Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 126-1306-1306-127F-228F-221


Naastliggers vanLanen 12
ten oostenLanen 14
ten zuidenLanen 10
ten westenLanen 6
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 12naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148r van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148v van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0242r van 18 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0491v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet hooghuis gekocht door Wybe Jorryts


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512v van 18 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ achter het huis van Jarich Hottinga75‑00‑00 gghooghuis met 2 onder- en 2 opkamers
koperWybe Jorryts, gehuwd met
koperTeeds Tiebbes
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑08 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidentwee dwarskamers op de Schritsen [staat: oude zuiderwal] gekocht door Jan Fransen c.soc.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Jarich Hottinga
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Dircxhoutzager


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0035r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoannes Wilhelms
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0147r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenwijlen mr. Jan Wilhelmi


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250v van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmi


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Jorryts
naastligger ten noordensteeg


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0217r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJarich Hottinga
naastligger ten noordenWybe Jorrits


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221v van 25 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Jorryts
naastligger ten noordenJarich Hottinga


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ326‑00‑00 gg1/2 huis met een plaatsje daarachter
koperdr. Piphron advocaat Hof van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jarich Hottinga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Poppe Ipis
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJantien Taklis
verkoperJan Watses te Amsterdam


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169r van 2 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0181v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Piphron
naastligger ten oostensteeg


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Jouckes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071r van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ163‑00‑00 gg1/4 huis en plaats
koperSymen Jouckes, gehuwd metkoopman
koperSyntie Joris Piphron
eigenaar van 1/2de kopers Symen Jouckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenTieerd Jansen Schol
naastligger ten zuidenPoppe Ipes
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Erix
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Watses te Amsterdam


1657 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 202 folio 1r van 13 jan 1657 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 12
inventarisantwijlen Symen Jouckes, gehuwd met
inventarisantwijlen Stijntie Joris Pyphron
requirant q.q.Pyter Joris Pyphron, curator
requirant q.q.Fedde Tierds, curatoren over
requirantJoris Symons Pyphron nagelaten weeskind
aangeverAgnietje Beerns
inleiding bij de boedelinventarisatie[0001r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuyse van wijlen Symen Jouckes ende Stijntie Joris Pijphron in tijden echteluyden, ten overstaen van de burgemeester Rembartus Popta in desen commissaris, geadsocieert met Doctore Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Pyter Joris Pijphron, ende Fedde Tierds geauthoriseerde curatoren over Joris Symen Pijphron naegelatene weeskindt van de voornoemde echteluyden, op het aengeven van Agnietie Beerns, nae gedaene beloofte met hantastinge in handen van de commissaris Rembertus Popta om alles nae naer beste geweten getrouwelijck te sullen aengeven. Actum den 13en januarij 1657.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199r van 9 apr 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ bij de Langepijp183‑15‑00 cg1/4 huis
koperJoris Symens Hiddema
eigenaar van 3/4Joris Symens Hiddema
naastligger ten oostenhet huis van Tjeerdt Schol trekschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Jan Bentes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Joris Symens Hiddema koopt 1/4 van een huis zz. Lanen omtrent de Lange Pijp. Ten O. trekschipper Tjeerdt Schol, ten W. een steeg, ten N. de straat. Koper bezat reeds 3/4 deel. Gekocht van Pieter Jan Bentes, voor 183 cg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013r van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Symons


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293v van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joris Symens Hiddema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130 , folio 125Lanen 12huis
eigenaarMaeicke Hiddema
gebruikerAeltie een weduwe
gebruikerArjen Tiepckes
gebruikerBeern Hemmes
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130 , folio 81vLanen 12huis
eigenaarMaeyke Hiddema
gebruikerArjen Tiepkes cum soc.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑8‑1720
opmerking1720 den 7 aug van Maeyke Hiddema
opmerkingwegens Stijn betaeldt: 1-14-0
aansl. huurw. voldaan11‑10‑1720
aansl. huurw. voldaan11‑10‑1720
opmerkingontf: 1-14-0
opmerkingnog door de executer ontf: 1-18-0
opmerkingrest nog: 1-10-0


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMaike Hiddema


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ115‑05‑00 gghuis
koperClaes Heins c.u.mr. kleermakerhet Oude Raadhuis
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Sjoerds schipper
naastligger ten zuidenbouwmeester Schelte Pyters* timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Ydes
naastligger ten noordenLanen
verkoperMayke Hiddema te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Claes Heyns, mr. kleermaker, koopt 'het Old Raadhuis', zz. Lanen. Ten O. Claes Sjoerds (Schrik), ten Z. timmerman en bouwmeester Schelte Pieters, ten W. een steegje en Jan Ydes [de Groot?], ten N. de Lanen. Alle kamers hebben recht om water te halen uit de put en back op de ruime plaets achter dat huis, en hebben ook uit- en ingang langs dat steegje ten W. Gekocht van Mayke Hiddema te Leeuwarden, voor 115 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130 , folio Lanen 12huis
eigenaarClaes Heins
gebruikerLammert Wiegers
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet Oude Raadhuis


