Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kruisstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kruisstraat 10 3-173 3-196 G-209 G-256
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kruisstraat 10 3-174 3-197 G-210 G-256
Naastliggers vanKruisstraat 10
ten oostenKruisstraat 12
ten zuidenGrote Kerkstraat 33
ten westenKruisstraat 8
ten noordende Kruisstraat


aangrenzende stegensteeg
Kruisstraat 10naamloze doorlopende steeg ten noorden


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenIdts Foeckes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0016r van 13 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Adams


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241v van 27 aug 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0259r van 4 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 10Kruisstraat ZZ [niet vermeld]schuur
 
koperSicke Hettes, gehuwd met390-00-00 GG
koperFoeckien Gosses
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurder voor 1 jaarN. N. 27-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
naastligger ten zuidenhet nagelaten huis door wijlen burgemeester Vetsensius
naastligger ten westende mouterij van Jancke Harkes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sicke Scheltes
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Joannes Hylckes Hanekuyk [gehuwd met Elbigien Sickes], ter assistentie
verkoper q.q.Uyft Folckerts [gehuwd met Auckie Sickes], ter assistentie van
verkoperJancke Harkes, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Hettes x Foeckien Gosses kopen een grote schuur. Ten O. het huis 'de Drie Schelvissen' van burgemeester Bartel Cleisen Lanting, ten Z. de burgemeester Vetsenius, ten W. de mouterij van verkoper, ten N. de straat. Grondpacht een rijksdaalder. Gekocht van Janke Harkes wv Sicke Scheltes, met assistentie van de kooplieden Joannes Hylckes Hanekuyk en Uyft Folckerts occuperende voor hun respectieve huisvrouwen, voor 390 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0235v van 26 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSicke Scheltes koopman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Claessen Oosterbaen


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0343r van 5 sep 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-173Kruisstraat 10
eigenaarPieter Geerts
gebruikerPieter Geerts
opmerkingonvermogende
3-174Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarEvert Claessen
gebruikerPier Bauckes
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-173Kruisstraat 10huis
eigenaarwed. Pieter Geerts
opmerkingpauper
3-174Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarEvert Claessen
gebruikerPier Bauckes
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151v van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneen pakhuis


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-173 Kruisstraat 10
eigenaarwed. Pyter Geerts
gebruikerwed. Pyter Geerts
opmerkingpauper
3-174 Kruisstraat 10packhuis
eigenaarEvert Claesen
gebruikerEvert Claesen
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-17-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0070r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteegje
naastligger ten westengorterij van Joris Aerts c.s.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 10Kruisstraat ZZ bij Lammert Warndersteeg1/2 bakhuis nu gorterij
 
koperJoris Aerts mr. gortmaker141-21-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Aefke Sandstra
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Winsma
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperFoekjen Everts Oosterbaen, dochter
verkoperWytze Talma, weduwnaar vankoopman
erflaterwijlen Grietje Everts Oosterbaen, dochter
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahiu, crediteurkoopman
verkoper q.q.Freddrik Ayses Mahiu, crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jarigs Westra, crediteuren vankoopman
verkoperwijlen E. C. Oosterbaen


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0102v van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende gorterij van Jooris Aerts


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0105r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 10Kruisstraat ZZ [staat: kruisstraat van de Lammert Warndersteeg]1/2 pakhuis
 
koperJoris Aerts mr. gortmaker150-00-00 GG
eigenaar van 1/2Joris Aertsmr. gortmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Claes Rinnerts Winsma
naastligger ten noordenKruisstraat NZ
verkoperPieter DirxkoopmanLeeuwarden


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-173 Kruisstraat 10wooning
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerAte Tjeerds
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
3-174 Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarJoris Aarts
gebruikerJoris Aarts
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-173 Kruisstraat 10woning
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerAntje Sybes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG
3-174 Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarJoris Aerts
gebruikerJoris Aerts
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150r van 5 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Oosterbaan


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211r van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaand steegje
naastligger ten westende gortmakerij van Joris Aarts


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0248v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 10Kruisstraat ZZ [staat: Kruisstraat bij Lammert Warndersteeg]pakhuis of gortmakerij
 
kopervroedsman Claas Leystra koopman225-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenTjalling Tjallingii
naastligger ten zuidenArjen Aris
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperJoris Aarts, gehuwd metoud mr. gortmaker
verkoperTrijntje Annes


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068r van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0259v van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136r van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0105r van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0116r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 10Kruisstraathuis
 
koperJohannes Jacobus mr. huistimmerman254-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Hessel Paulus
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperPieter LeistrahuismanWijnaldum


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0284r van 5 dec 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jacobus


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0014r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jacobs


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0002r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Jan Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-196 Kruisstraat 10Johannes Jacobs1-00-00 CGtimmerwinkel


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Hendrik Pieters Riem... de Vries, zv Pieter Christiaans R, en Gerritje Lases; BS huw 1813, ovl 1826, ovl 1859; gebruiker van wijk G-209, sjouwer; eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven timmerwinkel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Johannes Jacobs Kerkhoven... gebruikers zijn Hartm. Joh. de Jong, timmerknegt, en Anne Jurjens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-209, timmerwinkel, gebruiker is Hendr. P. Riem, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-210, timmerwinkel, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-209Kruisstraat 10Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-209Kruisstraat 10Hendrik P Riem sjouwer
G-210Kruisstraat 10 timmerwinkel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 978Kruisstraat 10Tjeerd Johannes KerkhovenHarlingentimmermanhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 979Kruisstraat 10Tjeerd Johannes KerkhovenHarlingentimmermanpakhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Pietje van Phalenoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10IJsbrand Harings Wagenaar... Meiles; BS huw 1819, huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; VT1839; IJ.W. eigenaar van ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-209Lammert van der steegJacoba M Gaast45 jIJlstv, protestant, ongehuwd, geen
G-209Lammert van der steegElisabeth Hoornstra20 jFranekerv, protestant, ongehuwd
G-209Lammert van der steegPietje van Phalen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-209Lammert van der steegCatharina van der Gaast12 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
G-209Lammert van der steegBauke R Sluik4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Jacoba van der Gaast... HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Wikje Bernardus Kroes... Jurjens K, en Antje Jans; BS huw 1815, ovl 1827, huw 1833, ovl 1845, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10Jieksje Simons van den Berg... BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10Klaas Oepkes de Vriesgeb 1799 Workum, ovl 6 nov 1874 HRL, huwt met Trijntje Hilveda, schippersknecht, N.H., zv Otte dV, en Sijbrig Jans Visser; BS ovl 1874; bev r HRL 1851 wijk C-099, wijk G-210


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2286G-209 (Kruisstraat)erv. Jacob Hanekuijkplek grond
Sectie A nr. 2286G-210 (Kruisstraat)erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3350G-256 (Kruisstraat)Taeke Krijtenburgplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4556Kruisstraat 10 (G-256)Sible Osingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kruisstraat 10 Sible Osingalandarbeider
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kruisstraat 10S.Osingalandarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Kruisstraat 10R. (Roelof) Oost Indien
  terug