Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Lanen 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 136-069 6-067 E-156E-152


Naastliggers vanLanen 13
ten oostenLanen 15
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 11
ten noordende Lanen


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 13, HarlingenLanen 13T W V D S'baksteeninscriptie


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185r van 9 dec 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyaleff Hessels


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190r van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0128r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ508‑07‑00 GGhuis daer Bethelehem uytsteeckt, met plaats of tuin erachter
koperJan Alberts, gehuwd met Bethlehem
koperAnthonetta Hanses
verpachter grondPieter Ens 0‑07‑00 CG
verpachter grondNicolo Jacobaeo 1‑01‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tyalliff Hessels
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenBanier Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Pieters van Achten


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ00‑00‑00 cghuis daer Bethlehem uuthanght, en ledige plaats
koper provisioneelN. N. Bethlehem
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Jan Alberts, gehuwd met
verkoperAnthonette Hanses


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347r van 8 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ [niet vermeld]397‑00‑00 GGhuis daer Bethlehem uutsteeckt, met plaats of tuin daar achter
koper provisioneelN. N. Bethlehem
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tyalliff Hessels
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenBanier Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Symen Janssen


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 11rLanen 13vroedsman Jan Symonsf. 5000-00-00


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0392v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ167‑14‑00 GG1/2 huis
koperburgemeester Simon Cornelis Huidekoper
eigenaar van 1/2Simon Cornelis Huidekoper
huurderSyds Pytters apotheker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen
naastligger ten noordenDirk Sickes koopman
verkoper van 1/4oud burgemeester Jan Symons Bijlaan, en als gelastigde vanlakenkoper
verkoper van 1/4de erfgenamen van wijlen Sibout Simens


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063r van 10 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ na[bij] het westeinde375‑00‑00 GGhuis
koperFettie Fetties c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes [staat: Rinties]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenLieuwe Jansen
naastligger ten noordenDirk Sickes koopman
verkoperoud burgemeester Simon Cornely Huidecoperkoopman te Amsterdam


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0028v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ850‑00‑00 CGhuis
koperEvert Martens c.u.mr. kuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen
naastligger ten noordenDirk Sickes, enkoopman
naastligger ten noordenPieter Doeckes
verkoperFettie Fettieskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Martens, mr. kuiper, koopt een huis nz. Lanen aan het Westeinde. Ten O. Dirk Sickes, ten Z. die straat, ten W. erven Lieuwe Jansen, ten N. Pieter Doeckes. Gekocht van erven Fettie Fetties, voor 850 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069Lanen 13huis
eigenaarEvert Martens
gebruikerEvert Martens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069Lanen 13huis
eigenaarEvert Martens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069Lanen 13huis
eigenaarEwert Martens
gebruikerEwert Martens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0205r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Martens* kuiper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069Lanen 13huis
eigenaarEvert Martens
gebruikerEvert Martens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0224r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Martens mr. kuiper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-069 Lanen 13Tjietske en Ake Everts, bestaande uit (onleesbaar) personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069Lanen 13huis
eigenaarerv. Evert Martens
gebruikererv. Evert Martens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0188v van 22 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ800‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperWopke Tjepkes, en zijn zustermr. bontwever
koperRiemkjen Tjepkes bejaarde vrijster
naastligger ten oostenDoeke Pytters
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenTzjietske Calf
naastligger ten noordenJacob Braam
verkoper van 1/4Neeltie Everts, gehuwd met
verkoper van 1/4Ruird Hillebrands Zeylmaeker
verkoper van 3/8Tietske Everts bejaarde vrijster
verkoper van 3/8Alyt Everts bejaarde vrijster


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0192v van 23 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWopke Tjepkes


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194r van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ800‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperHendrik Reidhorst, gehuwd metmarktmeester en generale opzichter van stadsmiddelen
koperAntie Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Doeke Pyters
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenTjietske Calf
naastligger ten noordende heer van Itsma
verkoperWopke Tjepkesmr. bontwever
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Rimkjen Tjepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Reidhorst, marktmeester en generale opzichter van de stadsmiddelen x Antie Jacobs koopt huis en tuin nz. Lanen. Ten O. wd. Doeke Pyters, ten Z. de Lanen, ten W. Tjietske Calf, ten N. van Atsma. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever Wopke Tjepkes en meerderjarige ongehuwde dochter Reimkjen Tjepkes, voor 800 CG.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Reidhorst


