Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 14 6-130 6-127 F-228 F-220
Naastliggers vanLanen 14
ten oostenLanen 16
ten zuidenLanen 10
ten westenLanen 12
ten noordende Lanen


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512v van 18 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jarich Hottinga


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199r van 9 apr 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Tjeerdt Schol trekschipper


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-130Lanen 14huis
eigenaarMaeicke Hiddema
gebruikerAeltie een weduwe
gebruikerArjen Tiepckes
gebruikerBeern Hemmes
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-130Lanen 14huis
eigenaarMaeyke Hiddema
gebruikerArjen Tiepkes cum soc.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-8-1720
opmerking1720 den 7 aug van maeyke hiddema wegens stijn betaeldt: 1-14-0
aansl. huurw. voldaan11-10-1720
opmerking1720 den 11 october van beern hemmes ontf: 1-14-0
opmerkingnog door de executer ontf: 1-18-0
opmerkingrest nog: 1-10-0


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Sjoerds schipper


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-130 Lanen 14huis
eigenaarClaes Heins
gebruikerKammert Wiegers
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0077r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0265r van 2 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-130 Lanen 14huis
eigenaarClaas Bouwes
gebruikerJan Sytses c.s.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0210r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Braam


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-130 Lanen 14Tytte Jans, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003ra van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Braam


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-130 Lanen 14huis
eigenaarKlaas Braam
gebruikerTyte Jansen cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0012v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Bretton


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190r van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Bretton


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Bretton


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0018r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenjuffrouw Hiltje Schaaff


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-127 Lanen 14Joodsche Gemeente2-00-00 CGhuis


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0018r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Antje Dirksgeb 1794 HRL, ovl 28 okt 1812 HRL; wijk F-228, dv Dirk Berends vd Veen en Leeuwkje Dirks; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Harmen Deurnatgeb 3 feb 1810 HRL, ovl 1 jun 1813 HRL; wijk F-228, zv Jan D, en Hiske Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan deurnat en Hiske Fransen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Dirk de Krougebruiker van wijk F-228, sjouwer, medegebruikers zijn Hendr. Knipper wed. Romke Agema, schoenlapper, Jac. Strelitz wed., eigenaar is de Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Hendrik Antonisse Knipper... in leven wever; bsha181ov, huw 1821, ovl 1822, huw 1827, huw 1830, ovl 1847; wed. H.K. gebruiker van wijk F-228, medegebruikers zijn Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer, Jac. Strelitz wed., eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Jacob Strelitz... de gerechtigheid betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 15 aug 1793. (burgerboek); wed. J.S. gebruiker van wijk F-228; medegebruikers Hendr. Knipper wed., Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-228Lanen 14Joodse Gemeente Hendrikus Knipper wed
F-228Lanen 14Romke Agema schoenlapper
F-228Lanen 14Dirk de Krou sjouwer
F-228Lanen 14Jacob Strelitz wed


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 14Catharina Johannes Koopmans, overleden op 2 februari 1822dochter van Johannes Koopmans, metselaar (Laanen F 228) en Jeltje Johannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 14Feikje Germens van der Meulen, overleden op 28 september 1824zuster van Lamkje (vrouw van Anne Sippes Zeldenthuis, scheepstimmerman Laanen F 228) en Trijntje Germens van der Meulen (vrouw van Gerrit Jans de Boer, winkelier Sneek). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1393Lanen 14Israelitische GemeenteHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Grietje Feenstraoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Trijntje Luitjes Dorenstra... Kok; BS huw 1830, ovl 1868; oud 28 jaar, (geslnm: Doornstra), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-228LaanenAge van den Bos35 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
F-228LaanenTrijntie L Doornstra28 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-228LaanenKlaaske van den Bos8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenJacoba van den Bos7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenAafke van den Bos5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenGrietje Feenstra30 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen
F-228LaanenSytske Feenstra25 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 14Lodewijk Strak, overleden op 22 maart 184074 jr, geboren in't Nassau's, overleden Laanen F 228, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 14Jette Levie, overleden op 27 juli 184275 jr, geboren Neuwiet/Duitsland, overleden Laanen F 228, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 14Geertruida ten Berg, overleden op 15 september 18432 jr, geboren Groningen 23/8/1841, overleden Laanen F 228. (Certificaat van onvermogen nr. 246) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 14Elkan Spijer, overleden op 12 november 1847(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 9/8/1845), overleden Lanen F 228. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Age Bos... bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Benjamin Wolf Lipmans de Vries... Sluis (gk), op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 20 en 27 nov 1825, porceleinkramer, koopman in 1865, NI, ovl wijk F-228, zv Liepman Benjamins dV, en Henderina Reindorp (in 1825 is de geslnm Meyers); BS huw 1825, ovl 1865, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Hendrikus de Boer... D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Hiske Zijlstra... dv Folkert Sjoerds en Pijtje Hendriks; BS ovl 1843; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Job Jielles Adema... Jops; BS huw 1814, huw 1817, huw 1825, ovl 1843, huw 1844, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 14Romke Jelles Agema... 7 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske R. Lanting; gebruiker van wijk F-228, schoenlapper, alsmede Hendrik Knipper wed., Dirk de Krou, sjouwer, en Jac. Strelitz wed. ; eigenaar ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1393F-228 (Lanen)Isra?litische Gemeenteschool


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1393F-220 (De Lanen)Israëlitische Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1393Lanen 14 (F-220)Israël. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 14D.Hoekstramatroos ter koopvaardij
Lanen 14aG.Muldertransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 14J. (Janke) Abma wv Hoekstra


1972 - variaadresbronbericht
Lanen 14Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 14beeldbepalend pand7 van 10
  terug