Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerLanen 16-0556-0556-056E-136E-134


Naastliggers vanLanen 1
ten oostenLanen 3
ten zuidende Lanen
ten westenKleine Bredeplaats 25
ten noordenKleine Bredeplaats 23


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0041v van 10 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0174v van 16 sep 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyer Pyers


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0356r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyer Pyers, gehuwd met
naastligger ten westenAnneken Pieters


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 1Lanen NZ200‑00‑00 gghuis
koperEecke Riens, gehuwd met
koperJelcke Pyers
naastligger ten oostenLolcke Wybes glasmaker
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenJelis Fortuin chirurgijn
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyer Pyers, gehuwd metkuiper
verkoperAnneken Pieters


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0103r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeckel Riencks


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0127v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEecker Riencx timmerman


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0210v van 3 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jochums Minnemans


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210r van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en schuur van Reinsck, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Minnemans


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0273r van 15 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en schuur van Reinsck, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Minneman


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRigst Hayes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 1Lanen NZ530‑00‑00 gghuis
koperClaes Doedes, gehuwd metmr. schilder
koperJantien Wybes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hibbe Uustes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenAndrys Claessen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Fransen, gehuwd met
verkoperRigst Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Doedes mr. schilder en Jantien Wybes kopen een huis zoals de verkoperse met haar wijlen man het bij decreet gekocht heeft, nz. Lanen. Ten O. Hibbe Ustes, ten W. Andrys Claesz. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Frans en Rigst Hayes voor 530 GG.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0018r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Doedes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet voormalige huis van Claes Doedes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009r van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van wijlen Claas Doedes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0080v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Douwes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0175r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder Sioerdt Ofkes mr. kleermaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264v van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Wijnsma c.s.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0225r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma c.soc.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Rinnert Anis Wijnsma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055 , folio 117Lanen 1huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerCornelis Yes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055 , folio 76rLanen 1huis
eigenaarburgem. Winsma
gebruikerCornelis Yes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055 , folio Lanen 1huis
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0115r van 20 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 1Lanen NZ150‑00‑00 cg1/2 huis
koper door niaarClaes Douwes Falkens brouwer
eigenaar van 1/2de kinderen van Claes Douwes
geniaarde koperPyter Minses, gehuwd metvarenspersoon
geniaarde koperAntje Cornelis
huurderN. N. 16‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTrijntje Pyters
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman
naastligger ten noordenObbe Ypes* hoedenmaker
verkoper van 1/3Stijntje Winsma meerderjarig vrijster
verkoper van 1/3Grietje Clases Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Sicko Menalda
verkoper van 1/3Geertje Winsma ongehuwde vrijster


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0031v van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 1Lanen NZ270‑00‑00 cghuis
koperJacob Jochums, gehuwd met
koperFokeltje Cornelis
huurderde koper Jacob Jochums 14‑00‑00 cg
huurderFokeltje Cornelis
naastligger ten oostenTrijntje Pyters
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenLieuwe Piers koopman
naastligger ten noordenObbe Ypes* hoedenmaker
verkoper van 1/2Trijntje Claeses Falkens, gehuwd met
verkoper van 1/2Johannes Elgersmabeurtschipper op Amsterdam
verkoper van 1/2Antje Claeses Falkens, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacobus Nautamr. tingieter


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055 , folio 76vLanen 1huis
eigenaarJacob Jochems
gebruikerJacob Jochems
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0086r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jochums schuitvoerder


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Johannis schuitvaarder


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-055Lanen 1erven Jacob Jocchems, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055 , folio 76vLanen 1huis
eigenaarJacob Jochums erven
gebruikerJacob Jochums erven
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055 , folio 77vLanen 1huis
eigenaarJacob Jogchems erven
gebruikerJacob Jogchems erven
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0165r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Nammens c.u.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0187v van 6 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Nammens n.u.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0127v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Nammes n.u.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055 , folio 77vLanen 1huis
eigenaarJacob Jogchems erven
gebruikerJacob Jogchems erven
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-056 , folio 134rLanen 1huis
eigenaarWybe Nammerts
gebruikerWybe Nammerts
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Nammerts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-056 , folio 134rLanen 1huis
eigenaarWybe Nammerts
gebruikerWybe Nammerts
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-056 , folio 134rLanen 1huis
eigenaarWybe Nammerts wed.
gebruikerWybe Nammerts wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0020r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wybe Nammerts


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-054, pag. 93Lanen 1Wybe Swart, 26 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Nammerts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-056 , pag. 130Lanen 1Wybe Nammerts wed.1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-136Lanen 1Klaas Hanses Swartovl voor 1827, huwt met Jieke Wybes; BS ovl 1826; wed. K.H.S. eigenaar en gebruiker van wijk E-136, naaister, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 1wed. Claas Swartfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-136Lanen 1wed Claas H Swartwed Claas H Swartnaayster


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 20 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-136Lanen 1Jieke Wybes de Vries, overleden op 26 november 1826turf/strookoopvrouw Lanen E 136, wed. Klaas Zwart, moeder van wijlen Lijske, in leven te Franeker (moeder van minderjarige Klaas, Jieke en Trijntje Jans Dijkstra: gealimenteerd door armvoogdij Franeker) en wijlen Wybe Klazes Zwart, in leven zeilmakersknecht (man van wijlen Antje Berends, vader van Wytske Wybes Zwart: voogd is haar grootmoeder Wytske Jans, wafelbakker, wed. Berend Jans). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1240Lanen 1erven wed. Klaas Zwart Harlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-136Lanen 1Minke Wijgageb 1790 Midsland, Terschelling, ovl 29 okt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Enne Ennes W, geb Symontje Jans; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-136; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-136Laanen26 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-136Laanen25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-136Laanen49 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-136Lanen 1Jan Bakker, overleden op 23 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 1/2 jr, overleden Lanen E 136. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-136Lanen 1Saske Dirks... Scheltinga, zv Dirk Tjietses en Rijnskje Foppes; BS huw 1820, ovl 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240de Lanen E-136Sipke W. Duif woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240De Lanen E-134 Rafaël Pais woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1240Lanen 1 (E-134)Raphaël Paiswoonhuis


2023
0.086328029632568


  terug