Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Ossenmarkt 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Ossenmarkt 88-121 8-132 F-233F-229
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Ossenmarkt 88-121 8-133 F-233F-228


Naastliggers vanKleine Ossenmarkt 8
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidenKleine Ossenmarkt 10
ten westenPothondjessteeg 8
ten noordenKleine Ossenmarkt 6


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0053v van 10 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0289r van 2 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 8Kleine Ossenmarkt WZ [niet vermeld]687‑14‑00 GGschuur met ten noorden een kamer, nu schapenhok
koper door niaarburgemeester Jelle Jaspars Bennema, gehuwd met
geniaarde koperPieter Jacobs buiten de Zuiderpoort buiten Harlingen
geniaarde koperJancke Willems buiten de Zuiderpoort buiten Harlingen
huurderAndries van Walta 76‑00‑00 GG
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWillem Gilles
naastligger ten noordenTiaerd Abbes
verkoperHendrik Watses, gehuwd met
verkoperEelck Lammerts


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166v van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kinderen van wijlen de burgermr. Jelle Jaspers Bennema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0218r van 7 aug 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerlof Iemes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0156v van 23 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 8Kleine Ossenmarkt WZ [staat: oude plaats]250‑09‑00 GGhuis bestaande uit 2 separate woningen
koperEelcke Lieuwes, gehuwd met
koperAntie Piebes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenSipke Reins gortmaker
naastligger ten westenAlbert Cristiaans
naastligger ten noorden[niet ingevuld] Sipkes
verkoperde erfgenamen van wijlen Syttie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Alewijn Pybes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-121 Kleine Ossenmarkt 8Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen30‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSydske Keimpes Vlasbloem


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZydske Vlasbloem


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-132, pag. 172Kleine Ossenmarkt 8T van Benthem3‑00‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Jetske Rintjes van der Postgeb 1801 HRL, ovl 27 feb 1813 HRL; wijk F-233, dv Rintje Pieters vdP, en Teetske Simons vd Let; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Claas Martens Koster... bruidegom, 1816, zv Marten Klazes K, en Akke Hijlkes BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-233, slagersknegt, medegebruikers zijn Rintje P. vd Post, zeylmakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Henricus Bader... wonende te HRL, zv Johannes B., en Helena Lammerts; BS huw 1813, huw 1837, ovl 1840; gebruiker van wijk F-233, speelgoedmaker; medegebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. vd Post, zeylemakersknegt; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Rintje Pieters van der Post... Folkerts; BS ovl 1814; 1817 huwelijken, huw 1818, ovl 1835, ovl 1848, ovl 1868; gebruiker van wijk F-233, zeylemakersknegt; medegebruiker Henricus Baader, speelgoedmaker, Claas M. Koster, slagersknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Tjerk van Benthem... 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. van der Post, zeylemakersknegt, Henricus Baader, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-233Kleine Ossenmarkt 8T van Benthem wedClaas M Koster slagersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8T van Benthem wedRintje P Postma zeylmakersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8T van Benthem wedHenricus Bander speelgoedmaker


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-233Kleine Ossenmarkt 8finale toewijzingfl. 303huis F-233
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperAnthony Knipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1407Kleine Ossenmarkt 8Anthony Hendriks KnippersschoenmakerHarlingenhuis en erf (124 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Rouwoud 33 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Antonius Hendriks Knipper... 1854, ovl 1885 bev.reg. HRL 1851 wijk F-304; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-233; VT1839; A.H.K. eigenaar van perceel nr. 1407 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 376, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendrikje Konteroud 40 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Pieter Kooloud 39 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-233; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-233OssemarkAnthoon Knipper40 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
F-233OssemarkAlida Rouw33 jDokkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-233OssemarkHenderikus Knipper14 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkMartinus Knipper11 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAlbertus Knipper7 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkSybrandus Knipper5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAnne Knipper13 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkPieter Kool39 jvarensgezelDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-233OssemarkHendrikje Konter40 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, gehuwd
F-233OssemarkBenedictus Kool16 jDokkumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-233OssemarkEbeltie Kool18 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1407Kleine Ossenmarkt 8anthonie h knippers61 gl.3.00 gl.4.000 gl.3.00 gl.0.00 gl.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendericus Knipper, overleden op 19 november 1844(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 6/4/1825), schoenmaker, overleden Ossenmarkt F 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 302 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Albertus Rouing, overleden op 6 december 184641 jr, geboren Dokkum 14/10/1805, Ossenmarkt F 233, vrouw van Antoni Hendriks Knipper, schoenmaker, moeder van minderjarige Albertus en Sibrandus Antonies Knipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1407kleine Ossenmarkt F-233Anthonij H. Knipperwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3187Kl. Ossenmarkt F-228Anthony H. Knipperwoonhuis
Sectie A nr. 3188Kl. Ossenmarkt F-229Eliazer Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4699Kleine Ossenmarkt 8 (F-229)Lambertus Wagenaarverfwinkel


1985 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kleine Ossenmarkt 8Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Ossenmarkt 8rijksmonument 20487
  terug