Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lammert Warndersteeg 18,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 18 3-168 3-191 G-204 G-251
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 18
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 20
ten noordenLammert Warndersteeg 16


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0266r van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warnersteeg WZhuis
 
koper door niaarFoppe Clasen Ens, gehuwd met80-00-00 GG
geniaarde koperHendrick Pyters, gehuwd met
Antje Merkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
toehaakdrie rijksdaalders
naastligger ten oostenLammert Warnersteeg
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens
naastligger ten westenAucke Jansen Banga
naastligger ten noordenwed. van Tobias Cornelis
verkoperHans Hendricks, gehuwd met
Mayke Doekes


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0377v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFoppe Claesen Ens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-168 Lammert Warndersteeg 18huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGerrit Pieters (voor 8-00-00 CG)
gebruikerPieter Harings (voor 14-00-00 CG)
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-168 Lammert Warndersteeg 18huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGerrit Pieters cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
opmerking1720 den 18 july wegens gerrit pieters hier op betaelt 2-0-0
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingde andere helft door de executeur ontfangen


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-168 Lammert Warndersteeg 18huis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerGerrit Pyters cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0094v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFoppe Appeltaets


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0363v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warnersteeg WZwoning
 
koperJan Tjeerds, gehuwd met114-14-00 GG
Symontje Simons
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warnersteeg
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Dirk Huygens
naastligger ten westende weduwe van Auke Jans Backer
naastligger ten noordende weduwe van Jan Gerlofs
verkoper van 1/2Grietje Foppes, weduwe van
wijlen Bauke Foekes
verkoper van 1/4Ettje Claeses, gehuwd met
Jan Hessels Swartschipper (wijd-)
verkoper van 1/4Grietje Claeses, gehuwd metMarsum
Jacob Gerkesmr. chirurgijnMarsum
koperJan Tjeerds, gehuwd met
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjeerds x Symentje Simons koopt woning wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten ZW. Dirk Huigens, ten W. wd. Aucke Jans Backer, ten N. wd. Jan Gerlofs. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes? voor 1/2 en Ettje Claeses x Jan Hessels Swart, wijdschipper en Grietje Claeses x Jacob Gerkes, mr. chirurgijn te Marssum, elk voor 1/4.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0173v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Tieerds


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-168 Lammert Warndersteeg 18huis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerGerryt Pieters c.s.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-168 Lammert Warndersteeg 18Adam Goslings, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0082v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPotte Jans


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0176r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperDirk Jacobs mr. metselaar159-00-00 GG
huurder benedenBenjamin Levi koopman (joods -)
huurder bovenBeernd Beernds c.u.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGeert Olthof
naastligger ten westenWybe Dirks Vliet
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGosling Adams, gelastigde vanmr. metselaar
Potte Jansschipper


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0134r van 18 jan 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperTijs Hommes koopman216-00-00 GG
huurder benedenIJsbrand Gonggrijp 28-00-00 CG
huurder bovende weduwe van IJsenbeek 0-06-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTjalling Hilles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
Jacob Brouwerkoopman


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0186v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperAnthony Bruins koopman en bontwever280-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenAnthony Bruins koopman en bontwever
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurgens
verkoperSyds Hommeskoopman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0136r van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperTjalling Jurjens, gehuwd metmetselaar215-15-00 CG
Tettie Pieters
huurder (gedeeltelijk)de weduwe van Gerrit Gerrits
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenCornelis Bakker
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoperJelle Boomsma, curatorkoopman
verkoperHarmen Winnekes, curator vankoopman
de geabandonneerde boedel van Anthon Bruins c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-191 Lammert Warndersteeg 18Tjalling Jurjens0-10-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 107 van 27 okt 1811
adressoortbedraggebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18koopaktefl. 30huis G-204
 
verkoperJan Hendrik Heydtman
koperNolles Berends


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Aaltje Sybouts Huniageb 1780 Stavoren, ovl 23 aug 1814 HRL; wijk G-204, dv Sijbren Remkes H, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Sibout Rinkes... Sibolts, geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Tjalling Jurjens Brameyer... eigenaar van wijk D-062; gebruiker Tjeerd Dirks Siepstra, korendrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-204; gebruiker Willem F. Mandema, varensgesel, en Sibout Rinkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Willem Fokkes Mandema... HRL, zv Fokke Willems, (gk), en ... ; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1836, ovl 1837; gebruiker van wijk G-204, varensgesel; medegebruiker Sibout Rinkes wed. ; eigenaar is Tjall. Brameyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18Tjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
G-204Lammert Warndersteeg 18Sibout Rinkes wed