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0077r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ164‑21‑00 gghuis genaamd het Oud Raadhuis
koperDirk Huigensen, gehuwd methet Oude Raadhuis
koperStijntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds
naastligger ten zuidenbouwmeester Schelte Pyters* timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Ydes
naastligger ten noordenLanen NZ
verkoperClaes Jansen Heins, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperAlida van Faessen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Dirk Huigens x Stijntje Hendriks koopt 'het Old Raadhuis'. Ten O. erven Claes Sjoerds (Schrik), ten W. een steeg en Jan Ydes de Groot, ten Z. Schelte Pieters, bouwmeester, ten N. de Lanen. Gekocht van Claes Jansen Heins, mr. kleermaker x Alida van Faessen, 164 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0265r van 2 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ280‑00‑00 cghuis
koperClaes Jacobs Braem koopman te Midlum het Oude Raadhuis
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds
naastligger ten zuidenSchelte Pieters Buma bouwmeester
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWybe Sybrens
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperDirk Huygens, gehuwd metkoopman
verkoperStijntje Hendrix
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Claas Jacobs Braam te Midlum koopt het Old Raadhuis, zz. Lanen. Ten O. erven Claes Sjoerds, ten W. een steeg en Wybe Sybrens, ten Z. Schelte Pieters, bouwmeester, ten N. de Lanen en het diept. ALLE CAMERS hebben het recht om water te halen uit de put en (regenwater)bak op de grote plaets achter het huis en hun in- en uitgang te hebben door de steeg ten W. Gekocht van Dirk Huigens x Trijntje Hendrix, voor 280 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0331r van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Braam ontvanger
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen, waardoor vrij in- en uitgang


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056v van 25 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Lanen
naastligger ten noordenClaas Jacobs Braam koopman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0217r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Jacobs Braam koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130 , folio 82rLanen 12huis
eigenaarClaas Bouwes
gebruikerJan Sytses cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-130Lanen 12Tytte Jans, bestaande uit 4 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130 , folio 82rLanen 12huis
eigenaarKlaas Braam
gebruikerTyte Jansen cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-130, fol. 113vLanen 12Tytte Jans cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindstuirman, vaerd voor19:13:00 cg3:5:00 cgbestaet gemeen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0012v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ450‑07‑00 ggwagenhuis met 2 kamers erboven
koperSybren Hendriks Hoedtje mr. timmermanhet Oude Raadhuis
koperSimon Overzee brouwer
huurderTjitte Jans 22‑00‑00 cg
huurderJacobus Reeman 22‑00‑00 cg
huurderN. N. c.s.12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Bretton
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Sybrens
naastligger ten noordenLanen
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Sybren Hendriks Hoedtje en Simon Overzee kopen een groot wagenhuis met 2 fraaie kamers erboven, 'het Old Raadhuis' genaamd. Ten O. Claes Bretton, ten W. een steeg en wd. Wybe Sybrens, ten Z. Jan Everts en Andries Doedes, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacobus Braam, jur. dr. en advocaat v.d. Hove van Friesland, te Franeker, voor 450 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0082v van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybren H. Hoedtje c.s.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190r van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ [niet vermeld]800‑00‑00 cgwagenhuis met 2 kamers erboven
koperde Joodse Gemeente het Oude Raadhuis
huurderTytte Jans c.s.
naastligger ten oostenClaas Bretton
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Sybrens
naastligger ten noordenLanen
verkoperSybren Hendriks Hoedtjemr. timmerman
verkoperSimon Overzeebrouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) De Joodse Gemeente koopt 'het Old Raadhuis', een groot wagenhuis met 2 kamers erboven. Ten O. Claes Bretton, ten W. een steeg en wd. Wybe Sybrens, ten Z. Jan Everts en Andries Doedes, ten N. de Lanen. Gekocht van Sybren Hendriks Hoedtje en Simon Overzee, voor 800 cg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ890‑00‑00 cgwagenhuis met 2 kamers erboven
koperEvert Nieuwenhuys oud kapitein van de Admiraliteithet Oude Raadhuis
huurderTytte Jans c.s.
naastligger ten oostenClaas Bretton
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Sybrens
naastligger ten noordenLanen
verkoperde Joodse Gemeente
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Evert Nieuwenhuys, old-captein bij het College ter Admiraliteit in Friesland koopt een wagenhuis met 2 kamers erboven, wordende het oude raadhuis genaamt, zz. Lanen. Ten O. Claas Bretton, ten Z. Jan Everts en Andries Doedes, ten W. een steeg en wd. Wybe Sybrens, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van de Joodse Gemeente, voor 890 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130 , folio 83rLanen 12stal
eigenaarClaas Braam erven
gebruikerTyte Janzen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stal van de heer Nieuwenhuis


