Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 16 3-169 3-192 G-205 G-252
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 16
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 18
ten westenGrote Kerkstraat 37
ten noordenLammert Warndersteeg 14


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ [niet vermeld]huis
 
koperTobias Cornelis zakkendrager160-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMelle Hansen
verkoperGerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoperwijlen Sytske Hansen


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0236r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0266r van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenwed. van Tobias Cornelis


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0377v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZhuis of woning
 
koperHans Hendrix, gehuwd metzeevarende250-00-00 CG
koperSioukien Rutgers
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFoppe Claesen Ens
naastligger ten westenburgerhopman Auke Jansen Banga
naastligger ten westengemeensman Pieter Klinkhamer
naastligger ten noordenHessel Sibrens
verkoperMaartie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Tobias Corneliszakkendrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendrix, zeeman x Simckien Outgers koopt een huis wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. Auke Jansen Banga en gemeensman Pieter Klinkhamer, ten Z. Foppe Claesen, ten N. Hessel Sibrens. Gekocht van Maertie Cornelis wv zakkendrager Tobias Cornelis, voor 250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16
eigenaarHans Hendrix
gebruikerHans Hendrix
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16
eigenaarHans Hendrix
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Hendrix


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Hendrix


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Hendrix


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-169 Lammert Warndersteeg 16woning
eigenaarHans Hendriks
gebruikerHans Hendriks
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0094v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperWillemke Tymens, weduwe van125-14-00 GG
koperwijlen Jan Gerlofs
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFoppe Appeltaets
naastligger ten westende weduwe van Auke Bakker
naastligger ten noordenHarmen Martens
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Hans Hendrix Coppeltie


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0363v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Gerlofs


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0173v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperJan Oepkes, gehuwd metmr. metselaar350-00-00 CG
koperAntie Hayes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Tieerds
naastligger ten westende weduwe van Auke Backer
naastligger ten noordenHarmen Martens
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
verkoperWillemke Tymens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerlofs


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-169 Lammert Warndersteeg 16woning
eigenaarJan Oepkes
gebruikerBote Gerbens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0185r van 8 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperAdam Goslings, gehuwd metmetselaar156-14-00 GG
koperTrijntie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten westende heer Gerard Sybren Suiringar
naastligger ten noordenJan Oepkes metselaar
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Tjeerds, gehuwd metschoorsteenveger
verkoperSymontje Symons


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0239v van 17 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperPoulus Daniels, gehuwd met266-00-00 GG
koperFookeltje Everts
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderAllert Adriaens c.u. en c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenAdam Goslings
naastligger ten westende weduwe van Auke Backer
naastligger ten noordenHarmen Martens
verkoper van 1/10Sjoukjen Hayes, gehuwd met
verkoper van 1/10Jan Tjeerdsmr. sleefmaker
verkoper q.q.Jelle Hayes, weduwnaar vanmr. schoenmaker
verkoper q.q.wijlen Foekjen Douwes
verkoper q.q.Jelle Hayes, vader vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Haye Jelles
verkoper q.q.burgerhopman Minne Harmens de Wila, gehuwd met
verkoper q.q.Hyke Hayes
verkoper q.q.burgerhopman Minne Harmens de Wila, vader van
verkoper van 1/10Harmen Minnes
verkoper van 1/10huisman Decken Hayes
verkoper van 1/10Pieter HayesWons
verkoper q.q.Beerns Geersma, geauthoriseerde administrator over
verkoper van 5/10de vrouw van Allert Adriaans
erflaterJan Oepkes c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoulus Daniels x Fokeltie Everts koopt een huis c.a. met alle goederen, verhuurd aan Allart Adriaens en anderen, wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. wd. Auke Backer, ten Z. Adam Goslings, ten N. Harmen Martens. De indeling van het huis staat in de acte. Gekocht van Sjoukjen Hayes x Jan Tjeerds, mr. sleefmaker, Jelle Hayes, mr. schoenmaker, als vader en voorstander over zijn kind Haye Jelles, bij zijn vrouw Foekjen Douwes, Minne Harmens de Wilde?, burger-hopman, als vader over zijn kind Harmen Minnes, bij Hyke Hayes, Dirk Hayes, huisman en Pieter Hayes, resp. te Harlingen en Wons, allen voor 1/10 van de hele nalatenschap, en dus samen voor de helft van wl. Jan Oepkes, mr. metselaar, en Beernd Geersma als administrator aangesteld door de Magistraat over het kapitaal van de huisvrouw van Allart Adriaens, voor 1/2, voor 266 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-169 Lammert Warndersteeg 16Paulus Daniels, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-169 Lammert Warndersteeg 16huis
eigenaarPoulus Daniels
gebruikerPoulus Daniels cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0100r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPoulus Daniels


