlasbloem, gehuwd met
verkoperT. van Benthem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, fiscaal bij de convooyen en licenten, koopt (b) een woning ten Z. van (a) wijk F-234. Ten O. de Kleine Bredeplaats., ten W. en Z. de verkoper, ten N. perceel a). Gekocht van Sytske Vlasbloem x T. van Benthem.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-131, pag. 172Kleine Ossenmarkt 6C L van Beyma1‑10‑00 cgstond: t van benthem


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-234Kleine Ossenmarkt 6Coert Lambertus van Beyma... id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is Jan Blom wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-235; gebruikers Berend Jans wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-234Kleine Ossenmarkt 6Jan Blomovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk F-234; eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-234Kleine Ossenmarkt 6C L van Beijma Jan Blom wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1406Kleine Ossenmarkt 6Julius Matthijs van Beyma thoe KingmagrietmanKingmatillehuis (24 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-234Kleine Ossenmarkt 6Catharina Knipper, overleden op 12 april 183916 mnd, overleden Ossenmarkt F 234. (CzOG nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 637 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-234Kleine Ossenmarkt 6Dirkje Lieuwes van Loon, overleden op 17 april 184729 jr (geboren 4/3/1818), overleden Ossenmarkt F 234, werkster, ongehuwd, zuster van Jacob, touwslager, wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytzes Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytze en Grietje Annes Blom) en wijlen Janke Lieuwes van Loon (vrouw van Paulus B. Wiersma, moeder van minderjarige Bauke Paulus Wiersma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-234Kleine Ossenmarkt 6Hendrikus de Boer... D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1406kleine Ossenmarkt F-234erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1406Kl. Ossenmarkt F-230Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1406Kleine Ossenmarkt 6 (F-230)Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Ossenmarkt 6T. de Groothoutstekknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Ossenmarkt 6J. (Johan) Tamminga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Ossenmarkt 6rijksmonument 20486
  terug