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0205v van 19 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ1000‑00‑00 CGhuis
koperRein Annes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperFroukjen Oenses
naastligger ten oostenBauke Baukes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWybe Andries
naastligger ten noordenDirk IJsenbeek
verkoperHendrik Reidhorst te Leeuwarden
verkoperJacobus Reidhorst te Sexbierum
verkoperGeertje Reidhorst, gehuwd met
verkoperJacob Reinaldamr. kleermaker
verkoper q.q.Petrus Lenzius, gelastigde vanmr. chirurgijn
verkoperAukjen Reidhorst meerderjarigdienstmeid te Utrecht
verkoperTrijntje Reidhorst, gehuwd met
verkoperWybren Broersmr. timmerman
verkoperRinske Reidhorst, gehuwd met
verkoperJan Rutgersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Annes, mr. scheepstimmmerman x Froukjen Oenses koopt een huis en tuin nz. Lanen. Ten O. Bauke Baukes, ten Z. de straat, ten W. Wybe Andries?, ten N. Isaac IJsenbeek. Gekocht van Hendrik- en Jacobus Reidhorst te Leeuwarden en Sexbierum en vele anderen, voor 1000 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0073r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ900‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperBokke Gooykes, gehuwd metgrootschipper
koperJanneke Pieters
huurderLourens Pieterse Louw schipper30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBauke Baukes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWybe Andries c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk J. IJsenbeek
verkoperRein Annes, gehuwd metassistent provoost Admiraliteit in Friesland
verkoperFroukje Oenses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBokke Gooykes, grootschipper x Janneke Pieters koopt huis en tuin nz. Lanen. Ten O. Bauke Baukes, ten Z. de straat, ten W. Wybe D. Andries, ten N. Dirk J. IJsenbeek. Gekocht van Rein Annes x Froukje Oenses.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0221v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Bokke Gooitjes


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0299v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 13Lanen NZ250‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHylke Minnes
geniaarde koperCornelis A. Jonker, gehuwd met
geniaarde koperSioukje Pieters Bakker
huurderRudolphina Benfort
naastligger ten oostenHylke Minnes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWybe Andries
naastligger ten noordenSchoolplein [staat: steeg]
verkoperRinkje Bokkes
verkoperGoyke Bokkes
verkoperHylke Bokkes
verkoperLijsbeth Bokkes, gehuwd met
verkoperDirk Brouwer te Amsterdam
verkoperTrijntje Bokkes, gehuwd met
verkoperJan Euwesmr. verver en glasmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-067, pag. 131Lanen 13Hylke Minnes2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-156Lanen 13Hielke Minnes Wiersma... ovl 1879, ovl 1882; eigenaar en gebruiker van wijk D-016, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-156; gebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-156Lanen 13Johannes Daum... HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, hu, huw 1813, huw 1815, ovl 1824, ovl 1882; gebruiker van wijk E-156, kleermaker; medegebruiker S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-156Lanen 13Paulus Wellinga... en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 7 apr 1796. (burgerboek); wed. W. gebruiker wijk E-156; medegebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, 1814. (GAH204); op lijst van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-156Lanen 13Swerus Utberg... met Anna Margaretha Frank, predikant der Lutherse Gemeente te HRL 1816; BS ovl 1816; gebruiker van wijk E-156, Luth. predikant; medegebruikers Johannes Daam, kleermaker, Wellinga wed. ; eigenaar is Hielke M. Wiersma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-156Lanen 13Hielke M Wiersma Johannes Daum kleermaker
E-156Lanen 13Hielke M Wiersma S Utberg luthers predikant
E-156Lanen 13Hielke M Wiersma Wellinga wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1257Lanen 13Dirk Lourens Kuiperskoopvaardij kapiteinHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-156Lanen 13Ymkje Geerts de Beer... van genoegzaam bewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-156; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-156LaanenYmkje G de Beer55 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
E-156LaanenRuurd Tuininga20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-156LaanenHylke Tuininga16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-156LaanenTrijntie Tuininga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-156Lanen 13Theodorus Jans Repko... in 1852, EvL, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald BS huw 1817, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-156; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk E-127; VT 1839; T.J.R. eigenaar van perceel ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50030 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 225 en 240 van 12 nov 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-156Lanen 13provisionele en finale toewijzingfl. 1466huis aan de Lanen E-156
 
verkoperGeertje Wopkes van der Stel (e.v. Dirk Lourens Kuipers)
gelastigdeHendrik Johannes Baron
koperOepke Parma


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
E-156Lanen 13Huizinge en erf c.a. op de Lanen, den heer P., Kallenborn. Finaal verkocht op 26 nov 1856 koffijhuis Rusland bij Simmer door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 1356.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1257de Lanen E-156Oepke Parmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2717De Lanen E-152Rinse G. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4381Lanen 13 (E-152)Sybrand Zwanenburgwoonhuis


1910 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50092 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 3373 van 6 jul 1910
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-152Lanen 13koopaktefl. 120pakhuisje in de Drie Romersteeg sectie A-3598
 
verkoperTrijntje Velzen (te Pingjum, wd. van Bauke van der Schaaf)
koperAndries Meter


1917 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49123 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 4 van 3 jan 1917
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-152Lanen 13koopaktefl. 17000pakhuisje in de Drie Roemerssteeg sectie A-3598
 
verkoperAndries Meter
koperJacob Elsinga (te Winschoten)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 13 Abraham L. Messcherkoopmanf. 6000f. 7500
Lanen 13 Levie Messcherkoopmanf. 0f. 0


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7118
Lanen 13Levie Messcher


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 13R. Wijnia-


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 13rijksmonument 20494




  terug