Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kruisstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kruisstraat 1 3-ong 3-ong G-035* G-261
Naastliggers vanKruisstraat 1
ten oostenKruisstraat 3
ten zuidende Kruisstraat
ten westenHeiligeweg 46
ten noordenHeiligeweg 48


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0048r van 1 apr 1666 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115r van 13 okt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pytter Wolters


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072v van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende paardenstal van Dieucke Pyters


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pas gekochte huis van Hendrik Gerrits


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0165r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerlof Janzen


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ bij de Kerkbrug, steeg of zgn.huis
 
koperFreerk Johannes, gehuwd metschipper250-00-00 CG
Joukjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjerk Lolkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoukjen Leenderts, weduwe van
wijlen Johannes Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Johannes, schipper x Joukjen Douwes koopt een huis en plaets omtrent de Kerkbrug, in de doorgaande steeg of zogen. Kruisstraat. Ten O. die steeg, ten W. Tjerk Lolkes, ten Z. die straat. Gekocht van Sjoukjen Leenderts wv Johannes Freerks, voor 250 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0165r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0165r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0105v van 5 sep 1773 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSloterdijk


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0171r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Hibma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenW. J. Hanekuik
naastligger ten westenW. J. Hanekuik


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Arjen Roelofs de Vries... dV., onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-035, schipper; medegebruiker Harmen de Vries, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Harmen Arjens de Vries... zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-035Kruisstraat 1Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035Kruisstraat 1Harmen de Vries


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 308 en 330 van 28 nov 1821
adressoortbedraggebruik
G-035Kruisstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 522huis op de Turfhaven G-035
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperAafke Altena
koperJanke Altena


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Kruisstraat 1Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Geert Gerrits Fabriek... Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Janke Jans Altena... dv Jan Sijds A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS ovl 1844; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Sjoerd de Boer... zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-045; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenAke Altena59 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Maria Smit... dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Kruisstraat 1Sytske Dirks Witsing... schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 965G-035 (Turfhaven)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3659G-261 (Kruisstraat)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4215Kruisstraat 1 (G-261)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kruisstraat 1 Pieter Zondervanexportslagersknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kruisstraat 1N. v/d Weidewerkman scheepswerf
  terug