Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 113-000 3-000 G-ongG-ong


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 11
ten zuidenLammert Warndersteeg 13
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 9


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221r van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van de verkoper Claeske Douwes, gehuwd met
naastligger ten noordenWillem Jacobs de Kock


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216v van 17 jul 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 11Lammert Warndersteeg OZ [staat: Kerksteeg]100‑00‑00 GGhof
koperWybe Joosten
koperBeert Fockes
naastligger ten oostende schuur van Wybe Joosten
naastligger ten zuidenruygscherne
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: Kerksteeg of straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinske Jans


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0092r van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tuintje van Beernt Fockes glasmaker


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0122r van 6 apr 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tuintje van Beernt Fockes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0119v van 12 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengemeensman Saco Romckes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0323v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Antje Molks


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0057v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Antje Molks


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0045r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuisman Jan Hinnes Kimswerd


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0140r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Douwes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0056v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0150r van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Douwes


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0029r van 25 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Douwes


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0335r van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Douwes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0065v van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Brefo Heslinga distillateur en koopman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0149r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUlbe Jacobs c.u.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0150r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Roodtje


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0163v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaas Roodtje


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0054v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Lammert Warndersteeg 11 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Lammert Warndersteeg 11 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Lammert Warndersteeg 11 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Lammert Warndersteeg 11 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3663Lammertwarndersteeg G-272Sint Pollema c.u.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3663Lammert Warndersteeg 11 (G-ong)Meindert G. Pollemawoonhuis
  terug