Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 143-170 3-193 G-206G-253


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 14
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 16
ten westenKruisstraat 12
ten noordenLammert Warndersteeg 12


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0227r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenkerkhof met de straat tussenbeide


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ [niet vermeld]130‑00‑00 GGhuis
koperHessel Sybrens timmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMelle Hansenmr. chirurgijn
verkoperGerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoperwijlen Sytske Hansen


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0377v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Sibrens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-170Lammert Warndersteeg 14huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-170Lammert Warndersteeg 14kamer
eigenaarwed. Jan Hessels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ137‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFeike Fransen
geniaarde koperRemmert Luitiens c.u.turfdrager
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHans Hendrix
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen
verkoperHiske Clases, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hessels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Feyke Fransen koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Remmert Luitjens, turfdrager, een huis c.a. in de Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. wd. Pieter Geerts, ten Z. Hans Hendrix, ten N. erven Gerrit Jansen. Gekocht van Hiske Clases wv Jan Hessels, voor 137 gg.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ200‑00‑00 CGhuis
koperPieke Hessels
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHans Hendrix
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen
verkoperFeyke Fransen


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Martens


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ250‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Martens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHans Hendrix
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen
verkoperHessel Piekes, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Martens c.u. kopen een huis wz Lammert Warnerssteeg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-170Lammert Warndersteeg 14huis
eigenaarHarmen Martens
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0094v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Martens


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0173v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Martens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-170Lammert Warndersteeg 14huis
eigenaarHarmen Martens
gebruikerTjeerd Aebles cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0185r van 8 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Oepkes metselaar


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0239v van 17 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Martens


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-170 Lammert Warndersteeg 14Hendrikjen Daniels, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-170Lammert Warndersteeg 14huis
eigenaarHendrik Daniels
gebruikerHendrik Daniels
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0172r van 9 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Harmen Martens


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0190v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ, het wijdeinde van151‑07‑00 GGhuis
koperEvert Beva koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurder benedenYmke Dirks 0‑10‑00 CG
huurder bovenJacob Claazen Knoop 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenDaniel Paulus Beva
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenYeme Broers
verkoperClaaske Harmens, gehuwd met te Almenum
verkoperHendrik Abrahams te Almenum


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0082v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Beva


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0237v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Beva


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0224r van 26 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ in het wijdeinde150‑00‑00 GGhuis
koperRinnert de Beer, gehuwd metpannenbakker
koperGepke Rimmerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurder benedenFredrik Hendriks
huurder bovenMatthijs Regneri
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTjalling Jurjens
naastligger ten westenF. Fontein
naastligger ten noordenJohannes Jacobs
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevabankier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert de Beer, panbakker x Gepke Rinnerts koopt een huis, in 2-en bewoond, wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. F. Fontein, ten Z. Tjalling Jurjens?, ten N. Johannes Jacobs. Gekocht van Christina de Veer wv Evert Beva, bankier, voor 150 gg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0155r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ in het wijdeinde121‑00‑00 GGhuis
koperJan Wytses Vettevogel koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurder benedenhuisAlbert Andles c.u.28‑00‑00 CG
huurder bovenkamerRinger Hendriks c.u.16‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTjalling Jurjens
naastligger ten westenJohannis Jacobus
naastligger ten noordenJohannis Jacobus
naastligger ten noordenPieter Minnes
verkoperRinnert Clases de Beer, gehuwd met te Makkum
verkoperGepke Rimmerts te Makkum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-193, pag. 69Lammert Warndersteeg 14Jan W Vettevogel0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Ytje Wouters... geb 1779 ... , ovl 27 feb 1812 HRL, huwt met Gerrit Johannes Olingius op 28 mei 1797 HRL, ovl wijk G-206, gealimenteerd in 1812, dv Wouter Rutgers en Fettje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Harmanus Plutschouw... HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, huw 1824, ovl 1833; wed. H.P. gebruiker van wijk G-206, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.P. ende Anna Houttuin, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Hendrik Jetzesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk G-206, gealimenteerd, medegebruiker is H. Plutschouw wed., eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Jan Wytses Vettevogel... gebruikers Abraham L. de Vries, koopman, Willems Jans, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-206; gebruikers H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14J W Vettevogel ervenH Plutschouw wedgealimenteerd
G-206Lammert Warndersteeg 14J W Vettevogel ervenHendrik Jetzes wedgealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14provisionele en finale toewijzing(13) woning in de Lammert Warnderssteeg G-206
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperTjalling Jurjens Brameyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 972Lammert Warndersteeg 14Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Berend Hendriksoud 74 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schaarslijper, wijk G-206; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Leentje Harms... (gk); BS ovl 1841; 1854 overlijdens; oud 61 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Rients Feddes de Wit... HRL 1851 wijk D-170, supp wijk I-036 schip; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-206; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Jeltje de Wit, overleden op 10 juli 18394 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-206Lammert van steegRients de Wit30 jtapperAlmenumgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegAkke G Munniks31 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegFedde de Wit8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegAafke de Wit1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegBerend Hendriks74 jschaarslijperLeeuwardengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegLeentie Harmens61 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegJohannes Hendriks25 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegMartinus Nagels4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Lena Berends, overleden op 23 december 18415 wk (geboren 21/11/1841), overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 153) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Aafke Rientses de Wit, overleden op 7 maart 18423 1/2 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Jeltje Rients de Wit, overleden op 6 april 1844(Certificaat van onvermogen), 1 mnd, overleden Landwarndersteeg G 206. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 151 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Pierkje Hazes Goverts, overleden op 31 mei 184638 jr, geboren Workum 13/4/1803, overleden Landwerndersteeg G 206, vrouw van Christoffel Fokkes Klein, geen kinderen, tante van Haye, panbakkersknecht Achlum en Sjoukje Tjerks Beima, te Makkum (neef en nicht). Saldo fl. 79,70. (in tafel 30/5) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 25 aug 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14koopaktefl. 290huis in de lammertwarnderssteeg, G-206
 
verkoperAkke Gerrits Munnicks (gehuwd met rients feddes de wit, woonachtig in zijn schip, tijdelijk woonachtig te harlingen)
koperSytse Postma


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Aaltje Rommerts Faber... Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Akke Gerrits Munnike... G-175, supp wijk G-437, supp wijk I-036, (schip); oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT1839; A.G.M. eigenaresse van percelen nrs. 971-974 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 473, 4 x huis en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Douwe Gerrits de Vries... 1851 uit Barradeel, zv Gerrit dV, en IJnskje Zijlstra; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206; D.G. d. V. eigenaar van percelen nrs. 473 en 474 te Sexbierum sectie A, landbouwer, woonplaats Almenum, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Maria Klumper... Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Tetske Douwes Feenstrageb 1799 Kubaard, ovl 14 apr 1856 HRL, huwt met Douwe de Vries, DG, A 13 mei 1850 Almenum, Vst 5 mrt 1851 uit Barradeel, dv Douwe F, en ... ; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 972Lammert Warndersteeg G-206Daniel S. Hollengawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 972Lammertwarndersteeg G-253IJbe Bolmanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 972Lammert Warndersteeg 14 (G-253)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 14aH. Schoottransportarbeider
  terug