Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kruisstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kruisstraat 3 3-ong 3-ong G-214 G-262
Naastliggers vanKruisstraat 3
ten oostende Kruisstraat
ten zuidende Kruisstraat
ten westenKruisstraat 1
ten noordenLammert Warndersteeg 8


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 432r van 4 mrt 1620 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Kruisstraat 3(provisionele veiling) "Wordt geveild ten verzoeke van (de curatoren van) de weeskinderen van wl. Gerryt Jans x wl. Ebel Reiners, een huis in de Nieuwe Kerkstraat. Ten O. de Nieuwe Kerkstraat, ten Z. een andere straat, ten W. Jan Hendricks.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 440r van 25 mrt 1620 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Kruisstraat 3(finale veiling) "Wordt geveild het huis van wl. Gerryt Jans x Ebel Reiners, wz. Nieuwe Kerkstraat, achter Pieter Ruerdts Kingma.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0048r van 1 apr 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Lammert Warndersteeg WZ [staat: Lammertssteeg]huis
 
koperPhilippus Auckes c.u.230-00-00 GG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: Lammertssteeg]
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: dwarsstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Pytters Clijffvoet
verkoperBuwe Jurrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Auckes koopt een huis wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. de dwarsstraat (Kruisstraat), ten N. Jacob Pytters Cleyfoet. Gekocht van Buwe? Jurrits?, voor 230 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115r van 13 okt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Lammert Warndersteeghuis
 
koperWarner Egberts, gehuwd met376-00-00 CG
Antie Anderys
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTurfhaven, de dwarsstraat naar de
naastligger ten westende weduwe van Pytter Wolters
naastligger ten noordenJacob Pytters Cluyffoet
verkoperPhilippus Auckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWarner Egberts x Antie Anderys koopt een huis wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. wd. Pytter Wolters, ten Z. de dwarsstraat (Kruisstraat) naar de Turfhaven, ten N. Jacob Pytters Cleyfoet?. Gekocht van Philippus Auckes, voor 376 cg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0070v van 3 dec 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3oostLammer Warnerssteeg (aan)huis
 
koper van 1/2Joannes Pytters c.u.100-00-00 GG
naastligger ten oostenLammer Warnerssteeg
naastligger ten zuidenDe straat
naastligger ten westende weduwe van Pytter Wolters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeert Alberts c.soc.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0135v van 8 feb 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3oostLambart Warnerssteeg1/2 huis
 
koperPieter Jelles burgermeester wieldraaier100-00-00 CG
naastligger ten oostenLambart Warnerssteeg
naastligger ten zuidenDwarsstraat na de Turfhaven strekkende
naastligger ten westende weduwe van Pyter Wouters
naastligger ten noordenJacob Pyters schipper op Leeuwarden (trek-)
verkoperBauckjen Tjebbes, weduwe vanLeeuwarden
wijlen Binne Ynses, als erfgenaam ex testamento van
Wilen Egberts Warners


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072v van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Kruisstraat NZ [staat: bij de Lammert Warndersteeg WZ tegenover de Witte Geevel]huis
 
koper door niaarDieucke Pyters Hoogstra, weduwe van40-00-00 CG
wijlen Freerck Braam
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperWillem Jansen, gehuwd metopperbaas van het werkhuis
Bauckjen Jans
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg en het hoekhuis
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westende paardenstal van Dieucke Pyters
naastligger ten noordenhet huis waar het wapen van Batavia via uithangt
verkoperClaes Stinnerts, gehuwd mettimmerman (stads-)
Sjouckjen Sjouckes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Kruisstraat NZ hoekhuis
 
koperCornelis Cornelis varend persoon111-14-00 GG
huurderJan Tjeerds
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenhet pas gekochte huis van Hendrik Gerrits
naastligger ten noordenHarmanus Portier zoutzieder en koopman
verkoperHarmanus Portierzoutzieder en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis, zeeman, koopt huis hoek Kruisstraat nz. Ten O. de Lammert Warnerssteeg, ten W. Hendrik Gerrits, ten Z. de Kruisstraat, ten N. de verkoper. Gekocht van Harmanus Portier, zoutzieder.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0165r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Kruisstraat, op de hoek, in de Lammert Warndersteeghuis
 
koperMinne Pyters, gehuwd metwaterhaler156-00-00 GG
Hiltje Jans
huurderSytse Andries 21-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenGerlof Janzen
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Fransman
verkoperGereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Pyters, waterhaalder x Hiltje Jans kopen heerlijk huis c.a. op de hoek van de Kruisstraat in de Lammert Warnderssteeg, bewoond als huurder door Sytse Andries voor 21 cg. Geen grondpacht. Ten O. de Lammert Warnderssteeg, ten Z. de Kruisstraat, ten W. Gerlof Jansen, ten N. wd. Hendrik Fransman. Gekocht van de Gereformeerde Diaconie, voor 156 gg


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0105v van 5 sep 1773 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Kruisstraat NZ op de hoek van de Lammert Warndersteeghuis
 
koperJurjen Okkes, gehuwd met266-07-00 GG
kopersGeertje Douwes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenSloterdijk
naastligger ten noordenJan Allerds
verkoperMinne Pieterswaterhaler


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0171r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Kruisstraathuis
 
koperRoeloff Geerts, gehuwd metmoutmaker192-00-00 GG
Antje Tjallings
huurder deelEeltje Jelles 23-00-00 CG
huurder deelPieter Floris
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenJ. Hibma
naastligger ten noordenJan Hinlooper
vroedsman Johannes Frank, notariële last en procuratie hebbende vankoopman
verkoper van 1/2Jannetje NooyMonnikendam
verkoper van 1/2Louis Nooy, vader en voogd vanMonnikendam
Swaantje Nooy, erfgenamen vanMonnikendam
Geertje Douwes, weduwe van
wijlen Jurjen Ockes van der Stokkoopman
verkoper van 1/2Harke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam van
verkoper van 1/2Okke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam van
Jurjen Ockes van der Stok


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 3Lammert Warndersteeg WZ [staat: Kruisstraat NZ]huis
 
koperW. J. Hanekuik advocaat150-00-00 CG
huurderOepke Zomer
huurderSymon Gerlofs
naastligger ten oostenLammertwarndersteeg
naastligger ten westenW. J. Hanekuik
verkoper van 1/3Geert Roelofs
verkoper van 1/3Houkje Roelofs, gehuwd met
Feike Dirks
verkoper van 1/3Neinke Roelofs, gehuwd met
Dirk Faber


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-214Kruisstraat 3Dirk Pzn Fontein... is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-214Kruisstraat 3D Fontein tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 967Kruisstraat 3wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenplaisiertuin (220 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-214Kruisstraat 3Sipkje Folkerts Bakker... B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4215Kruisstraat 3 (G-262)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma)


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstraat 3G. de Bruin84paardenslager


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstraat 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kruisstraat 3 Gerrit de bruinpaardenslager
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kruisstraat 3J. de Bruinpaardenslager
Kruisstraat 3J.Rooswinkeltimmerman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3Tj. Anema967Slagerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij
  terug