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Tjalling Jurjens Brameyer, overleden op 14 september 1826doodgraver (Lammert Warnderssteeg G 204-207), vader van wijlen Aafke Tjallings Brameyer (wed. Gerrit Hermanus Munniks, later vrouw van Klaas Klazen de Jong, moeder van Akke Gerrits Munniks en Fettje Klazes de Jong). Kleinkinderen zijntestamentair erfgenamen. Bijgevoegd is (bijna gelijkluidende) memorie 7004/289. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 en 41 van 4 mei 1831
adressoortbedraggebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18provisionele en finale toewijzingfl. 82huis G-204
 
verkoperAkke Gerrits Munniks (gehuwd met Rients Feddes de Wit)
koperAlbertus Jacobus Hueser (in de b.s. is de familienaam: Huese)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Hendrikje van Hoekoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Ybeltie Leemsmaoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-204 Johannes Geelof stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-204Lammert van steegJohannes Geelhof45 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, gehuwd, tapper
G-204Lammert van steegYebeltie Leemsma40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-204Lammert van steegHendrik Leemsma10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-204Lammert van steegTrijntie Geelhof10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
G-204Lammert van steegHendrikje van Hoek39 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Ybeltje Rinsma, overleden op 22 februari 184041 jr, overleden Kerkstraat G 204, vrouw van Johannes Geelhof, tapper/slaapsteehouder, moeder van minderjarige Hendrik NN (voogd is zijn stiefvader Johannes Geelhof). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Hendrikje Murks Hoek, overleden op 30 oktober 184142 jr (geboren 11/7/1799), overleden Landwerndersteeg G 204, wed. Johannes Visser, moeder van Grietje, dienstmeid en Fetje Johannes Visser, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Josephina M. Telsemeyer, overleden op 14 november 1844(Certificaat van onvermogen), M.=Maria, 4 jr (geboren 10/10/1840), overleden Landwarndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Jan Telsemeyer, overleden op 15 december 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr, geboren Hoorn 6/1/1806, werkman, overleden Landwarndersteeg G 204, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Jochem Leyen, overleden op 24 april 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 6/1/1846), overleden Landwerndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Apolonia Balkstra... huwt met Gerhardus Sybrandus Groenewoud op 26 okt 1815 HRL, huw.afk. op 1 en 8 okt 1815, N.H., ovl wijk G-204, dv Hendrik Allards Balk, en IJtje Douwes Reitsma/Reidmaker; BS huw 1815, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Gerhardus Sybrandus Groenewoud... okt 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 1 en 8 okt 1815, wonende te HRL, korendrager in 1851, N.H., ovl wijk G-204, huw.get. bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, bakkersknecht, wonende te HRL. 1812, zv Johannes G, en Sjieuwke ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Johannes Geelof... supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-204; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Marijke Klasengeb 1802 HRL, ovl 2 feb 1861 HRL, huwt met Meindert Hibma, ovl wijk G-196, N.H., dv Jan Klasen en Gerkje van Dokkum; BS ovl 1861; bev.reg. Ha18 51 wijk G-204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18Meindert Hibma... als Maria Jans, zv Tjalling H, en Tjietske Dijkstra; BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-204, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 974G-204 (Lammert Warndersteeg)Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 974G-251 (Lammertwarndersteeg)Wed. en erven Marcus van der Veenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18 (G-251)Catharina M.E. Corsten


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 18aW.Boomstratransportarbeider
  terug