Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kruisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Kruisstraat 9 3-ong 3-ong G-219 G-262
Naastliggers vanKruisstraat 9
ten oostende Kruisstraat
ten zuidende Kruisstraat
ten westenKruisstraat 3
ten noordenHeiligeweg 54


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-219Kruisstraat 9Wybe Jacobs Hanekuyk... 1814. (GAH204); id. van wijk G-217, gebruiker is Jac. de Rooy, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-219, mangelkamer, 1814. (GAH204); Cornelis Mollema en Holkje van der Ley, beide van HRL, zijnde aangaave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-219Kruisstraat 9W J Hanekuik mangelkamer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 969Kruisstraat 9wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenhuis (99 m²)


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 969G-217 Jacob HanekuijkHarlingendeze 4 percelen geamoveerd en daarna nieuw opgetrokken een wagenhuis, stalling en hooijschuur onder een dak


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-219Kruisstraat 9Sipkje Wytzesgeb 1778 Dokkum, ovl 5 nov 1856 HRL, huwt met IJme Schilsma, DG, Vst 12 dec 1854 uit Leeuwarden, dv Wytze Freerks en Janke Terpstra; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-338, wijk G-219


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kruisstraat 9 Klaas Elzingatreinsmid S.S.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kruisstraat 9T.Akkerboomtreinpoetser


1965 - adresboekadresnaam
Kruisstraat 9H. (Hendrik) Hoeksma
  terug