Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kruisstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKruisstraat 83-175 3-198 G-211G-257


Naastliggers vanKruisstraat 8
ten oostenKruisstraat 10
ten zuidenGrote Kerkstraat 31
ten westenKruisstraat 6
ten noordende Kruisstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Kruisstraat 8naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372r van 17 jul 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat]2250‑00‑00 GGhuis, schuur, mouterij en loods
koperCornelis Roleffs, gehuwd met te Heerenveen
koperGeertien Jans te Heerenveen
verpachter grondde stad Harlingen vanwege de geestlicke2‑06‑00 CG
gebruikerJelle Romckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenCarst Tonys
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSymon Ryckelts
verkoperSaeff Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Roleffs x Geertien Jans kopen een huis, schuur, mouterij en loods in de Kleine Kerkstraat, twelck eenen Jelle Romckes placht te gebruycken. Ten Z. Carst Tonys, ten N. Symon Ryckelts. Vrij mede gebruik van de steeg ten zuiden. Grondpacht aan de Stad van weegen de Geestelicken 46 st. Gekocht van Saeff Hendricx, voor 2250 GG.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0506r van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoecke Jorryts


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362v van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0047v van 22 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartel Cleysen brouwer


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0168r van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende mouterij van Cornelis Arians


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ [staat: Grote Kerkstraat NZ]600‑00‑00 GGmouterij
koperSicke Scheltes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑03‑00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Adams
naastligger ten zuidenmr. Wytse Pytters c.u.
naastligger ten westende mouterij van Cornelis Ariens
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkopermr. Wytse Pytters c.u.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0059v van 20 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende mouterij van Sicke Scheltes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Sicke Scheltes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0036r van 11 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ [staat: de 1e straat benoorden de Kerkstraat, ten oosten en naast de kopers koeschuur]110‑00‑00 GGledige plaats
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting
naastligger ten oostenSicke [staat: Scicke] Scheltes
naastligger ten zuidenSicke [staat: Scicke] Scheltes
naastligger ten westende koeschuur van Bartel Kleisen Lanting
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperReyer Jacobs


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0190r van 17 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8zuid_achterLammert Warndersteeg in een steeg aan de zijde van het Wapen van Batavia80‑00‑00 CGkamer
koperAuk Reiners, weduwe vanhet Wapen van Batavia
koperwijlen Pieter Walinghs, hertrouwd met
koperPieter Minnes Loenen
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende koopster Auk Reiners
naastligger ten noordende koopster Auk Reiners
verkoperPals Bauckestichelaar


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032r van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Sikke Scheltes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100v van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168v van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet oostelijke deel van de schuur
naastligger ten oostende brouwerij van Jacob Voorda


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van de vroedsman Jacob van der Voorda]208‑14‑00 GGschuur, oostelijk gedeelte van een
koper door niaarSicke Scheltes
geniaarde koperSicke Lieuwes
verpachter grondburgemeester Lantingh 2‑16‑00 CG
huurderFeike Symens
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenSicke Scheltes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperde crediteuren van Feike Symens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sikke Lieuwes, het O. deel van een schuur achter de brouwerij van de vroedsman Jacob v.d. Voorda. Ten O. en Z. de koper, ten N. de straat. Gekocht van de crediteuren van Feike Symons voor 208 gld.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007v van 13 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0072r van 10 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicko Scheltes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0196v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Doede Hendrix


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUift Folkerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175Kruisstraat 8mouterie
eigenaarUift Folkerts
gebruikerUift Folkerts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175Kruisstraat 8mouterie
eigenaarUift Folkerts erven
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175Kruisstraat 8mouterij
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0317r van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Warndersteeg [staat: straat]


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0064r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0068r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175Kruisstraat 8mouterij
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0153v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSioerd Talma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175Kruisstraat 8mouterij
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0044v van 7 dec 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Annes Huidekoper


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0252r van 22 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Symons
naastligger ten oostenEylert Olthof


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068r van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat150‑00‑00 CG1/12 mouterij en turfhuis
koperJacob Symons Kuyper oud wijdschipper
eigenaar van 1/4Jacob Symons Kuyperoud wijdschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Dirk Christiaans Faber
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoperAyelt Olthofmr. brouwer


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0080r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEylert Olthof c.s.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0089r van 13 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEilert Olthof c.s.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0250v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Simons Kuiper c.soc.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0259v van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ966‑00‑00 CGmouterij en turfhuis
koper van 1/3Aylt Olthoff mr. brouwer
koper door niaar van 1/3Dirk Cornelis Wetzens koopman
koper door niaar van 1/3Geert Olthof
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3Jacob Symons Kuiperoud wijdschipper
verkoper van 1/3Bartle Tuiningaprocureur postulant
verkoper van 1/3Aylt Olthoffmr. brouwer


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136r van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ966‑10‑00 CG1/3 mouterij en turfhuis
koperDirk Cornelis Wetsens koopman
koperGeert Aylts Olthof moutmaker
eigenaar van 1/3Dirk Cornelis Wetsenskoopman
eigenaar van 1/3Geert Aylts Olthofmoutmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenCornelis smid
naastligger ten westenPieter Aukes
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAylt Olthofmr. brouwer


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0162r van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0215r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wetzens c.s.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0105r van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruistraat ZZ1000‑00‑00 GGpakhuis, mouterij en turfhuis
koperoud burgemeester Jane van Slooten
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenCornelis Jans
naastligger ten westenPieter Aukes
naastligger ten noordenKruistraat
verkoper q.q.Bartle Tuininga, gelastigde vanprocureur postulant
verkoper van 1/2Geert Olthofmr. brouwer
verkoper van 1/2Dirk Cornelis Wetzenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, old burgemeester, koopt pakhuis en mouterij voor weinige jaren nieuw gestigt, in de Kruisstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Jans, ten W. Pieter Aukes, ten N. de Kruisstraat. Geen grondpacht. Gekocht van de gelastigden van Geert Olthof, voormaals brouwer dog thans varende op `s lands fregat van Oorlog de Faam, voor 1/2, en koopman Dirk Cornelis Wetzens voor 1/2, voor 1000 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0270v van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Aukes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ2600‑00‑00 CGpakhuis en mouterij
koperJan Hannema distillateur
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenCornelis Jans
naastligger ten westenPieter Aukes
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperburgemeester Jane van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distillateur, koopt pakhuis en mouterij in de Kruisstraat, eerder van Geert Olthof e.a. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Jans, ten W. Pieter Aukes, ten N. de Kruisstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Jane van Slooten, regerend burgemeester, voor 2600 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0067v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Martens


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0169r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Harmens


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0007r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0347r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31midden, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hannema [staat: Hanema]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-198, pag. 69Kruisstraat 8Jan Hannema1‑10‑00 cgmouterij hier onder beklemd no 195 1/2


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-211Kruisstraat 8Jan Hannema... zijn Geert J. Brouwer, moutersknegt, en Simon H. Piebinga, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-211, mouterij, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, 4 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-211Kruisstraat 8Jan Hannema mouterij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 980Kruisstraat 8Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenmouterij (195 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-211Kruisstraat 8Jelle Hendriks Tigchelaargeb 31 dec 1809 Almenum, ovl 21 jun 1859 HRL, huwt met Antje Fokkes Palstra, (gk), koopman, N.H., zv Hendrik Jelles T, en Klaaske Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-211


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 980Kruisstraat G-211Leendert Hannema en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3925Kruisstraat G-257Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4449Kruisstraat 8 (G-257)fa. Sjoerd Hannemapakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kruisstraat 8rijksmonument 20490
  terug