Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kromme Elleboogsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kromme Elleboogsteeg 1 (niet bekend) (niet bekend) G-225 G-387
Naastliggers vanKromme Elleboogsteeg 1
ten zuidenKromme Elleboogsteeg 3
ten westenLammert Warndersteeg 3
ten noordenLammert Warndersteeg 3


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kromme Elleboogsteeg 1Kromme elleboogsteegkamer met een loods
 
koperJetscke Jarichs 160-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Gerrit Gouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker
naastligger ten noordende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstra


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275v van 10 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kromme Elleboogsteeg 1Cromellebooghsteeghkamer
 
koperHendrick Pytters, gehuwd met115-00-00 CG
koperAntie Merkes
naastligger ten oostende hof van Gerrit Goukes
naastligger ten zuidende ingang van de tuin
naastligger ten westende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten westende keet nu van Cornelis Minses
naastligger ten noordende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten noordende keet nu van Cornelis Minses
verkoperJetske Jarichs [staat: Jacobs], en haar broer
verkoperds. Nicolaus Jarichides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters x Antie Merkes kopen een kamer met loodsje in de Crommelleboogsteegh. Ten O. de hof van Gerrit Gouckes die een ingang heeft ten zuiden van de keet van gemeensman Wopke Acker die nu van Cornelis Minses is, die ten W. en N. staat. Geen grondpacht. Gekocht van Jetske Jacobs gesterkt met haar broeder ds. Nicolaus Jarichides, voor 115 cg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361r van 12 jul 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kromme Elleboogsteeg 1Kromelleboogsteeg OZkamer en loods
 
koperDoede Hendrix koopman210-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Gerrit Goukes
naastligger ten zuidende hof van Gerrit Goukes
naastligger ten westenKromelleboogsteeg
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg
verkoperHendrick Pieters c.u.opzichter van de turfmeting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt een camer en loodske c.a. in de Kromme Elleboog steeg. Ten O. en Z. de hof van Gerrit Gouckes, ten W. en N. die stegen. Gekocht van Hendrick Pieters, opzichter der turfmeters, voor 210 cg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0059r van 18 jun 1693 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kromme Elleboogsteeg 1Lammert Warndersteegkamer
 
aanhandelaarMinse Cornelis koopman350-00-00 GG
naastligger ten oostenGerrit Goukes
naastligger ten zuidenGerrit Goukes
naastligger ten westenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten noordenKromme Elleboogsteeg
verwandelaarJoannes Willems Vosmakoopman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0206r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende uitgang van de hof van de kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes c.u.koopman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFrans Tjallingii


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-225Kromme Elleboogsteeg 1Frans Tjallingii... wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-328, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-225Kromme Elleboogsteeg 1F Tjallingii wed zoutpakhuis


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
adressoortbedraggebruik
G-225Kromme Elleboogsteeg 1koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 926Kromme Elleboogsteeg 1Sybrand Tjallingii en mede E.Harlingenkoopmanpakhuis of zoutbergplaats (36 m²)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-225Kromme Elleboogsteeg 1koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 926G-225 (Lammert Warndersteeg)Dirk Tjallingiipakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 926G-387 (Weverstraat)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5181Kromme Elleboogsteeg 1 (G-ong)fa. Frans Tjallingiiwoonhuis
  terug