Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 11 6-068 6-066 E-155 E-151
Naastliggers vanLanen 11
ten oostenLanen 13
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 9
ten noordenDrie Roemersteeg 9


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185r van 9 dec 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 11Lanen NZhuis met plaats
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Anne Syourdts 0-07-00 CG
naastligger ten oostenTyaleff Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBennier Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hendrick Aerts, voormond over
verkoperJelis Caerls
eerdere samenvatting door Yde Elsingaten verzoeke van Hendrick Aerts als voormondt over Jelis Caerls tot afdoening van zijn schulden. Nz. Lanen. Ten O. Tyaleff Hessels, ten W. Bennier Gerryts [Middachten].


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190r van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 11Lanen NZhuis
 
koper provisioneelPieter van Acht 400-00-00 GG
koper q.q.Pieter van Acht, namens
koper provisioneelHendrick Aerts
bewonerTyaerdt Syourdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hendrick Aerts, voormombaar over
verkoperJelis Caerles


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0128r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBanier Gerryts


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347r van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBanier Gerryts


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 15 jan 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCleis Bartels


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 15 jan 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 15 jan 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0402r van 10 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Sickes, gehuwd met
naastligger ten oostenPytie Jacobs Braem


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0402r van 10 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0392v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063r van 10 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Jansen


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0028v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-068Lanen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes
gebruikerDoedtie Lieuwes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-068Lanen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerJarig Minnes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-068 Lanen 11huis
eigenaarMayke Lieuwes
gebruikerMayke Lieuwes cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-068 Lanen 11huis
eigenaarMayke Lieuwes
gebruikerTjieskjen Wybes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-068 Lanen 11Tjieskjen Wybes Calf, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-068 Lanen 11huis
eigenaarMayke Lieuwes
gebruikerTjiskjen Wybes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0188v van 22 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTzjietske Calf


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194r van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjietske Calf


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0045v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk IJsenbeek c.u.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0205v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Andries


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0073r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Andries c.s.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0073r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0073r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0299v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Andries


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0211v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwe Andries
naastligger ten oostenWiebe Andries


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Meyer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-066 Lanen 11Hendrik Meyer2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Hendrik Meyer... wijk A-102; gebruiker Wiebe IJemes de Jong, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-203, timmerwinkel; gebruiker Gabe Rodenhuis, metzelknegt en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-155Lanen 11Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Jeltje Jans van der Weide, overleden op 10 mei 18231 1/2 dag, dochter van Jan Sjoerds van der Weide, mr. bakker (Schritsen E 155) en Zwaantje Louwrens Koster. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Sybrigje Hendriks Meyer, overleden op 27 januari 1825dochter van Hendrik Meyer, mr. timmerman (Laanen E 155) en Anna Germens, zustervan Hendrina ('verlaten' vrouw van Jarig Gelinde), Gerben, timmermansknecht, Wilhelmina (vrouw van Klaas Trompetter, matroos) en Elisabeth Hendriks Meyer (vrouw van Pier Mulder, scheepstimmerman Lemmer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Wilhelmina Gerbens, overleden op 18 februari 182972 jr, Noorderhaven-Z C 187, zuster van Anna Gerbens Pousma (wed. Hendrik Meyer, in leven mr. timmerman, Laanen E 155). Saldo fl. 270,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1256Lanen 11Jacob SmithHarlingenschreinwerkerhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Philip Polakoud 50 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-155; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Rachel M Cantoroud 32 jaar, geb Ootmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk E-155; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-155Lanen 11S Polak stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-155LaanenPhilip Hertog Polak50 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
E-155LaanenRachel Meyer Cantor32 jOotmarsumv, israëliet, gehuwd, koopman
E-155LaanenSalomon Philip Polak22 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd, koopman
E-155LaanenHertog Philip Polak20 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd, koopman
E-155LaanenJansje Philip Polak25 jAmsterdamv, israëliet, ongehuwd
E-155LaanenMietje Ph. Polak23 jAmsterdamv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Salomon Philip Polak, overleden op 21 december 184124 jr, koopman, geboren Amsterdam 6/9/1817, overleden Laanen E 155, ongehuwd, zoon van Philip Hartog Polak, koopman en Rachel Meyer Canter, broer van Jansje, Mietje, kantnaaister en minderjarige Hartog Philip Polak. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Teuntje Oolgaard... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1256E-155 (de Lanen)Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
E-155Lanen 11Eene hechte, voor korte jaren geheel nieuw gebouwde en zeer ter nering staande winkelhuizinge op de Lanen. Provisioneel verkocht op 14 dec 1870 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 18 dec 1870
E-155Lanen 11Eene hechte, voor korte jaren geheel nieuw gebouwde en zeer ter nering staande winkelhuizinge op de Lanen. Finaal verkocht op 28 dec 1870 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3273..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3127E-151 (De Lanen)Antonie de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5128Lanen 11 (E-151)Bauke van der Schaafwoonhuis, stal en bergplaats


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 11Douwe Walta


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 11 Douwe Waltatimmerm. & handel.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1922 - kentekenadresnaam
B-5321
Lanen 11Hermanus Nicolaas Hooijschuur


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 11P. ten Kampeonderwijzer
Lanen 11J.Postmaverver


1941 - variaadresbronbericht
Lanen 11Oud Harlingen Magazine 1993dec: Het kantoor van het Alg. Ziekenfonds Werkmans Voorzorg werd gevestigd in het pand Lanen 11 (gebouw van C.J.V.)


1946 - kentekenadresnaam
B-29877
Lanen 11Petrus Johannes van Hout


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 11T. (Taeke) de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 11rijksmonument 20493
  terug