Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 9 3-166 3-189 G-228 G-271
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 9
ten zuidenLammert Warndersteeg 11
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 7


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0222r van 15 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende tuin van Willem de Kock
naastligger ten zuidende tuin van Willem de Kock
1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0222r van 15 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 9Lammert Warndersteeg OZ 7/9twee kamers aan elkaar
 
koperBeern Fockes c.u.mr. glasmaker345-00-00 GG
koperSeerp Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende tuin van Willem de Kock
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten westen*de woning van Hendrick Hansen
naastligger ten noordende weduwe van Doede* Pytters
verkoperCornelis Laessen c.u.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216v van 17 jul 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187r van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker
1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeern Fockes c.u.mr. glasmaker
1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0119v van 12 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 9Lammert Warndersteeg OZkamer en tuin
 
koperJan Pieters, gehuwd metcherger120-00-00 CG
koperTrijntie Piers
naastligger ten oostenJan Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenTrijntie Piers
naastligger ten oostenBastiaen Tjeerdts
naastligger ten zuidengemeensman Saco Romckes
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende weduwe van Doede Tjallingh
verkoperBeernt Fockesglasmaker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters cherger Admiraliteit
1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276v van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pyters
1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172v van 21 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-166Lammert Warndersteeg 9huis
eigenaarJan Pieters erven
gebruikerJan Pieters erven
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-166Lammert Warndersteeg 9huis
eigenaarJan Pieters erven
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720
opmerking1720 den 8 juny van pieter jansen voor de helft ontfangen 1-16-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-166 Lammert Warndersteeg 9huis
eigenaarPyter Jansen cum soc.
gebruikerPyter Jansen erven
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerkingDit halve huis behoort aen kinderen die tot Mackum gealimenteert worden, en Pyter Jansen voor sijn helft


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0323v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 9Lammert Warndersteeg OZhuis, en schuur of koestal voor 16 koeien en 2 paarden
 
koperJohan Pyters, gehuwd met281-00-00 GG
koperJapke Johannes
huurderde verkoper Sicke Hendrix c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Antje Molks
naastligger ten westenLammert Warnersteeg
naastligger ten noordenPyter Jansen
verkoperSicke Hendrix, gehuwd met
verkoperBaukjen Clases


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0057v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 9Lammert Warndersteeghuis en schuur
 
koperJan Hinnes, gehuwd met500-00-00 CG
koperMurkjen Jans Kimswerd
naastligger ten oostenKromelleboogh
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Antje Molks
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenPyter Jansen
verkoperJohan Pyters, gehuwd met
verkoperJapke Johannes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-166 Lammert Warndersteeg 9huis
eigenaarPieter Jansen c.s.
gebruikerPieter Jansen voor sijn helft
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerkinghiervan behoort de helft aan de kinderen die tot Makkum gealimenteert worden


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-166 Lammert Warndersteeg 9Trijntje Alberts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
3-166 Lammert Warndersteeg 9Pieter Jansen Seevenbergen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-166 Lammert Warndersteeg 9huis
eigenaarPieter Jansen cum soc.
gebruikerPieter Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG
gebruikerTrijntie Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0045r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 9Lammert Warndersteeg OZhuis en schuur
 
koperminderjarig vrijgezel Cornelis Jansen, bijgestaan door zijn moederkoemelker575-00-00 CG
koperTrijntie Teunis Almenum
naastligger ten oostenhuisman Jan Hinnes Kimswerd
naastligger ten zuidenhuisman Jan Hinnes Kimswerd
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergen
verkoperhuisman Jan Hinnes, gehuwd metKimswerd
verkoperMurkjen JaarigsKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jans, koemelker, minderjarig vrijgezel onder Almenum, gesterkt zoo veel nood met zijn moeder Trijntie Teunis aldaar, koopt huis en schuur c.a. in de Lammert Warnders steeg. Geen grondpacht. Ten O. en Z. de verkopers, ten W. de Lammertwarnders steeg, ten N. erven Pieter Jansen Zevenbergen. Verkocht door Jan Hinnes Huisman x Murkjen Jaarigs onder den dorpe Kimswert, voor 575 cg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0131r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Beytsegat koemelker
1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0139r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Douwes
1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0015r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0088r van 23 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenD. Heslinga
1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0150r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 9Lammert Warndersteeg OZhuis, stalling en koemelkerij
 
