Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 10 3-161 3-183 G-208 G-255


Huisnaam in: 1665
Gebruik:
Naam: de boomsluiter
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 10
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 12
ten westenKruisstraat 12
ten noordende Kruisstraat


 


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger tegenoverde [zout]keet van Coenraad Abbes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: steeg]
verkoper q.q.Claes Dircks, momber overschipper
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Bote Jaspers c.u.
verkoperFoeck Folckerts voor haar minderjarige zoon, weduwe van
verkoperwijlen Lieuue Jaspers
verkoperTrijn Johannes voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jaspers
erflaterJasper Botis c.u.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 226-00-00 GG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHaringh Sitekes
naastligger ten westenJacob
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: Marten Piebessteeg]
verkoperwijlen Jasper Botis c.u.


 


1645 - variaadresbronbericht
Lammert Warndersteeg 10Hein Buisman StichtingBouwjaar 1645


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0219v van 26 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10kerkhof, bij hetschuur, dorshuis en paardestal
 
koperHendrick Hansen 944-05-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Anskes, en
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes
naastligger ten westende schuur van Bartel Cleysens
naastligger ten noordenstraat
verkoperFocke Idses
verkoperJanneke Bas


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0227r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0222r van 15 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende woning van Hendrick Hansen


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221r van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamers van Hendrick Hansen


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187r van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Hendrick Hansen


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende huizen van Hendrick Hansen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warnderssteeg [niet vermeld]huis
 
koperPhilippus Belida advocaat Hof van Friesland212-00-00 GG
koperEvert Claessen gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat:straat]
naastligger ten zuidenoud hopman Wytse Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh
naastligger ten westenClaes Wopkes bakker
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Melle Hanseschirurgijn
verkoper van 1/2Gerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoper van 1/2wijlen Sytske Hanses


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ hoek Kruisstraat [staat: Lammertssteeg hoek van de straat naar de Turfhaven]huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd worden
 
koperAert Jacobs mr. chirurgijn258-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderN. N. 43-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenvroedsman Pyter Klinkhamer
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Philippus Belidaadvocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirck Pieters
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirk Pieters
gebruikerPieter Tiebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-161 Lammert Warndersteeg 10keeth
eigenaarwed. Dirck Pyters
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0256v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperJan Eskes, gehuwd metbontwever320-00-00 GG
koperLijsbeth Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHendrik Gerrits
naastligger ten westenAefke Sanstra
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAndreas Sloterdijkoud rentmeester en koopman
verkoperFeddrik Aises Mahuikoopman
verkoperPieter Gelindakoopman
verkoperLourens Jansen Clinckhamer, gehuwd met
verkoperMaicke Aarts


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0086v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperHarmanus Portier, gehuwd met131-00-00 GG
koperFroukjen Clases Braem
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten zuidenFroukjen Clases Braem
naastligger ten westenGrietje Oldaens, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal
naastligger ten noordenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten noordenFroukjen Clases Braem
verkoperGrietje Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaal


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0022v van 24 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperHendrik Gerrits, gehuwd metmr. bontwever50-00-00 CG
koperFroukjen Alefs
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidensteegje naar de Kruisstraat, waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kopers Hendrik Gerrits, gehuwd metmr. bontwever
naastligger ten noordenFroukjen Alefs
verkoperHermanus Portier, gehuwd met
verkoperFroukjen Clases Braam


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0229v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: op de hoek van de Kruisstraat]huis
 
koper door niaarGerloff Jansen, gehuwd metkorendrager450-00-00 CG
koper door niaarFrouckien Alephs
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
geniaarde koperDouwe Gossesmr. huistimmermaneven buiten Harlingen
huurderHidde Sipkes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGerloff Jansen n.u.
naastligger ten noordenKruisstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoperHendrik GuirinckHoxbergen


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-161 Lammert Warndersteeg 10soutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-161 Lammert Warndersteeg 10zoutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0117v van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperHendrik Jansen, gehuwd metbontwever330-00-00 CG
koperAntie Jans
huurderClaas Fransen c.s.
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenFeddrik Mahui
naastligger ten westenFroukjen Alefs
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperFroukjen Alefs, gehuwd met
verkoperGerlof Jansenkarreman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, bontwever x Antie Jans koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. en N. de straten, ten Z. Feddrik Aises Mahui, ten W. de verkoper. Gekocht van Froukje Alefs, vrouw van Gerlof Jansen (Carreman).


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0080r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ hoek Kruisstraathuis
 
koperFocke Jans Faber mr. ijzersmid241-00-00 GG
huurderSikke Saakes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenAlbert Dirks
naastligger ten westenEylert Olthof c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans Faber koopt huis. Ten O. en N. de straten, ten Z. Albert Dirks, ten W. Eylert Olthof. Gekocht van de diaconie v.d. Ger. Gem.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0172r van 9 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFokke Jans Faber


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0215r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperFreerk Fontein koopman137-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Wetzens c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper q.q.vroedsman Klaas Heins, administrator
verkoper q.q.Abraham Jansen Faber, administratoren overmr. scheepstimmerman
verkoperhet nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0237v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerk Fontein


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-188 Lammert Warndersteeg 10Johannes Hartmans
3-188 Lammert Warndersteeg 10Douwe de Roos


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183 Lammert Warndersteeg 10J Fontein3-00-00 CGkeet


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Sytske Andries Schiergeb 1785 HRL, ovl 20 nov 1812 HRL, naayster, ovl wijk G-208, dv Andries S, en ... ; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Douwe Cornelis de Roos... (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar is Jan Fontein, wagenhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden betalen f. 23:14:0 aan de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein... id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein wagenhuis
G-208Lammert Warndersteeg 10Douwe de Roos pakhuisknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Willemke Allerts van Reenen, overleden op 19 april 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208), zuster van minderjarige Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Sydske Allerts van Reenen, overleden op 4 augustus 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208) en Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Johannes Oosterhof... de Ruiter; BS huw 1816, huw 1838, ovl 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-208; VT1839 geb 5 feb 1789, ged 22 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Oosterhof en Janneke ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-208Lammert van steegJohs. Schimmelpenning [Schimmel18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-208Lammert van steegJohanna Oosterhof49 jHarlingenv, protestant, weduwe, turftanster
G-208Lammert van steegJanneke Schimmelpenning [Schimmel15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Oosterhof, overleden op 18 november 184354 jr (geboren 7/2/1789), overleden Landwerndersteeg G 208, weduwe, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Aaltje Tuinstra... wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud 48 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Gijsbertus Aries van Ewijk, overleden op 27 september 1852zoon van Arie Johannes van Ewijk, huisknecht (Lammert Warndersteeg G 208) en Grietje Koning, broer van minderjarige Grietje, Theodorus en Johannes Aries van Ewijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 970G-208 (Lammert Warndersteeg)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 970G-255 (Lammertwarndersteeg)Jan Freerk Fonteinwoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10 (G-255)Sybrand Fonteinwoonhuis en pakhuis


1921 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Lammert Warndersteeg 10h. smitvetsmelterij32


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 10aJ.Alberdasmid


1985 - variaadresbronbericht
Lammert Warndersteeg 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lammert Warndersteeg 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug