Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 83-162(niet bekend)(niet bekend)G-220G-263


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0505r van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Marthen Pybes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0094v van 5 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8noordNieuwe Kerkstraat strekkende vanaf de straat tot achter aan schuur of erf van Jacob van Pomeren635‑00‑00 cghof en tuin
koperLambert Warners, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Reyner Claeses 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwe Kerkstraat
naastligger ten zuidende kamers van wijlen Martgen Pybes
naastligger ten westen*de schuur van Jacob van Pomeren
naastligger ten noordenhet erf van Gabbe Dircx
verkoperGrietgie Cornelis voor zich en haar kinderen, gehuwd met
verkoperwijlen Baert Dircx, gesterkt met
verkoperhaar zoon Cornelis Baerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warners x Lijsbeth Jans kopen een hof en tuin


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0097r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Marten Pybes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0175v van 9 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0208r van 13 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Lammert Warners


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0217v van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0340r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende doorgang van de hof van Jacob Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8noordLammert Warndersteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]0‑00‑00 ggtwee kamers aan elkander
aanhandelaarTiaard Jouckes, gehuwd met
aanhandelaarAuck Syuerdts
verpachter grondburgerhopman Lambert Warnerts 0‑07‑00 cg
toehaakeen pm land Goymmalaan [ws. Gooyumerlaan] in Wons
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten zuidenCoenraad Abbes
naastligger ten zuidende steeg of uitgang van de hof van
naastligger ten westende hof van Pieter
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarich Botis
verwandelaarLambert Warnerts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133r van 16 jul 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0140v van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8noordLammert Warnderssteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]160‑40‑00 ggkamer
koperPiecke Folckerts, gehuwd met
koperCorneliske Lubberts
verpachter grondLambert Warnars 0‑03‑08 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende andere kamer van Tiaard Jouckes, gehuwd met
naastligger ten zuidenAuck Siurdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarich Botis
verkoperTiaard Jouckes, gehuwd met
verkoperAuck Siurdts


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0091v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jasper Botes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182v van 29 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8zuidLammert Warndersteeg WZ [staat: Nieuwe Kleine Kerkstraat]00‑00‑00 cg1/3 huis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwe Kleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteegje, een klein
verkoper q.q.Bernardus Attes, curator over te Workum
verkoperde weeskinderen van Bote Jaspers


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0002v van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende keet van oud burgemeester Coenraed Abbes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0108v van 14 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat] tegenover de hiervoor gekochte zoutkeet1601‑00‑00 ggkamer
koperoud burgervaandrig Schelte Juriens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirx 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Coenraet Abbes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwaar het Haerlemer Wapen uithangt


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0266v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106v van 2 feb 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0123v van 9 jun 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Pytter Walings


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0184v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Pytter Walings


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0246v van 26 nov 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Jillis Baerts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0188v van 3 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koopster Auck Reiners


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0048r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Pytters Clijffvoet


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115r van 13 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Pytters Cluyffoet


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031r van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van het Wapen van Batavien


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0070v van 3 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0135v van 8 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Pyters trekschipper op Leeuwarden


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg OZ2400‑00‑00 cgkamer
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder
koperBauckien Seerps
verpachter grond kamerde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Wapen van Batavia het Wapen van Batavia
naastligger ten westende hof van Freerck Braem
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmedicinae doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072v van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis waar het wapen van Batavia via uithangt


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieuke Pytters Hoogstra


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162 , folio 57Lammert Warndersteeg 8keet
eigenaarsecretaris Backer
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde40‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020v van 5 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieuwke Pieters Hoogstra


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162 , folio 37rLammert Warndersteeg 8keet
eigenaarsecretaris Backer
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde40‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162 , folio Lammert Warndersteeg 8keet
eigenaarHermanus Portier nom.ux.
gebruikerHermanus Portier nom.ux.
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde33‑06‑08 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023v van 13 jul 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieuke Pyters Hoogstra


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0084v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ55‑07‑00 ggkamer of woning
koperHarmanus Portier, gehuwd met
koperFroukjen Clases Braem
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenachteruitgang hof Grietje Oldaens, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Andries Roelofs* zakkendrager
verkoperGrietje Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaal


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0085v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis het Wapen van Batavia


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0375r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmanus Portier zoutzieder en koopman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmanus Portier zoutzieder en koopman


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0165r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Fransman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0064r van 25 mrt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Sickes


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0244r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0105v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Allerds


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0171r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hinlooper


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0234r van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Hibma


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276av van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Hibma


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0011v van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ140‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koperFreerk Fontein koopman
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenJohannes moutmaker
naastligger ten westenJacob Hibma koopman
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman
verkoperJan Allertsbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, koopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0023v van 11 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer W. J. Hanekuyk


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ [staat: Kruisstraat NZ]150‑00‑00 cghuis
koperW. J. Hanekuik advocaat
huurderOepke Zomer
huurderSymon Gerlofs
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenW. J. Hanekuik
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Geert Roelofs
verkoper van 1/3Houkje Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Feike Dirks
verkoper van 1/3Neinke Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Faber


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 8oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Frans Tjallingii... wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8erven F Tjallingiizoutpakhuis


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 945Lammert Warndersteeg 8Sybrand Tjallingii en mede eig.koopmanHarlingenpakhuis of zoutbergplaats en erf (67 m²)


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Pieter Christiaans Riem... Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Romkje Ages Postma... Age Pieters P, en Weltje Romkes Seldrijk; BS huw 1832, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 945Lammert Warndersteeg G-220erv. Cornelis J. Teves pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 945Lammertwarndersteeg G-263 Dirk Tjallingii bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5111Lammert Warndersteeg 8 (G-263)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis


2023
0.095625877380371


  terug