Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kruisstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kruisstraat 123-173 3-196 G-ongG-ong


Naastliggers vanKruisstraat 12
ten oostenLammert Warndersteeg 10
ten zuidenGrote Kerkstraat 37
ten westenKruisstraat 10
ten noordende Kruisstraat


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0219v van 26 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Bartel Cleysens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0227r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan bakker


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031r van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Witte Gevel


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025v van 12 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Witte Gevel


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Pyter Klinkhamer
naastligger ten westenClaes Wopkes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072v van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Witte Gevel


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0377v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Pieter Klinkhamer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 12
eigenaarPieter Geerts
gebruikerPieter Geerts
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 12huis
eigenaarwed. Pieter Geerts
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 12
eigenaarwed. Pyter Geerts
gebruikerwed. Pyter Geerts
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0256v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAefke Sanstra


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0086v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietje Oldaens, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0085v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Witte Gevel


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0022v van 24 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0229v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 12wooning
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerAte Tjeerds
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 12woning
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerAntje Sybes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0117v van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFroukjen Alefs


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0172r van 9 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Fontein


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0190v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Fontein


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0237v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Jacobs


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0224r van 26 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenF. Fontein


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0155r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannis Jacobus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-196, pag. 69Kruisstraat 12Johannes Jacobs1‑00‑00 cgtimmerwinkel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 979Kruisstraat 12Tjeerd Johannes KerkhoventimmermanHarlingenpakhuis en erf (133 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4557Kruisstraat 12 (G-256)Klaas Schefferswoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kruisstraat 12H.J. (Hendrikus) Jansen
  terug