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0190v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDaniel Paulus Beva


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0082v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koper door niaarTjalling Jurjens, gehuwd metmr. metselaar145-07-00 GG
koperFettje Pieters mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperPoppe Menaldakoopman
geniaarde koperClaas Pietersmr. metselaar
huurderTheunis Beva
huurderBeitske Theunis
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenPotte Jans
naastligger ten westenWybe Dirks
naastligger ten noordenEvert Beva
verkoperAaltje Theunis, weduwe van
verkoperwijlen Daniel Paulus Bevapannenboeter


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0176r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0134r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjalling Jurjens


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0224r van 26 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjalling Jurjens


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0155r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjalling Jurjens


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0186v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjalling Jurgens


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0136r van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjalling Jurjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-192 Lammert Warndersteeg 16Tjalling Jurjens0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Fetje Pieters Metselaargeb 1750 ... , ovl 8 sep 1814 HRL, huwt met Tjalling Jurjens Brameyer, ovl wijk G-205; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; sterfhuis wijk G-205/L. Warndersteeg 1, Westerkerk; vdGaast begraaflijst


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Tjalling Jurjens Brameyer... Willem F. Mandema, varensgesel, en Sibout Rinkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-205, stadsarbeider, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-205Lammert Warndersteeg 16Tjalling Brameyer Tjalling Brameyer stadsarbeider


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 973Lammert Warndersteeg 16Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (52 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1832
G-205Lammert Warndersteeg 16Huizinge in de Lammert Warnderssteeg, bewoner rients feddes de, wit. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Allert Sjoerds van Reenen... is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-205; VT1839; Aldert v. R. eigenaar van perceel nr. 209 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 557, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Jacoba Jacobs Adams... van Harl]]; huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-205, wijk H-103; Klaas Wybes en Jacoba Adams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Leentje Albertsoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-205; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-205Lammert Warndersteeg 16A van Reenen stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Petronella Tamboezer, overleden op 3 februari 183911 mnd, overleden Landwerndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-205Lammert van steegAllard van Reenen47 jStavorengezin 1, m, protestant, gehuwd, stalknegt
G-205Lammert van steegLeentie Alberts48 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegMichiel van Reenen12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegSjoerd van Reenen7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegRiekje van Reenen9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegPieter Riem26 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
G-205Lammert van steegAngenietje van Arum24 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegHendrik Riem6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Leena Herberts, overleden op 3 december 184050 jr, overleden Landwerndersteeg G 205, vrouw van Allert van Reenen, huisknecht, moeder van minderjarige Michiel, Sjoerd en Frederica Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Mink Boonstra, overleden op 29 september 18428 mnd (geboren 5/2/1842), overleden Landwarndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 180) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Tietje Westerhoek, overleden op 17 oktober 1842bijna 3 jr (geboren 19/3/1840), overleden Landwarndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 97) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Rinske Karst van der Meulen, overleden op 20 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 15/1/1822), overleden Landwarndersteeg G 205, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Gatske Rommerts de Jager, overleden op 22 januari 1847(Certificaat van onvermogen: 2/1), 3 jr (geboren 5/7/1843), overleden Landwerndersteeg G 205. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 21 apr 1847
adressoortbedraggebruik
G-205Lammert Warndersteeg 16provisionele en finale toewijzingfl. 330huis aan de westkant in de Lammertwarnderssteeg G-205
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
verkoperHans Wybrandus van Straten
koperRinse van Vliet


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Antje Egberts de Wilde... met Johannes Fielbach op 8 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, wonende te te HRL. 1826, ovl wijk G-205, dv Egbert Alberts dW, en Maaike Jeltes Visser; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Webeltje Boomsma... 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973G-205 (Lammert Warndersteeg)Johannes Filbachwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973G-252 (Lammertwarndersteeg)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-205Lammert Warndersteeg 16Huis met plaats in de LammertWarndersteeg. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973Lammert Warndersteeg 16 (G-252)Eelke Bootsmawoonhuis
  terug