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0074r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Evert Nieuwenhuis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130 , folio 83rLanen 12stal
eigenaarClaas Braam erven
gebruikerE. Nieuwenhuis
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 141rLanen 12huis
eigenaarJacob Roorda
gebruikerJacob Sas
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerJoris Pieters
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerFrans Oepkes
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal104‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0018r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 12Lanen ZZ [niet vermeld]1100‑00‑00 cghuis waarin 4 kamers
koperde Joodse Gemeente het Oude Raadhuis
huurderTettje Martens e.a.
naastligger ten oostenjuffrouw Hiltje Schaaff
naastligger ten zuidenWillem Bakker
naastligger ten westenRinske Reinders, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Yede de Groot
naastligger ten noordenLanen
verkoperGeertruida Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoperJacob Roorda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) De Joodse Gemeente koopt 'het Old Raadhuis', waarin 4 kamers. Ten O. Hiltje Schaaff, ten W. Yde de Groot, ten Z. Willem Bakker, ten N. de Lanen. Gekocht van Geertruida Nieuwenhuis x Jacob Roorda, voor 1100 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 141rLanen 12huis
eigenaarJoodsche Gemeente
gebruikerAuke Cornelis
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerCarst Edsgers
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerFrans Hendriks
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerAnthony Calwassers
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 141rLanen 12huis
eigenaarJoodsche Gemeente
gebruikerJan Watzes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Adams
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAnthonie Bartels
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0216r van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Joodse Gemeente


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-127 , pag. 137Lanen 12Joodsche Gemeente 2‑00‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Antje Dirksgeb 1794 HRL, ovl 28 okt 1812 HRL; wijk F-228, dv Dirk Berends vd Veen en Leeuwkje Dirks; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Harmen Deurnatgeb 3 feb 1810 HRL, ovl 1 jun 1813 HRL; wijk F-228, zv Jan D, en Hiske Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan deurnat en Hiske Fransen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Dirk de Krougebruiker van wijk F-228, sjouwer, medegebruikers zijn Hendr. Knipper wed. Romke Agema, schoenlapper, Jac. Strelitz wed., eigenaar is de Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Hendrik Antonisse Knipper... in leven wever; bsha181ov, huw 1821, ovl 1822, huw 1827, huw 1830, ovl 1847; wed. H.K. gebruiker van wijk F-228, medegebruikers zijn Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer, Jac. Strelitz wed., eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Jacob Strelitz... de gerechtigheid betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 15 aug 1793. (burgerboek); wed. J.S. gebruiker van wijk F-228; medegebruikers Hendr. Knipper wed., Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-228Lanen 12Joodse Gemeentewed Hendrikus Knipper
F-228Lanen 12Joodse GemeenteRomke Agemaschoenlapper
F-228Lanen 12Joodse GemeenteDirk de Krousjouwer
F-228Lanen 12Joodse Gemeentewed Jacob Strelitz


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 83 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 12Catharina Johannes Koopmans, overleden op 2 februari 1822dochter van Johannes Koopmans, metselaar (Laanen F 228) en Jeltje Johannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 89 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 12Feikje Germens van der Meulen, overleden op 28 september 1824zuster van Lamkje (vrouw van Anne Sippes Zeldenthuis, scheepstimmerman Laanen F 228) en Trijntje Germens van der Meulen (vrouw van Gerrit Jans de Boer, winkelier Sneek). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1394Lanen 12Israelitische Gemeente Harlingenhuis en erf (94 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Grietje Feenstraoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Trijntje Luitjes Dorenstra... Kok; BS huw 1830, ovl 1868; oud 28 jaar, (geslnm: Doornstra), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-228LaanenAge van den Bos35 jkoopmanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-228LaanenTrijntie L Doornstra28 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-228LaanenKlaaske van den Bos8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenJacoba van den Bos7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenAafke van den Bos5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenGrietje Feenstra30 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-228LaanenSytske Feenstra25 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 12Lodewijk Strak, overleden op 22 maart 184074 jr, geboren in't Nassau's, overleden Laanen F 228, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 12Jette Levie, overleden op 27 juli 184275 jr, geboren Neuwiet/Duitsland, overleden Laanen F 228, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 12Geertruida ten Berg, overleden op 15 september 18432 jr, geboren Groningen 23/8/1841, overleden Laanen F 228. (Certificaat van onvermogen nr. 246) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 12Elkan Spijer, overleden op 12 november 1847(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 9/8/1845), overleden Lanen F 228. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Age Bos... bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Benjamin Wolf Lipmans de Vries... Sluis (gk), op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 20 en 27 nov 1825, porceleinkramer, koopman in 1865, NI, ovl wijk F-228, zv Liepman Benjamins dV, en Henderina Reindorp (in 1825 is de geslnm Meyers); BS huw 1825, ovl 1865, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Hendrikus de Boer... D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Hiske Zijlstra... dv Folkert Sjoerds en Pijtje Hendriks; BS ovl 1843; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Job Jielles Adema... Jops; BS huw 1814, huw 1817, huw 1825, ovl 1843, huw 1844, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 12Romke Jelles Agema... 7 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske R. Lanting; gebruiker van wijk F-228, schoenlapper, alsmede Hendrik Knipper wed., Dirk de Krou, sjouwer, en Jac. Strelitz wed. ; eigenaar ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1394Lanen F-228Evangelisch Lutherse Gemeente school & woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1394De Lanen F-221 Israëlitische Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1394Lanen 12 (F-221)Israël. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 12J. Schuilhoutwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 12J. (Jakob) Kapper


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 12beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.18289494514465


  terug