Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kroonsteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKroonsteeg 36-ong 6-ong F-225F-217


Naastliggers vanKroonsteeg 3
ten oostenKroonsteeg 1
ten zuidenKroonsteeg 5
ten westende Kroonsteeg
ten noordenKroonsteeg 1


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pier Lasens


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224r van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pier Lasens


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0011r van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kroonsteeg 3Kroonsteeg OZ [niet vermeld]140‑00‑00 GGwoning
koperSierk Cornelis, gehuwd metmr. schoenmaker
koperTrijntje Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJohannes Gerryts
verkoperHester van Castel c.m., erfgenaam van haar grootmoeder
erflaterwijlen Hester van Cryken


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0141v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0250r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kroonsteeg 3Lanen ZZ in de steeg111‑00‑00 GGhuis
koperEvert Beva bankier
naastliggerde steeg naast Jurre verver
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntje Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Cornelismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, bankhouder, koopt een woning zz. Lanen in de steeg naast Jurre, verwer c.u., en lopende tot het huis van de verkoper. Geen grondpacht. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Trijntje Harmens wv Sierk Cornelis, in leven mr. schoenmaker, voor 111 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Beva bankhouder


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet volgende perceel, gekocht door Jouke Olinjus


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kroonsteeg 3Lanen ZZ150‑00‑00 GGwoning
kopergezworen gemeensman Jouke Olinjus koopman
huurderTrijntje Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenhet vorige perceel, gekocht door Jouke Olinjus
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevabankier


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-124 , pag. 99Kroonsteeg 3Olphert Symons
6-124 , pag. 99Kroonsteeg 3Jan Tjebbes, 39 jaar, gehuwdmatroos
6-124 /2, pag. 99Kroonsteeg 3Cornelis S. Vorst


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-225Kroonsteeg 3Cornelis Sjierks Vorst... kind: Tryntje Kornelis Vorst, geb 18 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-225, winkelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-225Kroonsteeg 3Cornelis S Vorst Cornelis S Vorst winkelknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1384Kroonsteeg 3Heere Ages BakkertimmerknegtHarlingenhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-225Kroonsteeg 3Gerrit Willems van der Ploeg... wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-225LaanenGerrit van der Ploeg29 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-225LaanenAntie Bakker26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-225LaanenHerre van der Ploeg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-225LaanenDaniel van der Ploeg3 jHelderm, protestant, ongehuwd
F-225LaanenAge van der Ploeg6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 37 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-225Kroonsteeg 3Fokelina Tigchelaar, overleden op 19 februari 184217 mnd (geboren 12/9/1840), overleden Lanen F 225, onechte dochter van Fokelina Tigchelaar, dienstbode. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-225Kroonsteeg 3Marcus Israël Cats, overleden op 1 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Bolsward, overleden Lanen F 225, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1384Lanen F-225Sicco Baronwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1384De Lanen F-217Sicco Baronwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1384Kroonsteeg 3 (F-217)Dirk W. Kroon (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kroonsteeg 3 Johannes Pascallos werkmanf. 0f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kroonsteeg 3W. de Groottransportarbeider
  terug