Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lammert Warndersteeg 22 3-ong 3-ong G-203 G-249
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 22
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenGrote Kerkstraat 41
ten westenGrote Kerkstraat 39
ten noordenLammert Warndersteeg 20


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 22Lammert Johannes Brandes... jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, stokersknecht, wonende te HRL. 1812, ovl wijk G-203, kind: Johannes Lammerts, geb 1781 HRL; zv Johannes Lammerts en Fetje Sjerks; BS huw 1812, ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 22Jentje Jans van Ruiten... BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk G-203, winkelier; eigenaar is Simon Gerrijts erven 1814. (GAH204); J. v. R., winkelier, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-203Lammert Warndersteeg 22Simon Gerryts ervenJentje J van Ruiten winkelier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Lammert Warndersteeg 22Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (112 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-203Lammert Warndersteeg 22Koopmans huizinge bij G-202 op den hoek van de Lammert Warndes steeg, aan het groot kerkhof, huurder reinder, beidschat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 22Hiske Ales de Groot... dG, en Pietje Hanses; BS huw 1825, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-203; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-203Grote KerkstraatHiske de Groot51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-203Grote KerkstraatAlida Koestra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 22Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 22Franske Gerrits Hofgeb 1803 HRL, ovl 24 apr 1875 HRL, huwt met Johannes J. Petting op 16 mei 1850 HRL, dv Gerrit H, en Tetje Kremenus (= Cuperus); BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 22Johannes Jacobus Potting... ovl wijk G-195, zv Jacobus P, en Grietje Sibbeles Brouwer; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203; eigenaar en gebruiker van wijk G-195, horlogiemaker, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 22Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 975G-203 (Lammert Warndersteeg)Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-203Lammert Warndersteeg 22Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-203Lammert Warndersteeg 22Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-203Lammert Warndersteeg 22Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-203Lammert Warndersteeg 22Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-203Lammert Warndersteeg 22Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-203Lammert Warndersteeg 22Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2890Lammert Warndersteeg 22 (G-249)Sake Klein


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 22S.Poelsmavrachtrijder
  terug