Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 10(niet bekend)(niet bekend)F-ongF-222


Naastliggers vanLanen 10
ten oostenLanen 12
ten zuidenSchritsen 5
ten zuidenSchritsen 7
ten westenLanen 8
ten noordende Lanen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512v van 18 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidentwee dwarskamers op de Schritsen [staat: oude zuiderwal] gekocht door Jan Fransen c.soc.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Poppe Ipis


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. P. Piphron


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071r van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPoppe Ipes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199r van 9 apr 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbouwmeester Schelte Pyters* timmerman


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0077r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbouwmeester Schelte Pyters* timmerman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0265r van 2 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Pieters Buma bouwmeester


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0012v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190r van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0018r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Bakker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1391Lanen 10Pier MuldertimmermanHarlingenhuis (35 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1391De Lanen F-222Johannes van Elstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4978Lanen 10 (F-223)Coenraad Leerswoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 10R. Oswaldjongens: 11, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek
  terug