koperUlbe Jacobs, gehuwd met576-00-00 CG
koperAaltje Zytses onder Midlum
naastligger ten oosten [staat: westen]Pijpmakersteeg
naastligger ten zuidenClaas Roodtje
naastligger ten westen [staat: oosten]Lammert Warnderssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirk Brevo Heslinga, gehuwd met
verkoperTrijntje van der Meulen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0163v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 9Lammert Warndersteeg OZhuis en koemelkerij
 
aanhandelaarWillem Lieuwes 700-00-00 CG
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKlaas Roodtje
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarUlbe JacobsFraneker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-189 Lammert Warndersteeg 9Hendrik Bouwes wed1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-228Lammert Warndersteeg 9Ale Lykles de Vriesgeb 1798 HRL, ovl 6 nov 1814 HRL; wijk G-228, zv Lijkle Tjebbes dV, en Jetske Bleszevart; BS ovl 1814; Ale Nicolaas d. V., geb 5 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, vader als Nicolaas T. d. V.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-228Lammert Warndersteeg 9Hendrik Bouwesovl voor 1815; wed. H.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-228, gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-228Lammert Warndersteeg 9Hendrik Bouwes wedHendrik Bouwes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 930Lammert Warndersteeg 9Janke WillemsHarlingenwinkelierschehuis en erf (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-228Lammert Warndersteeg 9Adam Jans Knoop... dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1840, ovl 1846; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-228Lammert Warndersteeg 9Idske G Oudeboonoud 42 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-228Lammert Warndersteeg 9Jacoba Bakker... met Betting de Boer, N.H., turfmeter, zv Jan B., en Janna vd Horst; BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-228Lammert Warndersteeg 9Jan Kordeloud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; VT1839; CORDEL, JAN WILLEMS


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-228Lammert van der steegAdam J Knoop40 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, geen
G-228Lammert van der steegIdske G Oudeboon [Oudeboom]42 jWildirvankv, protestant, ongehuwd
G-228Lammert van der steegJan Kordel41 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-228Lammert van der steegTheunis M Stolte21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-228Lammert Warndersteeg 9Sara Jacobs de Vries, overleden op 6 december 184650 jr, geboren Rotterdam, overleden achter de Kerk G 228, vrouw van Abraham-Leefmans de Vries, koopman, moeder van Jacob, idem, Johanna, koopvrouw (vrouw van Eliasar Kramer, gedetineerd in Woerden), Pietje (vrouw van Emanuel Mendels, koopman Lemmer) en minderjarige Hendrina Abrahams de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-228Lammert Warndersteeg 9Bauke Postuma, overleden op 19 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 57 jr, geboren Oosterbierum, overleden Achter de Kerk G 228, modderwerker, gehuwd, 2 kinderen. (in Certificaat van onvermogen: 'Postma') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-228Lammert Warndersteeg 9Aukje van der Vorm... huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 930G-228 (Lammert Warndersteeg)Johannes Geelof n.f.woonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 50 en 56 van 26 feb 1879
adressoortbedraggebruik
G-228Lammert Warndersteeg 9provisionele toewijzing en inhoudingfl. 709huis G-228
 
verkoper en inhouderJan Hubertus van Droge (schoenmaker q.q.)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3662Lammert Warndersteeg 9 (G-271)Pieter Geelofwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 9P.Geelofbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Lammert Warnderssteeg 9J. (Jacob) Vellinga
  terug