Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lammert Warndersteeg 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 1 3-ong 3-183 G-223 G-267


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de vos
Kwartier/wijk G-223
Verkoper:
Koper/eigenaar: fontein, jan
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 1
ten zuidenLammert Warndersteeg 3
ten westende Lammert Warndersteeg


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 381r van 27 nov 1613 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lammert Warndersteeg 1Wordt geveild een [zout]keet in de Nieuwe Kerkstraat


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 390r van 15 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lammert Warndersteeg 1Wordt geveild twee zoutketen aan elkaar onder 1 dak in de Nieuwe Kerkstraat


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende keet van de oud hopman Lambart Warners


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0250r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franeker Pijpen]huis, mouterij en praam
 
koperRuyerd Wirdes, gehuwd met982-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van wijlen Lamnert Warners
verkoperClaes Gerbens c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174v van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZzoutkeet en kamer
 
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder2400-00-00 CG
Bauckien Seerps
floreenbelasting0-07-00 GG
verpachter grond kamerde Stad Harlingen0-14-00 CG
toehaakeen dubbele dukaat voor iedere verkoper
naastligger ten oosten van de keetZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden van de keetde zoutkeet van gemeensman Acker
naastligger ten westen van de keetLammert Warndersteeg
naastligger ten noorden van de keetPieter Cornelis Boncq
naastligger ten oosten van de kamerLammert Warndersteeg
naastligger ten zuiden van de kamerhuis genaamd het Wapen van Batavia
naastligger ten westen van de kamerde hof van Freerck Braem
naastligger ten noorden van de kamerMinne Jansen
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmed.doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenzoutkeet van Doede Hendrix


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0160v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoede Hendrix koopman


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZmouterij
 
aanhandelaarJoannes Willems Vosma burgerkoopman400-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van de erven van Doede Hendrix
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenbewoner Dirck Jacobs* bakker
verwandelaarMinse CorneliskoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Willems Vosma verwandelt (ruilt) een mouterij in de Lammert Warnerssteeg (staat in de acte, maar is eigenlijk in de Zoutstraat) met ten O. de straat en diept., ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de zoutkeet van erven Doede Hendricx, ten N. Dirck Jacobs, bakker (Backer?). De verwandelaar is Minse Cornelis.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZzoutkeet met de pan
 
koperburgemeester Sybe Sies Hilma, gehuwd metkoopman6500-00-00 CG
Dieuke Cornelis Wijngaerden
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: sloot of diept]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Romke Cornelis
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma q.q. c.s.
naastligger ten noordenJohannes Willems Vosma
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddricks, mr. brouwer, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sybe Sijes Hilma, burgemeester x Dieuwke Cornelis Wijngaarden, een zoutkeet met inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de sloot of diept (Zoutstraat), ten W. die steeg, ten Z. de zoutkeet van Romcke Cornelis, ten N. de verkoper en Claas Rinties Botsma. Zie de acte voor meer gegevens. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 6500 cg.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0107r van 6 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende zoutkeet van de erven Dirk Pyters


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0073v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende zoutkeet van Reinder Fontein c.s.koopman


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0161r van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZ1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen
 
koperFreerk Fontein koopman3580-00-00 CG
eigenaar van 1/2Freerk Fonteinkoopman
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjalling Tjallingii
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFreerk Fontein
verkoperReiner FonteinkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein koopt 1/2 zoutkeet in de Lammert Warnerssteeg. Ten O. de (Zout?)straat, ten W. die steeg, ten Z. Tjalling Tjallingii. Het is een lange, slecht leesbare acte. Verkoper?, voor 3580 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183 Lammert Warndersteeg 1J Fontein3-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe Scheltes van der Woude... vd Werp; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1841; gebruiker wijk G-223; eigenaar is Jan Fontein, zoutkeet ''de Vos'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fontein... id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de Vos'', gebruiker Douwe van der Woude, 1814. (GAH204); id. van wijk G-251, tuin, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fontein zoutkeet de vos
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe van der Woude


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 934Lammert Warndersteeg 1Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanzoutkeet (430 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Hendrik Schimmelpenning, overleden op 1 januari 1833zoutziedersknecht Lammert Wandersteeg G 223, man van Johanna Johannes Oosterhof, vader van minderjarige Petronella, Johanna en Janneke Hendriks Schimmelpenning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Hendriks Mulder... M, en Trijntje Jans; BS huw 1824, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-223; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-223Lammert van der steegJan Hendriks Mulder41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, keetknegt
G-223Lammert van der steegJanke Y de Groot41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-223Lammert van der steegYede Mulder15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegHendrik Mulder13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegAdam Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegTrijntie Mulder10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegRinskje Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegWietske Mulder6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegNeeltie Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacomina Lieuwma, overleden op 24 december 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lammertwerndersteeg G 223, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Gerritje Foppes Molenaar, overleden op 27 september 184744 jr, geboren Franeker 11/3/1803, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Jan Jans van der Wijk, moeder van minderjarige Jan, Wiebe en Elisabeth Jans van der Wijk. (in tafel met patroniem 'Fokkes') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Pietje Hendriks Zijlstra, overleden op 24 september 184831 jr, geboren Almenum 25/9/1817, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Frans Jetzes de Boer, keetknecht, moeder van minderjarige Jetze Franses de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacob Klazes de Vries... Frens, 1819, zv Klaas dV, en Jetske Andringa; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-213 VT1839; J.K. d. V. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Janke Yedes de Groot... 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-223; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Trijntje Eikhout... 1814, dienstbaar, N.H., dv Uiltje E, en Antje Schreuder; BS huw 1814, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-213; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3661Lammert Warndersteeg 1 (G-267)Sybrand Fontein


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lammerwarnderst. 1 Klaas Kostermeesterkn. zoutkeet.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800
  terug