Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerLammert Warndersteeg 23-ong 3-181 G-222G-266


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 2
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 4


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0472r van 2 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0094v van 5 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 2Nieuwe Kerkstraat strekkende vanaf de straat tot achter aan schuur of erf van Jacob van Pomeren635‑00‑00 CGhof en tuin
koperLambert Warners, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Reyner Claeses 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwe Kerkstraat
naastligger ten zuidende kamers van wijlen Martgen Pybes
naastligger ten westen*de schuur van Jacob van Pomeren
naastligger ten noordenhet erf van Gabbe Dircx
verkoperGrietgie Cornelis voor zich en haar kinderen, gehuwd met
verkoperwijlen Baert Dircx, gesterkt met
verkoperhaar zoon Cornelis Baerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warners x Lijsbeth Jans kopen een hof en tuin


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 2Lammert Warndersteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]0‑00‑00 GGtwee kamers aan elkander
aanhandelaarTiaard Jouckes, gehuwd met
aanhandelaarAuck Syuerdts
verpachter grondburgerhopman Lambert Warnerts 0‑07‑00 CG
toehaakeen pm land Goymmalaan [ws. Gooyumerlaan] in Wons
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten zuidenCoenraad Abbes
naastligger ten zuidende steeg of uitgang van de hof van
naastligger ten westende hof van Pieter
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarich Botis
verwandelaarLambert Warnerts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0140v van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 2Nieuwe Kerkstraat wz160‑40‑00 GGkamer
koperPiecke Folckerts, gehuwd met
koperCorneliske Lubberts
verpachter grondLambert Warnars 0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende andere kamer van Tiaard Jouckes, gehuwd met
naastligger ten zuidenAuck Siurdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarich Botis
verkoperTiaard Jouckes, gehuwd met
verkoperAuck Siurdts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende uitgang van het perceel van Claas Clasen


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 2Lammert Warndersteeg WZ (en ten oosten van voormelde hof)160‑40‑00 GGtwee woningen
koperHinke Philippus, gehuwd met
koperHylcke Johannis Hanekuik
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van Ruird Pieters


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0271v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMayke Lases
naastligger ten zuidenGriet Lases


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenF. Fontein


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199r van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Fontein


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Fontein


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0105v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-181, pag. 67Lammert Warndersteeg 2Jan Fontein1‑10‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Jan van Dijkmogelijk dezelfde als Jan Dijk, geb 1781; zie aldaar; gebruiker van wijk G-222, stalknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-222Lammert Warndersteeg 2Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 942Lammert Warndersteeg 2Dirk FonteinzeepziederHarlingenpakhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Jan Klazes Bakker... BS huw 1825, huw 1840, ovl 1842; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-222; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-222Lammert van der steegJan Klazes Bakker49 jstalknegtMakkumm, protestant, gehuwd
G-222Lammert van der steegLeene Draaisma44 jBolswardv, protestant, gehuwd
G-222Lammert van der steegMeewis Bakker14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-222Lammert van der steegSyberen Bakker10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-222Lammert Warndersteeg 2Anne Dirks van Vliet, overleden op 23 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr (geboren 1796), overleden Landwerndersteeg G 222, turfdrager, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Leentje Klazes Draaisma... HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-222Lammert Warndersteeg 2Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-222Lammert Warndersteeg 2Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-222Lammert Warndersteeg 2Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Finaal verkocht op 18 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 490.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-222Lammert Warndersteeg 2Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Finaal verkocht op 18 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 226.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5108Lammert Warndersteeg 2 (G-266)Sybrand Fonteinwoonhuis
  terug