Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 123-1713-1713-194G-207G-254


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 12
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 14
ten westenKruisstraat 12
ten noordenLammert Warndersteeg 10


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaringh Sitekes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0219v van 26 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Anskes, en
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0227r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12kerkhof OZ1061‑00‑00 gghuis
koperJan Ansckes c.u., en
koperCornelis Jeltes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenkerkhof met de straat tussenbeide
naastligger ten westenJan bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFocke Idses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anskes en Cornelis Jeltes kopen een huis ten O. van het kerkhof. Ten W. Jan Backer, ten Z. de straat daartussen en het kerkhof. Gekocht van Focke Idses, voor 106 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ [niet vermeld]120‑00‑00 gghuis
koperBauckien Claesses, weduwe van
koperwijlen Jan Jansen scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMelle Hansenchirurgijn
verkoperGerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoperwijlen Sytske Hansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 58Lammert Warndersteeg 12
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 37vLammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ200‑00‑00 cghuis
koperHendrik Gerrits, gehuwd met
koperFrouckje Alefs
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHarmen Martens
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Geerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReynier Danielsgleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Gerrits x Frouckjen Alefs kopen een woning wz Lammert Warnerssteeg.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0256v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Gerrits


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarHendrik Gerrits
gebruikerHendrik Gerrits
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0086v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten zuidenFroukjen Clases Braem


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0022v van 24 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteegje naar de Kruisstraat, waardoor vrij in- en uitgang


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0229v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerloff Jansen n.u.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 38rLammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerHyltie Gerbens
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-171Lammert Warndersteeg 12Jan Gerrits, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 38rLammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0117v van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFeddrik Mahui


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 38rLammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarAlbert Dirks
gebruikerAlbert Dirks
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 38rLammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarAlbert Dirks
gebruikerAlbert Dirks
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0080r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Dirks


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0172r van 9 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ264‑07‑00 gghuis
koperYeme Broers, gehuwd metscheepstimmerman
koperSjoukjen Hanzes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warnders steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Harmen Martens
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFokke Jans Faber
verkoperAlbert Durksbontwever


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0190v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYeme Broers


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194 , folio 70rLammert Warndersteeg 12huis
eigenaarYeme Broers
gebruikerYeme Broers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0215r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0237v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ00‑00‑00 cghuis
koperJohannes Jacobs, enmr. timmerman
koperPieter Minnes mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenJohannes Jacobs
naastligger ten noordenFreerk Fontein
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jacobs en Pieter Minnes, mr. timmerlieden


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0224r van 26 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jacobs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194 , folio 70rLammert Warndersteeg 12huis
eigenaarJohannes Jacobs
eigenaarPieter Minnes
gebruikerSimon Hendriks
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Dekker
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal40‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal40‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0155r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Jacobus
naastligger ten noordenPieter Minnes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194 , folio 70rLammert Warndersteeg 12huis
eigenaarJohannes Jacobs
eigenaarPieter Minnes
gebruikerWillem Lammerts
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerJacob Sjouwkes wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑12 cg
grondpacht vanJohannes Jacobs c.s.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-188, pag. 46Lammert Warndersteeg 12Johannes Hartmans
3-188, pag. 47Lammert Warndersteeg 12Douwe de Roos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-194 , pag. 69Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobs c.s.0‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Lieuwe Annes de Vriesgeb 17 jan 1809 HRL, ovl 4 sep 1813 HRL; wijk G-207, zv Anne Jurjens dV, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Anne Jurjensgebruiker van wijk G-207, medegebruiker is Hartman Joh. de Jong, timmerknegt, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Christoffel Fokkes Klein... attestatie; hu Grote Kerk ha; oud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, uitdrager, wijk G-207; VT1839; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Fokke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Hartman Johannes de Jong... Johannes Hartmans dJ, en Grietje Tjitses; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1817, ovl 1845; gebruiker van wijk G-207, timmerknegt, medegebruiker is Anne Jurjens sjouwer, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobs Kerkhoven... gebruikers zijn Age Watzes Zijlstra, en Simon van Geyt, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-207, gebruikers zijn Hartm. Joh. de Jong, timmerknegt, en Anne Jurjens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobus KerkhovenHartman Johannes de Jongtimmerknegt
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobus KerkhovenAnne Jurjens sjouwer


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 en 41 van 4 mei 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-207Lammert Warndersteeg 12provisionele en finale toewijzingfl. 92huis G-207
 
verkoperAkke Gerrits Munniks (gehuwd met Rients Feddes de Wit)
koperChristoffel Klein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12Akke Munnicks Harlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Pierke Goverts... en Elisabeth Gerrits Visser; BS huw 1839, ovl 1846; oud 32 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-207; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-207Lammert van steeg66 juitdragerGroningenm, protestant, gehuwd
G-207Lammert van steeg32 jWorkumv, protestant, gehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12 Jacob HanekuijkHarlingenafgebrooken tot een mesthoop


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Gerrit Willems van der Ploeg... zv Willem Daniels vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Helena Tichelaargeb 1807 Tzum, huwt met Hendrik Alkema, A 9 mrt 1860 Arum, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, wijk I-020


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Hendrik Hendriks Alkema... wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Rein Tjerks de Groot... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1836, ovl 1839, huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, 329; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-318; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 971Lammert Warndersteeg G-207Hendrik S. Hofhuis woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Grietje Wybes Veenstra... Wiebe Jochums V, en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 971Lammertwarndersteeg G-254 IJbe Bolman woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12 (G-254)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 12aH. Kniertransportarbeider


2023
0.11790990829468


  terug